Jens Jensen
1656 - 1725

Jens Jensen
ca 1613 -1701
Maren Hansdatter
ca 1620 - 1685
Jens 

Anne Mikkelsdatter
ca 1590 - 1653
Hans

-


Jens Jensen
1656 - 1725
Kirsten Andreasdatter
ca 1664 - 1736
gift 29. november 1685 i Ølstykke, Frederiksborg Amt
10 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Andris Jensen Døbt 3. oktober 1686
Begravet 3. januar 1690
Hans Jensen Døbt 20. maj 1688
Begravet 30. november 1689
Maren Jensdatter Døbt 27. april 1690
Begravet 12. januar 1755 Stenløse
Else Jensdatter Døbt 17. april 1692
Begravet 28. oktober 1698
Andreas Jensen Døbt 11. februar 1694
Begravet 21. februar 1773 Ølstykke
Karen Jensdatter Døbt 2. februar 1696
Begravet 11. marts 1696
Margrethe Jensdatter Døbt 12. december 1697
Begravet 6. august 1769 Snostrup
Jens Jensen Døbt 10. april 1701
Død: er ikke eftervist
Else Jensdatter Døbt 1. juli 1703
Begravet 2. februar 1781 Ølstykke
Hans Jensen Døbt 1. juli 1703
Begravet 31. januar 1779 Stenløse

Her har vi tre af Helgas rødder samlet foruden deres forældre. Andreas var endda ophav til to linier til Helga på hendes mors side

Jens Jensen blev døbt i Gundsømagle den 27 juli 1656, om det står der i kirkebogen:

Dom 8 post Trinit Jens Møllers Jens. Faddere: Hans Jacobsen, Christen Christensen, Bent ? Hayen, Mette Bents, Kirsten Simons Bøchers

Jens blev gift med Kirsten Andreasdatter den 29. november 1685 i Ølstykke. I kirkebogen står der kort og godt:

Dmca 1. Advent: Jens Jensen oc Kirsten Andrisd:

Jens og Kirsten fik 10 børn sammen i perioden 1686 til 1703. Vi skriver lidt om de 6, der ikke døde som børn, lidt længere nede på denne side

Jens Jensen døde i februar 1725, om det står der i kirkebogen i Ølstykke:

D 27. February blef KircheVærgen Jens Jensen af Udleire begrafvet, ætatis 70 

Kirsten døde 11 år senere i april 1736

Lidt om børnene:

Maren fra 1690 var Helgas tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Andreas fra 1694 var Helgas tip-tip-tipoldefar i to linier og har sin egen side

Margrethe fra 1697 blev i januar 1717 gift med den 3 år ældre Oluf Nielsen fra Snostrup. De bosatte sig i Snostrup, hvor de fik 9 børn i årene 1718 til 1735. Oluf døde i maj 1754 og Margrethe i august 1769, 72 år gammel

Jens fra 1701 har vi ikke kunnet følge

Else fra 1703 var gift to gange. Første gang blev hun gift med Jens Larsen, en søn af Helgas tip-tip-tip-tip og tip-tip-tip-tip-tipoldefar Lars Hansen fra 1660. De fik 3 børn sammen i årene 1733 til 1743. Jens døde, 56 år gammel, som underfoged i Udlejre i september 1748, og Else blev gift igen i januar 1749 med Peder Jørgensen, der var ca 27 år gammel. Else var ved vielsen 46 år gammel. Peder døde, 54 år gammel, i maj 1776 og Else i februar 1781, 77 år gammel 

Hans fra 1703 var tvilling med Else og Helgas tip-tip-tip-tipoldefar. Han har sin egen sideJens Jensen boede i Udlejre og var både Helgas 4 x tip og 5 x tipoldefar

4 x tipoldefar i 2 linier til hendes mor

en 4 x tipoldefar og en 5 x tipoldefar i linier til hendes far

Jens Jensen var kirkeværge i Ølstykke.

Ølstykke kirke

Han sørgede for, at hans far den gamle møller Jens Jensen, der havde været møller på Øverste Værebro mølle blev begravet i Gundsømagle til stor misfornøjelse for præsten i Ølstykke

Gundsømagle kirke

Jens opnåede at se 3 af sine børn gift inden han døde. Datteren Maren endda 2 gange

Datteren Maren var i sit første ægteskab bosat i Slagslunde og i sit andet bosat på gården Møllehøj i Søsum

Datteren Margrethe blev gift og bosat i Snostrup

Datteren Else blev gift forblev i Udlejre

Sønnerne Andreas og Hans blev først gift efter faderens død

Lidt om den tid hvor Jens levede:

Kort før 1720 foretog kong Frederik IV en omlægning af rytteriet. Tidligere havde bønderne måttet stille en rytter eller betale for en af kongens ryttere, idet der skulle stilles en rytter med hest og udrustning for hver 8 tdr. hartkorn. Frederik IV inddelte landet i rytterdistrikter, hvor bønderne skulle betale en afgift for at opretholde det rytteri, som indkvarteredes på passende steder. Ølstykke sogn kom til at høre til Frederiksborg Rytterdistrikt med rytterkaserne på Frederiksborg Slot 

Indretning af en rytterskole

- Sidens top - Forsiden