Karen Jørgensdatter
1717 - 1806

Jørgen Pedersen
???? - 1742
Ane Jensdatter
ca 1674 - 1722
Peder - Jens -

Anders Mortensen
ca 1720 - 1800
Karen Jørgensdatter
1717 - 1806
gift 8. juni 1749 i Ølstykke, Frederiksborg Amt
5 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Ane Andersdatter  Døbt 22. november 1749
Begravet 3. juli 1809 Ølstykke
Morten Andersen Døbt 17. januar 1751
Død 9. august 1822 Stenløse
Peder Andersen Døbt 15. juli 1753
Begravet 3. august 1753
Dødfødt Begravet 27. juli 1755
Jørgen Andersen Døbt 28. oktober 1756
Begravet 24. august 1775 Stenløse

Da Helgas tip-tip-tipoldefar Anders Mortensen blev gift i Ølstykke den 8. juni 1849, stod der i kirkebogen:

Dom 1. p. Trin blefne Anders Mortensen af Steenlille og Karen Jørgensdatter af Ølstøche copulerede

Det var her vi fik kendskab til Helgas tip-tip-tipoldemor Karen Jørgensdatter

Karen var født i januar 1717 og ved hendes dåb den 10. januar i Ølstykke, står der i kirkebogen:

Dmca 1 Ma ab Epiph: blef Karen, Jørgen Pedersens Datter, christnet, Præstekonen bar hende. Faddere: Jens Christensen, Peder Jensen, Lüze Peder Madtzis, Birgitte Isaacs og Anne Kiers

Karen og Anders fik 5 børn i årene 1749 til 1756. Af disse 5, var der kun 3, der voksede op. Vi har skrevet lidt om disse 3 på Anders Mortensens side 

Anders  døde i maj 1800, 80 år gammel

Godt seks år senere døde Karen, og ved hendes begravelse står der i kirkebogen i Stenløse:

Navn: Karen Jørgend, alder: 90 Aar, bopæl: Steenlille, begravet d.10. Augustii, Afgd. Grmd. Anders Mortensens Enke


Karen Jørgensdatter var Helgas tip-tip-tipoldemor og boede på udflyttergården Kongsdal i Stenlille ved Stenløse

Datteren Ane var det eneste barn der flyttede hjemmefra.

Ved sit giftermål flyttede hun til en anden udflyttergård, nemlig gården Egebjerg i Ølstykke ca 2 km mod nordvest

Sønnen Morten overtog Kongsdal efter sine forældre, og de sad på aftægt hos ham deres sidste leveår

Sønnen Jørgen døde kun 19 år gammel

- Sidens top - Forsiden