Anders Olsen
ca 1720 - 1754

Ole Andersen
ca 1666 - 1736
Anne Sørensdatter
ca 1689 - 1743

Anders Olsen
ca 1720 - 1754
Mette Madsdatter
ca 1723 - 1761
gift 17. november 1743 i Stenløse, Frederiksborg Amt
7 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Ole Andersen Døbt 7. juni 1744
Begravet 6. september 1744
Ole Andersen Døbt 25. juli 1745
Begravet 6. november 1745
Ole Andersen Døbt 6. november 1746
Død: er ikke eftervist
Anne Andersdatter Døbt 2. november 1748
Død 25. januar 1822 Stenløse
Margrethe Andersdatter Døbt 20. september 1750
Begravet 18. oktober 1750
Mads Andersen Døbt 30. oktober 1751
Begravet 25. oktober 1812 Stenløse
Niels Andersen Døbt 5. januar 1754
Begravet 28. okobert 1764

Vi vidste godt at Helgas tip-tipoldefar Mads Andersen var en søn af Anders        - Andersen = Anders's søn - men hvad hed faderen mere end Anders?

Det fik vi opklaret ved Mads's dåb i oktober 1751, hvor der står i kirkebogen i Stenløse: "Mas, Anders Olsens Boemands i Steenlille" . Altså var hans far Anders Olsen, der var bomand/gårdmand i landsbyen Stenlille i Stenløse sogn 

Anders Olsen blev født og døbt, før der foreligger kirkebog i Stenløse, så hvis han stammede fra Stenløse sogn, kunne det tidligste, vi kunne gøre os håb om at finde om ham være hans konfirmation. 

Han stammede fra Stenløse sogn, og vi fandt hans konfirmation i kirkebogen i 1737:


Anders Olsen, afg: Ole Andersens Boem: Søn i Steenlille, æt: an 17

Ved konfirmationen står der, at han var søn af afdøde Ole Andersen bomand i Stenlille og at han var 17 år gammel, altså var Anders født omkring år 1720

I november 1743 blev Anders Olsen gift med sognefogeden Mas Pedersens eneste datter, Mette Madsdatter. Ved deres vielse står der i kirkebogen i Stenløse:

Trolovet d 5 Jul. Viede d 17 Nov: Anders Olsen Ungkarl og Boemand i Steenlille og Mette Madsdatter  Mas Pedersen Sognefoged i Søsum hans eeniste Datter

Anders og Mette fik 7 børn i perioden 1744 til 1754. Af disse 7 døde de 3 som spæde og sønnen Niels som knapt 11-årig

Anders Olsen døde 34 år gammel i maj 1754. Ved hans begravelse står der i kirkebogen i Stenløse:

D 19 Maÿ. Anders Olsen Boemand i Steenlille æt: an: 34 

Mette giftede sig igen i oktober 1754 og døde i april 1761, kun 38 år gammel

Lidt om de 3 børn der ikke døde som små:

Ole fra 1746 har vi kun kunnet følge til hans konfirmation i 1764

Anne fra 1748 blev i oktober 1779 gift med ungkarl Peder Sørensen fra Veksø.
I 1781 overtog Peder Sørensen gården Damsten i Stenløse og var i en periode underfoged i Stenløse. Peder døde 64 år gammel i februar 1812 og Anne har formodentlig stået for driften af gården indtil sønnen Anders overtog den i 1814.
Anne døde i januar 1822, 73 år gammel

Mads fra 1751 var Helgas tip-tipolefar og har sin egen sideAnders var Helgas tip-tip-tipoldefar

Anders Olsen var bomand på gård  nr  2, der  senere kom til at hedde Tofthøjgård

Gård nr 2 ligger nederst mod højre på kortet

Der var 6 gårde i landsbyen Stenlille i 1786.
Heraf blev de 2 udflyttet 

Tofthøjgård forblev dog i landsbyen

På Stenløse Lokalarkivs hjemmeside har vi funde følgende oplysninger 

I 1696 overtog Ole Andersen gård nr 2

I 1718 havde gård nr 2 
50 fag husrum. 
Af hartkorn var der 9 td 3 skp 2 fj

I 1736 havde gården kun 38 fag husrum.
Hartkorn var det samme som i 1718

1739 - Anders Olsen fæstede sin afdøde far Ole Andersens gård nr 2 med 38 fag husrum og i god stand

Anders Olsens forældre ved vi ikke meget om men

faderes navn, Ole Andersen, har vi fundet i kirkebogen i Stenløse ved Anders Olsens konfirmation i 1737 og på Stenløse Lokalarkivs hjemmeside, samt ved begravelsen den 19. august 1736, hvor han blev begravet 70 år gammel 

moderens navn, Anne Sørensdatter, har vi fundet på Stenløse Lokalarkivs hjemmeside samt ved hendes begravelse i Stenløse den 25. juni 1743, hvor hun blev begravet 54 år gammel 

- Sidens top - Forsiden