Mette Madsdatter
ca 1723 - 1761

Mads Pedersen
ca 1688 - 1750
Anne
ca 1687 - 1772
Peder - - -

Anders Olsen
ca 1720 - 1754
Mette Madsdatter
ca 1723 - 1761
gift 17. november 1743 i Stenløse, Frederiksborg Amt
7 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Ole Andersen Døbt 7. juni 1744
Begravet 6. september 1744
Ole Andersen Døbt 25. juli 1745
Begravet 6. november 1745
Ole Andersen Døbt 6. november 1746
Død: er ikke eftervist
Anne Andersdatter Døbt 2. november 1748
Død 25. januar 1822 Stenløse
Margrethe Andersdatter Døbt 20. september 1750
Begravet 18. oktober 1750
Mads Andersen Døbt 30. oktober 1751
Begravet 25. oktober 1812 Stenløse
Niels Andersen Døbt 5. januar 1754
Begravet 28. okobert 1764

At Helgas tip-tip-tipoldemor hed Mette Madsdatter så vi, ved Helgas tip-tip-tipoldefar Anders Olsens giftermål i november 1743. Ved dette giftermål stod der i kirkebogen i Stenløse: 

Trolovet d 5 Jul. Viede d 17 Nov: Anders Olsen Ungkarl og Boemand i Steenlille og Mette Madsdatter Mas Pedersen Sognefoged i Søsum hans eeniste Datter 

Her fik vi også oplyst, at Mettes far var sognefoged Mads Pedersen i Søsum

Mette og Anders Olsen fik 7 børn i årene 1744 til 1754. Af disse døde de 4 som små, og de 3, der voksede op, har vi skrevet lidt om på Anders Olsens side

Anders Olsen døde kun 34 år gammel i maj 1754

Mette, der jo havde små børn og en gård der skulle passes, trolovede sig samme år i juni og giftede sig i oktober med Niels Olsen fra Ølstykke. 
I kirkebogen i Stenløse står der ved vielsen:

Trolovede d 9 Jun 1754, Viede d 13 Oct
Niels Olsen, Tjenestekarl i Ølstøcke og Mette Madsdatter, afg. Anders Olsens Enke i Steenlille   

Mette og Niels Olsen fik 4 børn i årene 1755 til 1761. Disse 4 døde alle som spæde.

Mettes sidste barn, sønnen Peder der blev døbt den 8. marts 1761 blev begravet den 29. i samme måned, og den 5. april 1761 blev Mette begravet kun 38 år gammel. Om hun døde efter en svær fødsel, kan vi kun gætte på

Hun har i hvert tilfælde mistet mange børn. Ud af de 11 børn hun fødte, var der kun 3 der voksede op

Efter Mettes død giftede Niels Olsen sig  i oktober 1761 med Karen Jensdatter en datter af Jens Andersen fra gården Hesselholm i Stenlille. Jens Andersen var Helgas 4 x tipoldefar

Niels Olsen var barnebarn efter Lars Larsen fra 1664, der var Helgas 5 x tipoldefar i 4 linier


Mette Madsdatter der var Helgas tip-tip-tipoldemor boede på gården Tofthøj i Stenlille

Bryllupsoptoget ankommer til gården

Mette var 20 år gammel, da hun blev gift første gang og hun døde i sit andet ægteskab kun 38 år gammel

I de 18 år hun var gift fik hun 11 børn, hvoraf de 8 døde som små

Bedemanden kommer med en kiste til et dødt barn

Der er to af Mettes børn, vi ved noget om, nemlig 

Anne der bosatte sig på gården Damsten i Stenløse ca 1 km mod syd og

Mads der blev sognefoged, kromand og gårdmand i Veksø på Skibstedgård ca 2 km mod sydøst

Stenløse kirke, hvor Mettes børn blev døbt

måske ved denne døbefond

- Sidens top - Forsiden