Laurits Svendsen
1661 - 1703

Svend Lauritsen Skraeder
ca 1618 - 1702
Ranild Olufsdatter
ca 1638 - 1683
Laurits - Oluf -

Laurits Svendsen
1661 - 1703
Sitzell Madsdatter
ca 1663 - 1743
gift 20. februar 1701 i Jyllinge, Roskilde Amt
2 børn døbt i Jyllinge, Roskilde Amt
Svend Larsen Døbt 26. februar 1702
Begravet 24. september 1702
Lars Larsen  Døbt 23. september 1703
Begravet 8. november 1771 Snostrup

Ved Helgas tip-tip-tipoldefar Lars Larsens dåb i Jyllinge den 23. september 1703 stod der: "Dominica á Trinitatis 16 blef døbt Sitzell Sl. Laurits Svendsens Drengebarn og naund Laurits"

Oversat til nudansk: "den 23. september blev Sitzell afdøde Laurits Svendsens kones drengebarn døbt Laurits/Lars"

Altså var Laurits Svendsen død da Lars blev døbt, så vi ledte efter hans begravelse og fandt den I kirkebogen i Jyllinge i april 1703. Der står:

D. 13 Aprilis blev i Jorden nedsat  Laurits Svendsen, som druchnede i Kattinge Søe d. 27 Januarij der som forløpit var een Kongelig Jagt wille gaa over samme Søe; han blev fundet og optaget d. 11 Aprilis, ført hid til Byen d. 12 og saa begravit d. 13

Det viste sig, at Laurits den 27. januar 1703 havde deltaget i en kongelig jagt, formodentlig som klapper, på den anden side af Kattinge sø. Da han efter endt jagt returnerede over søen, gik han gennem isen og druknede. Han blev først fundet den 11. april, ført til Jyllinge den 12. og begravet den 13.  

Laurits havde heller ikke fået den heldigste start på livet, for han blev født og døbt som et uægte barn, det vil sige, at han var født uden for ægteskab. Ved hans dåb i Gundsømagle den 1. december 1661 står der i kirkebogen:

Dom 1 Adventus Ranil Ols Uecte Barn, Laurtiz, aulet med Swend Skreder ibidem 

Laurits Svendsen blev gift med Sitzell den 20 februar 1701. Ved deres vielse står der i kirkebogen i Jyllinge:

Domenica Reminiscere blef copulerede Laurits Svendsen og Sitzell Madsdatter

I de godt 2 år Laurits og Sitzell fik sammen før han druknede, nåede de at få to sønner, hvoraf den første døde, da han var 7 måneder gammel og den anden var Helgas tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Sitzelle giftede sig ikke igen, men forblev enke til sin død i juli 1743, hvor hun døde 80 år gammelLaurits Svendsen boede i Jyllinge og var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar

Gundsømage kirke

Laurits var ikke det heldigste menneske, der leved i Sømme Herred på den tid

Han blev født som et uægte barn og druknede i Kattinge sø kun 2 år efter, at han var blevet gift

Endvidere var hans førstefødte søn død som spæd, og den anden søn blev først født efter hans død

Jyllinge kirke

Laurits har været langt hjemmefra da han druknede for der er ca 16 km imellem Jyllinge og Kattinge sø, hvis han da ikke har kunnet skrå over Roskilde fjord på det smalleste sted, så kan han have sparet ca 4 km

Kattinge Sø

Lidt om Kattinge sø:
I 1300-tallet adskilte Hvideslægten søen fra fjorden ved at bygge en dæmning og borgen Neppe. 

Søen gennemstrømmes af Kornerup Å, som afvander et område på omkring 125 km2, og som årligt tilfører fjorden omkring 50 millioner m3 vand. 

Søen er ret lavvandet og vandkvaliteten er ringe med sigtdybder under en halv meter. 

Kattinge Sø

- Sidens top - Forsiden