Niels Larsen
1698 - 1753

Lars Hansen
1660 - 1740
Johanne Clemensdatter
ca 1661 - 1710
Hans Nielsen
ca 1614 - 1662
Karen Jensdatter  ca.1630 - 1710 Clemen Mortensen
???? - ????
Ellen Hansdatter
ca 1615 - 1701

Niels Larsen
1698 - 1753
Anna
ca 1706 - 1742
Vielse: er ikke eftervist
6 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Ole Nielsen  Døbt 17. september 1730
Begravet 7. februar 1797 Ølstykke
Johanne Nielsdatter Døbt 15. marts 1733
Begravet 22. september 1790 Ølstykke
Søfren Nielsen Døbt 17. juli 1735
Begravet 16. september 1806 Slangerup
Hans Nielsen Døbt 16. marts 1738
Død 26. januar 1820 Ølstykke
Karen Nielsdatter Døbt 16. oktober 1740
Begravet 19. oktober 1740
Karen Nielsdatter Døbt 28. oktober 1742
Begravet 25. november 1742

Gamle Niels Larsen, som der står i kirkebogen i Ølstykke, var svær at komme uden om, da han havde to sønner, der begge indgår som rødder til Helga.

I sønnen Oles linie var Gamle Niels Helgas tip-tip-tip-tipoldefar medens han i sønnen Hans linie måtte nøjes med at være hendes tip-tip-tipoldefar

Niels Larsen født sidst i april eller først i maj 1698. 
I kirkebogen i Jørlunde står der:

4. May blef Laurids Hansens Søn af Sundbylille døbt og kaldet Niels, frembaaren af Laurids Lauridsens Hustru der i Byen. Faddere: Rasmus Lauridsen udi Sundbylille, Jep Jensen ibid, Jens Pedersen tien Jep Jensen, Jens Jensens Hustru i Hagerup, Laurids Lauridsens Kirsten af Sparridstrup.

Vi har ikke kunnet finde noget om vielsen med Anna, men det første barn, vi har fundet efter dem, er Ole, der blev døbt 17. september 1730 

Niels Larsen og Anna fik 6 børn sammen i perioden 1730 til 1742. Anna blev begravet den 4. november 1742, kun 36 år gammel,  ca. 14 dage efter datteren Karen blev født.

Niels sad tilbage med 5 børn i alderen fra 14 dage til 12 år. Den mindste, der var 14 dage gammel ved moderens død, overlevede dog kun moderen små tre uger 

Den 10. marts 1743 blev Niels Larsen gift med Bodil Olufsdatter, en datter af Oluf Andersen i Svestrup. Om giftermålet står der i kirkebogen i Ølstykke:

Dmca Reminiscere bleve Niels Larsen af Udlejre og Botild Olsdatter af Svedstrup copulerede

Ved vielsen var Niels 45 år gammel og Bodil 26 år

I perioden 1744 til 1752 fik Niels og Bodil 5 børn sammen. De to døde som små.

Gamle Niels Larsen døde i juli 1753 kun 56 år gammel. Ved hans begravelse den 29. juli står der i kirkebogen i Ølstykke:

Dom: 6 p Trinit blev gl. Niels Larsen af Udleire begraven 56 Aar gl

Knapt 4 måneder senere blev Bodil gift med Berthel Olsen der kom fra Snodstrup. Bodil og Bertel fik  3 børn sammen i perioden 1755 til 1762

Bodil døde i april 1783 og Berthel først i august 1814

Lidt om gamle Niels Larsens børn

Vi begynder med de 4 børn fra første ægteskab, der blev voksne:

Ole fra 1730 var Helgas tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Johanne fra 1733 blev i november 1755 gift med smeden i Udlejre Peder Andersen. Johanne var da 22 år gammel og smeden et år ældre. Johanne døde i september 1790, 57 år gammel og Peder 3/4 år senere i juni 1791.

Søfren fra 1735 blev i juni 1762, 27 år gammel, gift med Helgas tip-tip-tipoldemor Karen Larsdatter, der var 41 år gammel. Det var Sørens første ægteskab og Karens tredie. Ved ægteskabet blev Søren fæstebonde i Hørup ca. 7 km nord for Udlejre. Karen døde i oktober 1781, 60 år gammel, og Søren, der ikke giftede sig igen, døde 25 år senere i september 1806, 72 år gammel

Hans fra 1738 var Helgas tip-tipoldefar og har sin egen side

I andet ægteskab var der 2 børn, der døde som små, og 3 der blev voksne:

Lars fra 1744 var 37 år gammel da han i januar 1781 blev gift med Niels Olsens yngste barn på Hulhøjgård i Veksø, Elsebeth Nielsdatter, der var 23 år og en søster til Helgas tip-tipoldemor Karen Nielsdatter fra 1743. Lars var den sidste fæstebonde på Hulhøjgård og blev siden gårdens første ejer. Lars og Elsebeth fik  7 børn sammen i perioden 1782 til 1796. Elsebeth døde omkring juletid 1796, 41½ år gammel, en måned efter sit sidste barns fødsel, og barnet døde en måned senere end sin mor, i januar 1796. Lars blev gift  igen i maj 1797 med Elsebeth Svendsdatter en datter af Svend Ibsen på gården Vaselund i Veksø og en søster til Helgas tipoldemor, krokonen i Veksø, Maren Madsdatters 4. mand, Hans Svendsen. Lars og Elsebeth Svendsdatter fik 7 børn sammen i perioden 1798 til 1805. Af de 7 børn var de 2 dødfødte og 4 døde som spæde. Vi har ikke kunnet finde Lars begravet, men den 28. maj 1797 blev  hans enke gift med Lars Jensen, som videreførte Hulhøjgård sammen med hende 

Ane fra 1746 blev gift, 27 år gammel, i november 1773 med gårdmand Ole Andreasen fra Snostrup, der var omkring 51 år gammel. De bosatte sig i Snostrup sogn, hvor Ole døde omkring Sct Hans 1809 og Ane døde 10 år senere i september 1819, 74 år gammel

Bodild fra 1752 var 32 år gammel, da hun den 30. januar 1784 blev gift med den 47-årige gårdmand Peder Andreasen fra Egedalgård i Veksø. Bodil døde 38 år gammel i oktober 1790. I bogen Veksø Sogns Historie står der, at hun døde 4 dage efter sønnen Oles fødsel. Peder giftede sig igen i februar 1791 med Anne Willumsdatter, datter af Willum Jørgensen og Margrethe Andersdatter på Bakkegården i Sperrestrup. Margrethe Andersdatter var søster til Helgas tip-tip-tipoldemor Birthe Andersdatter fra 1723. Anna Willumsdatter døde kort før nytår 1797, og Peder Andreasen døde knapt 1½ år senere i maj 1798, 61 år gammel


Niels Larsen blev omtalt som 'gamle Niels Larsen' i Udlejre selv om han ikke var mere end 56 år gammel, da han døde i 1753

Da der dengang hverken var personnumre eller gadenavne og husnumre, skulle man jo have nogle kendetegn, hvis der var mere end en mand med samme navn i en landsby

I kirkebogen kan vi se, at der på samme tid som 'gamle Niels varsen' var en 'unge Niels Larsen' i Udlejre. 

Vi har også set anførsler som 'lille Jens Hansen' og Anders Olsen Hugger. 

Foruden alder og størrelse har man også brugt beskæftigelse (husmand, gårdmand med mere) til at skelne mellem husfædrene.

Folk langsvejs fra har også været betegnet som for eksempel Jens Fynbo, Peder Jyde og lignende.

På Nittebjergslægtens hjemmeside står der at Niels var gårdmand på Græstedgård i Ølstykke

Af gamle Niels Larsens børn var der kun Johanne, der forblev i Udlejre. 

Ole og Hans flyttede til landsbyen Ølstykke et par kilometer mod øst 

Søren flyttede til Hørup ca. 7 km nord for Udlejre 

Ane Flyttede til Snostrup et par kilometer vest for Udlejre 

Lars og Bodil flyttede til Veksø ca. 7 km mod sydøst 

Det yngste barn var ½ år og det ældste 23 år gammel da gamle Niels Larsen satte træskoene, og ingen af børnene var blevet gift

                          

- Sidens top - Forsiden