Christen Pedersen
ca 1671 - 1720

Peder -

Christen Pedersen
ca 1671 - 1720
Johanne Pedersdatter
1685 - 1728
gift 9. november 1704 i Jyllinge, Roskilde Amt
6 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Peder Christensen Døbt 25. oktober 1705
Begravet 17. maj 1706
Karen Christensdatter Døbt 17. april 1707
Begravet 26. februar 1749 Jørlunde
Peder Christensen Døbt 11. august 1709
Begravet 5. maj 1720
Jens Christensen Døbt 21. august 1712
Begravet 31. maj 1744 Stenløse
Jørgen Christensen Døbt 26. maj 1715
Begravet 13. juni 1760 Ølstykke
Christen Christensen Døbt 18. maj 1719
Begravet 21. maj 1719

Da Helgas tip-tip-tipoldefar Jørgen Christensen blev døbt, stod der ved hans dåb, at han var søn af Christen Pedersen i Svestrup

Da Christen Pedersen var født omkring år 1671, har vi ikke kunnet finde hans dåb beskrevet, fordi der først foreligger kirkebog i Ølstykke fra 1685 og fremefter

Den 26. december 1702 blev Christen gift i Ølstykke. Ved vielsen står der i kirkebogen:


Copulerede: Dmca Post Nativitatem Christi
Christen Pedersen og Margrete Andersdatter

Margrethe døde allerede i juli 1704 kun 24 år gammel. Måske døde hun i barselsseng med sit første barn

Godt tre måneder senere den 9. november 1704 blev Christen gift påny. I kirkebogen i Jyllinge står der ved vielsen:

Dominica á Trinitatis 25 blef copulerede Christen Pedersen aff Svedstrup og Johanne Pedersdatter

Christen og Johanne fik 6 børn i perioden 1705 til 1719. Af disse 6 var det kun de 3, der voksede op

Christen døde i august 1720. Ved hans begravelse står der i kirkebogen i Ølstykke:

D. 30. Aug: blef Christen Pedersen af Svedstrup begrafet, ætatis 49 

Da Johanne havde små børn og muligvis en gård, der skulle passes, giftede hun sig allerede igen i november samme år denne gang med Anders Nielsen. Johanne døde i april 1728, 44 år gammel

Lidt om de 3 børn der voksede op:

Karen fra 1707 blev i oktober 1733 gift med Søfren Christophersen. De bosatte sig som gårfolk på Gadagergård i Jørlunde, indtil Søren omkring år 1740 blev husmand. Karen døde i februar 1749, 43 år gammel og Søren giftede sig i juni samme år med Kirsten Larsdatter. Søren døde i januar 1770, 63 år gammel 

Jens fra 1712 blev i november 1739 gift med afdøde 'gamle' Hans Andersens datter Inger Hansdatter og fæstede hendes fars halve gård. Jens døde i maj 1744, 31 år gammel, og Inger blev i marts 1745 gift med indsidder og enkemand Niels Hansen i Stenløse

Jørgen fra 1715 var Helgas tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Christen Pedersen boede i Svestrup og var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar

Rytterskole

Fra 1699 regerede Frederik IV Danmark

Frederik IV der var stærkt grebet af pietismen lod i 1708 oprette et fattigvæsen, og han lod oprette 240 såkaldte rytterskoler, som var de første forsøg på at bibringe bondestandens børn elementære kundskaber

Rytterskole

Frederik var som konge flittig og arbejdsom, men uden nogen overlegen regentdygtighed.
Den bedste side af hans styrelse, er de handlinger, hvortil hans religiøsitet ledede ham.
Påvirket af den tyske pietisme, der lagde vægten på, at den kristne førte et fromt liv og ikke lod det blive ved rettro alene, oprettede han Vajsenhuset til forældreløse børns opfostring, og stiftede almueskoler på krongodset

Rytterskole

I sit personlige liv var Frederik IV trods sin oprigtige religiøsitet udsvævende. Han tilsidesatte sin dronning for friller og medhustruer, og da dronningen døde, gjorde han Anna Sofie Reventlow, sin hidtilværende hustru til venstre hånd, til dronning

- Sidens top - Forsiden