Ole Povelsen
1775 - 1809
Povel Andersen
ca 1726 - 1794
Kirsten Andreasdatter
ca 1731 - 1803
Anders Pedersen
ca 1693 - 1763
Karen
ca 1691 - 1776
Andreas Olsen
ca 1681 - 1752
Maren Jensdatter
1690 - 1755

Ole Povelsen
1775 - 1809
Anna Cathrine Svendsdatter
1765 - 1837
gift 28. juni 1795 i Stenløse, Frederiksborg Amt
5 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Jørgen Olsen Født 11. december 1796
Begravet 25. maj 1797
Jørgen Olsen Født 3. maj 1798
Død 3. juni 1856 Stenløse
Svend Olsen Født 12. november 1800
Død 13. april 1860 Stenløse
Povel Olsen Født 16. februar 1804
Død 6. august 1882 Stenløse
Andreas Olsen Født 15. maj 1806
Død 17. maj 1865 Stenløse

Ved Helgas oldefar Povel Olsens dåb i februar 1804, står der i kirkebogen i Stenløse, at hans far hed Ole Povelsen

Ole Povelsen blev døbt i december 1775. Ved hans dåb står der i kirkebogen i Stenløse:

Dom: 1. Advent: Ole, Unge Povel Anders: Gaardmands i Søsum
baaren: Karen Peder Povels: Enke. Faddere: Niels Pedersen, Jens Christensens Søn Andreas, Anders Monsen, Johanne Jensdatter, Margrete Jensd

Lidt om nogle af fadderne:
barnet blev båret af Karen Peder Povelsens enke. Karen der også hed Nielsdatter var sammen med sin mand Helgas 4 x tipoldeforældre
Niels Pedersen var en søn af Helgas tipoldefar Peder Povelsen og en bror til Helgas 3 x tipoldefar Povel Pedersen
Anders Monsen var gift med Karen Larsdatter, der var en søster til Helgas 4 x tipoldemor Birte Larsdatter

Den 28. juni 1795 blev Ole gift med sin broders enke Anna Cathrine. Ved deres vielse står der i kirkebogen i Stenløse:

Tiirsdag den 5 Mai bleve trolovde i Søsum, Ungkarl Ole Povelsen og Enken Ane Kathrine Svendsdatter med kongl: allernaadigst tilladelse, da han var den Afdøde Mands Broder.
Ægteviede dca 4de á Trinitatis: 28 Junÿ 

Ved giftermålet fik Ole ikke blot broderens enke men også Søbjerggård og 2 stedbørn.

Ole og Anna Cathrine fik 5 børn i perioden 1796 til 1806. Af disse 5 børn døde det første barn, Jørgen, 5½ måned gammel. De næste 4 børn var:

Jørgen fra 1798 blev i marts 1826 gift med pigen Ane Pedersdatter. De bosatte sig på et afbyggersted, der lå på en parcel under gården Bjellekjær i Søsum. Her var Jørgen var smed. Jørgen døde i juli 1856, 59½ år gammel. Ane boede sammen med deres ugifte søn Peder Jørgensen, der ved folketællingen i 1880 var teglværksejer i Søsum. Peder forsørgede Ane til hun døde 34 år efter at hendes mand var død. Hun døde i januar 1890, 88 3/4 år gammel 

Svend fra 1800 blev i juni 1827 gift med pigen Kirsten Hansdatter en datter af Hans Hansen, Pudebjerg i Søsum og søster til Ane Hansdatter, Helgas oldemor. Svend og Kirsten bosatte sig på gården Sigersdal i Søsum. Deres søn Ole fra 1829 giftede sig i juni 1866 med Birthe Kirstine Nielsdatter, der var søster til Helgas farmor, Mette Nielsdatter. Svend døde i april 1860, 60 år gammel, hvorefter hsnd kone videreførte gården indtil sin død i oktober 1875, hun var da 67 år gammel

Povel fra 1804 var Helgas oldefar og har sin egen side

Andreas fra 1806 blev i marts 1836 gift med sin broder Svends svigerinde, Karen Hansdatter fra Pudebjerg, og Karen var selvfølgelig også søster til Ane Hansdatter Helgas oldemor. Andreas døde i maj 1865, 59 år gammel, og Karen kom på aftægt hos deres søn Jens Andreasen, indtil hun døde, 72 år gammel i april 1882

Ole Povelsen døde i slutningen af maj 1809 og ved hans begravelse står der i kirkebogen i Stenløse:

Navn: Ole, alder: 32, sted: ibid (Søsum), begravet: d. 3. Junÿ; Gaardmd Ole Poulsen 

Anna Cathrine Svendsdatter giftede sig igen i november samme år. Denne gang med den 19 år yngre ungkarl Niels Jensen fra Lille Rørbæk.

Anna Cathrine døde i oktober 1837, 72 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Ole Povelsen var gårdmand på Søbjerggård i Søsum og Helgas Tipoldefar

Mon Ole har været hos barberen i Stenløse?

2 af Oles sønner blev gift med 2 af sognefogeden Hans Hansens døtre på Pudebjerggård i Søsum

3 ud af Oles 4 sønner blev gårdmænd i Søsum og den 4. søn blev smed -  også i Søsum

I tidens løb har Helgas direkte linie 'siddet på' 17 af 24 gårde i Søsum, nemlig:
Bjellekjær
Hesselholm
Hestehave
Kabbelholm
Konehøj
Kongsdal
Lindebjerg
Møllehøj
Pudebjerg
Sigersdal
Stiesdal
Stiesholm
Stokholm
Søbjerg
Tofthøj
Vendekilde
Vaarsøe,
så hendes rødder er godt forankret i Søsum 

- Sidens top - Forsiden