Niels Larsen
ca 1713 - 1751

Lars Hansen
ca 1690 - 1722
Kirsten Nielsdatter
ca 1688 - 1755
Hans Larsen
ca 1643 - 1714
Karen Mikkelsdatter ca 1646 - 1722 Niels Christensen
???? - ????
Johanne Christensdatter
1664 - 1747

Niels Larsen
ca 1713 - 1751
Karen Larsdatter
ca 1721 - 1781
gift 21. oktober 1740 i Slangerup, Frederiksborg Amt
5 børn døbt i Slangerup, Frederiksborg Amt
Barn Født 15. august 1741
Død 19. august 1741
Karen Nielsdatter  Født 2. oktober 1742
Død 7. april 1823 Slangerup
Lars Nielsen Født 4. februar 1745
Død 13. januar 1747
Johane Nielsdatter Født 14. juni 1747
Død 18. december 1747
Margrethe Nielsdatter Født 3. januar 1749
Død 29. december 1822 Slangerup

Niels Larsens navn 'stødte vi på' da Helgas tip-tip-tipoldemor Karen Nielsdatter blev døbt i oktober 1742. I kirkebogen i Slangerup stod der, at hun var "Niels Larsens Pigebarn fra Hørup"

Vi har regnet ud at Niels Larsen må være født omkring år 1713 og antager, at han er en søn af Lars Hansen i Ude Sundby. Årsagen til at vi antager det er, at en af forloverne ved trolovelsen med Karen Larsdatter var hans stedfar, hans mors fjerde mand, og en fadder ved datteren Johanes dåb i juni 1747 sandsynligvis var hans halvbroder Lars Pedersen født i 1723  

Det er ikke muligt at finde noget skriftligt om Niels Larsens dåb omkring år 1713 i Ude Sundby, fordi der først foreligger kirkebog i sognet fra 1718 

Ved hans trolovelse med Karen Larsdatter i maj 1740 står der i kirkebogen i Slangerup:

D 1. May 1740 blev Niels Larsen og Karen Larsdatter begge i Hørup med hinanden trolovede, at intet paa nogen af Siderne kand være dette Ægteskab til hinder, derfor gaar i forløstning af hendes fader Lars Svendsen og Lars Olesen af Udesundby.
Hørup, ut supra
Lars Olsen og Lars Svendsen

Og ved ægteskabet i oktober samme år:

Fredagen d 21. Octobr: blefve i Egteskab sammenviede Niels Larsen og Karen Lauridsdatter begge i Hørup 

I ægteskabet, der varede godt 10 år, kom der 5 børn. Af disse døde 3 som små.

Niels Larsen døde i april 1751 kun 38 år gammel, om dette står der i kirkebogen i Slangerup:

Onsdagen d 28. Apriil døde Niels Larsen Boemand i Hørup og blev begraven d 4 Maÿ, her paa Kirkegaarden i Bøndernes frie Jord med Ligprædiken og Sang, gammel 38 Aar

Ud over datteren Karen som var Helgas tip-tip-tipoldemor og har sin egen side, var der efter Niels Larsen kun Margrethe fra 1749, der voksede op. 

Om Margrethe ved vi, at hun 22 år gammel blev ægteviet med enkemand af Hørup Hans Andreasen, gårdmand på gård nr. 5, uden forudgående trolovelse og tillysning fra prædikesolen hjemme i hendes forældres hus. Margrethe og Hans fik 38 år sammen, før Hans døde i maj 1809, 69 år gammel. Margrethe overlede ham i godt 13 år. Hun døde, 74 år gammel, den 29. december 1822 hos sin søn Jens Hansen, der var afbygger på Anders Nielsens lod i Hørup


Niels Larsen var bomand i Hørup på gård nr 2, der senere har fået navnet Annebjerg

Han var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar

Niels Larsen levede ikke ved folketællingen i 1787, men i 1787 var befolkningen i Hørup fordelt på følgende måde:

24 familie
7 gårde
17 huse

116 personer
76 personer over 18 år
40 personer under 18 år

af de 116 personer var
51 på gårdene
65 i husene

af de 51 personer på gårdene var 
22 tjenestefolk og 
1 almisselem

Slangerup kirke hvor børnene blev døbt

Lidt om nogle af fadderne til Niels's børn:

Bendt Pedersen var Helgas 3 x tipoldefar og gårdmand i Hørup

Søren Olsen gift med Bendt Pedersens halvsøster Boel Bendtsdatter og gårdmand i Hørup

Lars Larsen formodentlig hans broder fra 1723

Lars Svendsen hans svigerfar i Hørup

Svend Larsen hans svoger i Hørup

- Sidens top - Forsiden