Karen Larsdatter
ca 1721 - 1781

Lars Svendsen
1693 - 1759
Margrethe Olsdatter
ca 1699 - 1748
Svend Nielsen
???? - 1717
Anne Larsdatter
ca 1662 - 1724
Ole -

Niels Larsen
ca 1713 - 1751
Karen Larsdatter
ca 1721 - 1781
gift 21. oktober 1740 i Slangerup, Frederiksborg Amt
5 børn døbt i Slangerup, Frederiksborg Amt
Barn Født 15. august 1741
Død 19. august 1741
Karen Nielsdatter  Født 2. oktober 1742
Død 7. april 1823 Slangerup
Lars Nielsen Født 4. februar 1745
Død 13. januar 1747
Johane Nielsdatter Født 14. juni 1747
Død 18. december 1747
Margrethe Nielsdatter Født 3. januar 1749
Død 29. december 1822 Slangerup

"Tirsdagen d. 2. October blev Niels Larsens Pigebarn fra Hørup føt og blev christnet d. 7. Dito", således stod der i kirkebogen i Slangerup i 1742, da Helgas tip-tipoldemor Karen Nielsdatter blev døbt

Der stod ikke noget om hvem hendes mor var, men det fandt vi ud af ved Niels Larsens trolovelse i maj 1740. I kirkebogen i Slangerup står der:

D 1. May 1740 blev Niels Larsen og Karen Larsdatter begge i Hørup med hinanden trolovede, at intet paa nogen af Siderne kand være dette Ægteskab til hinder, derfor gaar i forløstning af hendes fader Lars Svendsen og Lars Olesen af Udesundby.
Hørup, ut supra
Lars Olsen og Lars Svendsen

og deres vielse i oktober samme år:

Fredagen d 21. Octobr: blefve i Egteskab sammenviede Niels Larsen og Karen Lauridsdatter begge i Hørup

Vi prøvede at finde Karen døbt, men da der først foreligger kirkebog i Slangerup fra 1725, og da det ikke var sandsynligt at hun var gift som 15-årig ledte vi efter hende som konfirmeret og fandt hendes konfirmation i kirkebogen i 1740:

og dermed fandt vi ud af, at hendes far hed Laurids Svendsen og at hun var født ca. 1721 

I sit ægteskab med Niels Larsen fik hun 5 børn, hvoraf kun de to voksede op, og dem har vi skrevet om på Niels Larsens side 

Niels Larsen døde imidlertid allerede som 38-årig i april 1751, og Karen blev derefter trolovet med Lars Nielsen. Om om trolovelsen og vielsen står der i kirkebogen i Slangerup: 

Fredagen d: 11 Apriil blev Lars Niels: fra Badstrup og Karen Larsdatter, som før havde til Ægte Niels Lars: af Hørup, med hinanden trolovede, at intet hverken i henseende til ægteskab eller ægteskabs løfte deres forehavende kand være til hindert derfor gaaer i løfte vi underskrevne;
Lars LSS Svendsen
Fredagen d: 1 October blev Lars Niels: og Karen Larsd: i Hørup med hinanden i Ægteskab sammenviede
Bemærkning: vi må formode at præsten/degnen har skrevet forkert måned i forbindelse med trolovelsen idet den 11. april først forekommer efter to andre indførsler i april hvor datoen er efter den 11. og at Niels Larsen først afgik ved døden den 28. april. Det må derfor antages at trolovelsen var enten 11. maj eller 11 juni efter hvad der i øvrigt står i kirkebogen

Karen Larsdatter og Lars Nielsen, der var en søn af Niels Andersen i Bastrup,  var gift i 10 år og fik  5 børn sammen, hvoraf de tre døde som små

Kirsten fra 1752 blev i oktober 1779 gift med den jævnaldrende Jørgen Hansen. De bosatte sig i Borup Huse i Lillerød sogn, hvor Kirsten døde 68 år gammel i marts 1819 og Jørgen godt 7 år senere i november 1826. Han sad på aftægt hos sin datter og døde af mavekramper.

Niels fra 1755 har vi fundet konfirmeret i 1772, men han kan ikke med sikkerhed følges yderligere 

Karens anden mand Lars Nielsen døde godt 39 år gammel i august 1761, og Karen sad tilbage med små børn, så i januar 1762 blev Karen trolovet og denne gang med Søren Nielsen fra Ølstykke.
Om det står der i kirkebogen i Slangerup:

Onsdagen d: 27 Jan: bleve Søren Nielsen fra Ølstykke og Karen Larsdatter Sl: Lars Nielsens Enke i Hørup, trolovede, efterat Deres forløsningsmænds Nafne med egne Hænder vare underskrevne navnlig:
Niels NOS Olsen og Ole Andreasen
D: 22 Jun: bleve Søren Nielsen og Karen Larsdatter i Slangerup Kirke Ægte-viede 

Karen og Søren fik en datter sammen 

Anne fra 1763 blev i februar 1789 gift med Anders Nielsen fra Lynge. De førte gården Annebjerg videre efter Karen og hendes mand Søren Nielsen. Anne døde i oktober 1807 og Anders i januar 1823

Karen Larsdatter døde i oktober 1781. Om hendes begravelse står der i kirkebogen i Slangerup:

Løverdagen den 13. Oct: blev Søren Nielsens hustru i Hørup begravet paa Slangerup Kirkegaard gl. 60 aar 

Søren Nielsen forblev enkemand på gården Annebjerg i Hørup og sad til sidst på aftægt hos datteren Anne. Han levede 25 år efter sin kone Karens død og døde selv i september 1806, 72 år gammel.

Søren var en søn af 'gamle' Niels Larsen i Udlejre i Ølstykke sogn og bror til Helgas tip-tip-tipoldefar Ole Nielsen på Holmegaard i Ølstykke og Helgas tip-tipoldefar Hans Nielsen på gården Langekær i Ølstykke


Karen Larsdatter var gårdkone på Annebjerggård i Hørup og var Helgas tip-tip-tip-tipoldemor

Vi har kunnet  følge Annebjerggård  i Hørup i samme slægt  fra Lars Svendsen (Karens far). I et skifte vi har fundet på internettet står der, at Lars har fæstet gården nr 3 i et årstid fra 1714 til 1715 hvor han overtager Møllebjerggård, gård nr  4

Der er så en periode på ca 25 år, hvor det er uvist, hvem der har Annebjerg i fæste

Lars døde i 1759 og hans datter Karen Larsdatter fra ca. 1721 blev gift med Niels Larsen i 1740, der nok fæstede   Annebjerggård ved giftermålet 

Karen Larsdatters datter Anne, der blev født i 1763 i Karens 3. og sidste ægteskab med Søren Nielsen, blev i 1789 gift med Anders Nielsen og har nok overtaget Annebjerggård på dette tidspunkt

Anne døde i 1807 og Anders Nielsen førte gården videre indtil deres datter Karen, kun 18 år gammel blev gift med Niels Eskildsen i 1818, og overtog gården enten ved giftermålet eller ved Anders's død i 1823

Niels Eskildsen*) døde i marts 1852 og Karen og Niels's søn Anders fra 1824 blev i juni 1852 gift med Bente Svendsdatter

Hvornår Anders og Bente har overtaget gården ved vi ikke, men ved  folketællingen 1860 sad Karen på aftægt hos dem

Hørren skættes

Ved folketællingen 1890 var Annebjerggård stadig ejet af Anders og Bente, og hos dem er der en ugift datter Karen Marie på 21 år

Hertil har vi fulgt Annebjerggård, det vil sige fra 1714 til 1890 i alt 176 år. 

Den har muligvis været beboet af familien efter 1890 

I 1714 var gården ikke navngivet. Navnet Annebjerg er først blevet knyttet til den sidst i 1700-tallet, da udflytningen af gårde blev påbegyndt. Annebjerggård er dog ikke udflyttet

Familien på gården har gennemlevet en stor del af bondehistorien


Lars Svendsen i 1714 har været fæstebonde, og i februar 1733 blev stavnsbåndet indført. Herefter måtte bønderkarlene i alderen 14 til 36 år ikke flytte fra det gods, de var tilknyttet, uden tilladelse fra godsejeren.

Det forhadte stavnsbånd slap bønderne først af med 55 år senere – i 1788 

*) Niels Eskildsen og Karen Andersdatters søn Søren Nielsen fra 1821 blev gift med Birthe Kirstine Wilhelmsdatter der var en uægte datter af Jens Bredesen og Birthe Nielsdatter og et tip-tipoldebarn til Isaak Bredesen. Isaak Bredesen var Helgas 5 X tipoldefar. Jens Bredesen døde før datteren blev født og Birthe blev siden gift med Wilhelm Michelsen

- Sidens top - Forsiden