Karen Larsdatter
1740 - 1817

Lars Larsen
1701 - 1781
Inger  Nielsdatter
ca 1703 - 1780
Lars Larsen
1664 - 1739
Anna Rasmusdatter 1663 - 1703 Niels Mortensen
ca 1673 - 1748
-

Ole Nielsen
1730 - 1797
Karen Larsdatter
1740 - 1817
gift 4. november 1764 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
5 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Niels Olsen Døbt 22. december 1765
Død 30. juli 1840 Ølstykke
Maren Olsdatter Døbt 28. maj 1769
Død 1. februar 1836 Ølstykke
Ane Olsdatter Døbt 25. marts 1771
Begravet 24. maj 1800 Ølstykke
Rasmus Olsen Døbt 6. august 1775
Begravet 15. maj 1780
Dødfødt Begravet 10. december 1780

Karen Larsdatters navn stødte vi på ved hendes giftermål med Ole Nielsen. De blev gift den 4 november 1764 i Jørlunde, og om det står der i kirkebogen: 

Fredagen d 5. Oct: bleve trolovede Enkemand Ole Nielsen af Ølstøche og Karen Larsdatter af Sperrestrup, og at intet gives, som deres Ægteskab i nogen maade kan være til hinder, lovder vii underskrevne som forlovtnings Mænd.
Bertel Olsen fra Udleire og Lars Larsen af Sperrestrup.
Copulerede Dom 20 p Trinit 

Karen var 24 år gammel, da hun blev gift med den 10 år ældre enkemand fra Holmegård i Ølstykke

De fik 5 børn sammen i perioden 1765 til 1780. Af de 5 børn blev kun de 3 voksne. Vi har skrevet lidt om disse tre på Ole Nielsens side

Karen var født i september 1740, og ved hendes dåb står der i kirkebogen i Jørlunde:

Dom. 15 p Trinit  d 25. Sept blev unge Lars Larsens datter Karen af Sperrestrup døbt, frembaaren,  frembaaren af Dægnens hustru. Faddere: Jørgen Villumsen af Skienkilsøe, Anders Torbensen, Christen Hansen, Rasmus Larsens hustru, Jens Jakobsens hustru alle af Sperrestrup

Lidt om 3 af Karens faddere: 
Jørgen Villumsen af Skænkelsø var gift med Ellen Larsdatter, Karens faster
Anders Torbensen var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar på hendes fars side
Rasmus Larsens hustru hed Ellen Svendsdatter. Rasmus var halvbroder til Karens far og Ellen var datter af Svend Rasmussen, som var bror til Rasmus Larsens stedmoder Anna Rasmusdatter. Anna Rasmusdatter var Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldemor i 4 linier 

Karens mand Ole Nielsen døde i februar 1797, 67 år gammel, og i 1801 sad Karen på aftægt hos svigersønnen Anders Poulsen og hans nye kone på Græstedgård i Udlejre. Karen døde i april 1817, og om begravelsen står der i kirkebogen i Ølstykke:

Død: 16. April, begravet: 23. April, Karen Larsdatter, aftægtsenke af Udleyre, 77 år, Gaardmand Ole Nielsens Enke 


Karen Larsdatter var tipoldebarn efter både Lars Madsen og Svend Rasmussen og hun var tip-tip-tipoldemor til Helga

Lars Madsen var Helgas tip-tip-tip-tip-tip-tip-tipoldefar og tip-tip-tip-tip-tip-tipoldefar 2 gange '7 tipper' på hendes fars side og 4 gange '7 tipper' samt 1 gang '6 tipper' på hendes mors side

Svend Rasmussen var Helgas tip-tip-tip-tip-tip-tip-tipoldefar 2 gange på hendes fars side og 2 gange på hendes mors side

Det var vist godt, at Karen kom til Ølstykke ved sit giftermål med Ole Nielsen, så der kunne komme nyt blod ind i slægten

Meeeen helt nyt blod var det trods alt ikke, for de havde fælles oldemor men ikke fælles oldefar. Ole nedstammede fra oldemoderens 1. ægteskab og  Karen fra oldemoderens 2. ægteskab

Karens mand Ole Nielsen havde fået sin gård flyttet ud på det yderste af Ølstykke jordes sydvestre del, så hun har haft et stykke vej til nærmeste nabo

- Sidens top - Forsiden