Peder Bendtsen
1819-1867

Bendt Pedersen
1782-1861
Bodil Andersdatter
1796-1874
Peder Bendtsen 1743-1815 Karen Sørensdatter 1757-1824 Anders Poulsen
1769 - 1845
Ane  Olsdatter
1771 - 1800

Peder Bendtsen
1819 - 1861
Karen Larsdatter
1819 - 1858
gift 10. marts 1848 i Ølstykke, Frederiksborg Amt
1 barn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Anders Pedersen Født 13. juli 1848
Død 21. november 1924 Jørlunde

Peder Bendtsen "lærte vi at kende" ved sønnen Anders dåb i juli 1848. 

Anders var Helgas morfar og stamfaderen på det stamtræ, der er lavet af foreningen "Anders Pedersen og hustrus minde"

Men vi syntes, at det kunne være interressant at lære familiens dybere rødder at kende, og Peder Bendtsen var den første i rækken

Herefter startede vi eftersøgningen efter fakta om ham. Først fandt vi ham begravet 1867, så regnede vi baglæns efter hans alder ved døden og fandt ham døbt i 1819, herefter ledte vi efter børn efter ham  og til slut efter hans ægteskaber.

Her vil vi beskrive hændelserne i kronologisk orden

Peder Bendtsen blev født i juli 1819. I kirkebogen i Ølstykke står der:

Født: 31 July , døbt: 31. July, Peder Bendtsen, Grdm Bendt Pedersen og hustru Bodil Andersdatter. Faddere: Sognefoged Anders Pedersens Hustru og Aftægtsenken Karen Hansdatter, begge af Udleire

I november 1847 blev Peder trolovet  med Karen Larsdatter, om det står der i kirkebogen i Ølstykke:

Undertegnede ere som forlovere ansvarlige for at Intet lovligt er til hinder for Ungkarl Peder Bendtsen af Udleire 28 Aar gammel og Pigen Karen Larsdatter af Ølstykke 27 Aar gammel at indtræde i Ægteskab med hverandre.
Ølstykke Præstegaard d. 13. Novbr 1847
Niels Andersen og Lars Olsen

I samme kirkebog står der om brylluppet i marts 1848:

Peder Bendtsen Ungkarl af Udleire 28 Aar gammel, Pigen Karen Larsdatter af Ølstykke 24 Aar gammel. Forlovere: Gd Lars Olsen af Ølstykke, Afb. Niels Andersen af Svedstrup. Viet 10. Marts

Peder Bendtsen og Karen Larsdatter opnåede kun at blive forældre i 1848 til sønnen Anders, der var Helgas morfar, inden Karen døde i forbindelse med en abort i januar 1858, 38 år gammel

Anders fra 1848 var som skrevet Helgas morfar og har sin egen side

Efter Karens død blev Peder gift påny i november 1858. Han blev gift med Kirsten Nielsdatter fra Søsum og i kirkebogen i Stenløse står der: 

Enkemand og Gaardmand Peder Bentsen af Udleire og Pigen Kirsten Nielsdatter af Søesum.
Forlovere: Lars Olsen Undertagsmand i Ølstykke (Peder Bendtsens forrige svigerfader) og Hans Hansen Grdmd i Søsum (han var broder til Ane Hansdatter gift med Niels Jørgensen, de var Kirstens forældre)
Bemærkning: Ægteskabet MÅ være arrangeret mindst en måned før, for Lars Olsen var afgået ved døden 10/10 1858

Peder og Kirsten fik 2 børn sammen, nemlig Karen fra 1859 og Niels fra 1862.

Peder Bendtsen døde i november 1867, og i kirkebogen i Ølstykke står der:

Død: 21. November, begravet 29. November, Peder Bendtsen, Gaardmd af Udleire, 48 1/4 år, bemærkning: Kræftknude på mellemgulv.

Hvordan gik det så de to børn fra Peders og Kirstens ægteskab?

Karen fra 1859 døde af brystsyge i marts 1882, 22½ år gammel  og blev begravet i Ølstykke

Niels fra 1861 blev gift i oktober 1881, 21 år gammel, med Karen Kirstine Hansen fra Lille Rørbæk. De fik 8 børn. Niels blev gæstgiver i Frederikssund, hvor han døde i marts 1896, 34 år gammel og blev begravet på Ølstykke kirkegård. 

Kirsten Nielsdatter blev i marts 1869, 39 år gammel, gift med sin fætter Jørgen Mogensen fra Søsum, der var 35 år gammel og blev gårdmand på Ørnebjerg efter Peder. Samme år kom sønnen Anders fra  Peder Bendtsens første ægteskab til Skelbækgården i Skænkelsø. Jørgen Mogensen var kommet hjem fra krigen efter nederlaget i 1864

Da sønnen, Anders kom Skænkelsø i 1869, og sønnen Niels kun var 7 år gammel, blev det Jørgen Mogensen og Kirsten Nielsdatter der førte Ørnebjerg videre, men ægteskabet var barnløst

Kirsten døde i februar 1889, 59 år gammel og Jørgen Mogensen førte gården videre med Kirstens søsters datter Anna som husbestyrerinde

Men trods alt blev Ørnebjerg på familiens hænder, for omkring år 1900 blev den overtaget  af Kirstens søsters søn Hans Poulsen og Peder Bendtsens sønnedatter fra Skelbækgård (Anders Pedersens datter), Bodil Kirstine Pedersen. Hans og Stine var Helgas forældre

Jørgen Mogensen sad herefter på aftægt hos Hans og Stine indtil han døde i august 1925, 90 år gammel

Ørnebjerg (ved pilen) på matrikelkortet fra 1861


Peder Bendtsen var gårdmand på Ørnebjerg i Udlejre

Han var Helgas oldefar

Peder har formodentlig tilbragt hele sit liv på Ørnebjerg. Vi har fundet ham hjemme hos forældrene ved folketællingerne 1834, 1840 og 1845

Ved folketællingen 1850 var han blevet gift, havde fået barn og havde overtaget gården. Forældrene sad på aftægt og søsteren Johanne boede der, medens broderen Ole var i krigstjeneste. Der var tre tjenestefolk.

Ved folketællingen 1860 havde han fået ny kone samt et barn mere. Forældrene sad stadig på aftægt og der var 5 tjenestefolk på gården

Udviklingen for Ørnebjerg fra 1816 til 2009:

1816-1851

1960

2000

2009 - Ørnebjerg til højre og Udlejre kirke til venstre. Udlejre kirke er fra 1991

Fra at være blevet udflyttet fra landsbyen Udlejre i 1787 til den yderste mark og til 2010, er der sket en enorm udvikling omkring Ørnebjerg. 

Omkring 1960, begyndte den daværende ejer, Peders oldebarn Viggo, at udstykke gårdens jorde til villagrunde, som hurtigt efter blev bebygget og nu er Ølstykke/Udlejre nærmest en forstad til København.

Stenen til minde om genforeningen i Sønderjylland 1920
Jørgen Mogensen, til venstre, og væver Lars Hansen, til højre, foran genforeningsstenen der blev rejst i 1921 i Ølstykke Begge to var veteraner fra krigen i 1864

Jørgen Mogensens forældre var Mogens Sørensen og Karen Jørgensdatter.

Karen Jørgensdatter var søster til Niels Jørgensen, Kirsten Nielsdatters far

- Sidens top - Forsiden