Anders Madsen
ca 1696 - 1744

Mads -

Anders Madsen
ca 1696 - 1744
Zidse
ca 1700 - 1781
Vielse: er ikke eftervist
6 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Povel Andersen  Født: omk. 1722
Begravet 6. september 1799 Stenløse
Ole Andersen Født: omk. 1729
Begravet 3. maj 1797 Stenløse
Peder Andersen Født: omk. 1734
Begravet: 28. marts 1809 Stenløse
Mas Andersen Døbt 3. juni 1736
Begravet 22. februar 1738 
Mas Andersen Født 7. september 1738
Begravet 11. januar 1739 
Kirsten Andersdatter Døbt 20. marts 1740
Begravet 8. september 1808 Stenløse

Anders Madsens navn stødte vi på, da Helgas tip-tipoldefar Povel Andersen blev konfirmeret i 1741 som søn af bomand gl. Anders Madsen

Hvornår Anders og hans kone Zidse blev gift ved vi ikke, for det er sket, før der foreligger kirkebog i Stenløse, men det første barn, vi har fundet efter dem, var Povel, som blev født omkring 1722, så de er nok blevet gift omkring 1720-1721

Vi har fundet seks børn efter "gamle" Anders Madsen og Zidse. Det første barn født ca 1722 og det sidste i marts 1740. To af disse børn døde som spæde

Der kan være født flere børn før 1736, hvor der foreligger kirkebog i Stenløse, men  disse børn døde så også før 1736

"Gamle" Anders Madsen døde i juli 1744. Ved hans begravelse står der i kirkebogen i Stenløse:

D 26. Jul. Anders Madsen Boemand i Steenløse æt. 47 Aar 10 Mens

Hans enke Zidse døde 37 år senere i maj 1781, 81 år gammel

Lidt om de fire børn der blev voksne:

Povel fra 1722 var Helgas tip-tipoldefar og har sin egen side

Ole fra 1729 blev i 1747 konfirmeret som "afgangne Anders Madsen, Boemands i Steenløse,18 år gammel". I 1763 fæstede han gård nr.13 i Stenløse efter sin mor, der afstod den på grund af alder. I november 1764 blev Ole gift med Kirsten Jørgensdatter, der var datter af salig Jørgen Jensen der havde haft  Rolandsbjerggård i Veksø. Vi har fundet 4 børn efter dem i perioden 1765 til 1774. I 1782 blev gård nr. 13 udflytte fra landsbyen og fik navnet Boelholm. I april 1786 døde Kirsten 53 år gammel. I november samme år giftede Ole sig med Maren Olsdatter, der var datter af Ole Andreasen på Konehøj i Søsum og barnebarn efter Andreas Olsen, Helgas tip-tip-tipoldefar. Vi har fundet 4 børn født i årene 1787 til 1794. Maren døde i forbindelse med fødslen af en dødfødt søn i maj 1796 kun 34 år gammel og Ole døde 1 år senere i maj 1797, 68 år gammel

Peder fra 1734 blev i 1752 konfirmeret som "afgangne gamle Anders Madsen, Boemands i Steenløse,18 år gammel". I oktober 1759 blev han gift med Maren Jørgensdatter en datter af Jørgen Jensens enke i Veksø,  Maren var søster til sin svoger Oles første kone Kirsten. I 1777 var Peder og familien på gård nr. 10 i Stenløse, det var den gård, der kom til at hedde Toftholm ved udflytningen, men i 1788 afstod han gården til sønnen Jørgen, og Peder og Maren fik ophold på gården til deres død. Maren døde i 1803, 64 år gammel og Peder i 1809 som undertagsmand, 75 år gammel

Kirsten fra 1740 blev  i november 1764 gift med sine brødre Oles og Peders svoger den 13 år ældre Jens Jørgensen, der var søn af afdøde Jørgen Jensen i Veksø. De bosatte sig på gården Kielsted i Veksø, hvor Jens var gårdmand og underfoged. Jens døde i oktober 1793, 66 år gammel og Kirsten i september 1808, 72 år gammel

Anders Madsen var fæstebonde i Stenløse og Helgas tip-tip-tipoldefar

eksempel på fæstebrev

Anders Madsen havde fæstet gård nr. 13 i Stenløse

Første gang vi har set noget om ham på gården er i 1736, hvor gården var sat til 7 tønder 5 skæpper hartkorn, og huset var et 33 fags hus 

eksempel på fæsteprotokol

Den 22. februar 1763 fæstede sønnen Ole Andersen gård nr. 13 som gl Anders Madsen "for mange år siden var fradød" og enken afstod på grund af alder.

I 1763 var gården i 4 længder, mådelig stand med nogenledes besætning.

I 1763 var indfæstningen 16 rigsdaler

- Sidens top - Forsiden