Ole Nielsen
1730 - 1797

Niels Larsen
1698 - 1753
Anna
ca 1706 - 1742
Lars Hansen 1660 - 1740 Johanne Clemensdatter ca 1661 - 1710 - -

Ole Nielsen
1730 - 1797
Karen Larsdatter
1740 - 1817
gift 4. november 1764 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
5 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Niels Olsen Døbt 22. december 1765
Død 30. juli 1840 Ølstykke
Maren Olsdatter Døbt 28. maj 1769
Død 1. februar 1836 Ølstykke
Ane Olsdatter Døbt 25. marts 1771
Begravet 24. maj 1800 Ølstykke
Rasmus Olsen Døbt 6. august 1775
Begravet 15. maj 1780
Dødfødt Begravet 10. december 1780

Da vi fandt Helgas tip-tipoldemor Ane Olsdatter døbt, så vi, at hun var 'Ole Nielsens Gaardmands Barn af Ølstÿkke' 

Herefter gik opgaven ud på, at finde ud af hvem gårdmand Ole Nielsen var

Først ledte vi efter ham begravet i Ølstykke, og her fandt vi ham i kirkebogen i februar 1797:

Den 7. febr blev Grdmand af Ølstykke Ole Nielsen begrafet, gl: 67 Aar.

I folketællingen i 1787 så vi at Ole var gift med Karen Larsdatter, og der var nogle børn af andet ægteskab, heriblandt Ane

Var Karen Larsdatter Anes mor?

Vi ledte efter Ole Nielsens giftermål, og i kirkebogen i Ølstykke fandt vi ham gift med Maren Hansdatter den 11. oktober 1761:

Dom 21 p Trinit: bleve Ole Nielsen og Maren Hansdatter af Ølstøcke Copulerede

Ole var 31 år og Maren 30 år gammel ved giftermålet.

Maren døde i juli 1764, 3 måneder efter at hun havde fået et dødfødt barn, så hun kunne altså ikke være mor til Ane Olsdatter, der var født i 1771

Altså måtte vi på den en gang til, og fandt følgende i kirkebogen i Jørlunde den 5. oktober 1764:

Fredagen d 5. Oct: bleve trolovede Enkemand Ole Nielsen af Ølstøche og Karen Larsdatter af Sperrestrup, og at intet gives, som deres Ægteskab i nogen maade kan være til hinder, lovder vii underskrevne som forlovtnings Mænd.
Bertel Olsen fra Udleire og Lars Larsen af Sperrestrup.
Copulerede Dom 20 p Trinit 

Og denne gang var vi på sporet. At det var den rigtige Ole Nielsen, vi havde fat i deroppe i Jørlunde underbyggedes af, at den ene forlover var Bertel Olsen fra Udlejre, Bertel var Oles stedfader, og den anden forlover viste sig at være Lars Larsen fra Sperrestrup, der var født i 1701 og var en søn af Lars Larsen fra 1664, der også boede i Sperrestrup og var en søn af Lars Larsen fra 1621, som boede på Nittebjerggård i Sundbylille og var en søn af Helgas tip-tip-tip-tip-tip-tip-tipoldefar i 5 linier Lars Madsen fra Lille Rørbæk. Lars Larsen, Karens far, fra 1701 havde vi fundet i en af de 4 andre linier til Lars Madsen

Oles brud, Karen Larsdatter, var Lars Larsens 6. barn ud af 8, og var 25 år gammel ved vielsen

Ole og Karen fik 5 børn sammen i perioden 1765 til 1780. Af disse var den sidste dødfødt, og den næstsidste døde knapt 5 år gammel

Nu manglede vi bare at finde Ole født, og da vi viste, at Berthel Olsen i Udlejre var hans stedfader, så skulle vi jo nok lede efter ham i kirkebogen i Ølstykke. Ligeledes viste vi, at han var 67 år gammel, da han blev begravet i 1797. Altså måtte han være født omkring 1730, og i kirkebogen fandt vi den 17. september 1730:
Dom: 15. à Trinit: blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole.
Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders Jensen i Svedstrup, Ole Andersen i Ølstøche, Søfren Pedersens Søn i Øfrste Wærebromølle nafel: Anders, Else Jens Larsens af Udlejre, Ole Pedersens hustru sammesteds

Ole Nielsen døde i februar 1797 og hans kone Karen døde i april 1817, 77 år gammel

Lidt om Oles børn:

I første ægteskab kom der to børn en dødfødt i 1764 og to år tidligere en søn Knud, der døde 3 år gammel i 1765

De 3 børn, der blev voksne, fra ægteskabet med Karen var:

Niels fra 1765 blev døbt den 22. december i kirkebogen står der ved dåben:
"Dom: 4 Advent blev Ole Nielsens barn døbt og kaldet Niels. Jens Andræsens kone bar det. Faddere: Lars Larsen af Sperrestrup og Morten Larsen af Slagslunde, item Jørgen Andersens og Peder Andersen Smids hustruer"
Jens Andreasens kone var Niels's far Oles kusine, Karen Jensdatter, og blandt de øvrige faddere var Lars Larsen af Sperrestrup Niels's morfar, Morten Larsen fra Slagslunde Niels's morbror og Peder Andersen Smeds kone, Johanne Nielsdatter, der var Niels's faster.
Niels blev gift i oktober 1795 med enken Ane Andersdatter fra Ølstykke. Niels var 30 år og Ane 34 år gammel ved giftermålet. Ane havde været gift 3 gange tidligere. Første gang 19 år gammel i 1780, anden gang i februar 1784 og tredie gang også i 1784 men i november. Hun overlevede dog ikke sin fjerde ægtemand Niels, men døde december 1834, 74 år gammel. Niels døde i juli 1840, 74½ år gammel

Maren fra 1769 var 22 år gammel, da hun blev gift i januar 1791 med den 56-årige enke- og gårdmand Niels Pedersen i Udlejre. Han var enkemand efter Margrethe Hansdatter, der var 20 år ældre end ham ved deres giftermål. Så det var noget af et skifte for Niels Pedersen, at få skiftet en 75-årig kone ud med en 22-årig. Maren fik 4 børn i perioden 1792 til 1802. Niels Pedersen døde i september 1817, 82 år gammel og Maren sad på aftægt hos sin søn på gården Søholm i Udlejre, indtil hun døde i februar 1836, 66½ år gammel

Ane fra 1771 var Helgas tip-tipoldemor og har sin egen sideOle Nielsen var gårdmand i Ølstykke. 

På Nittebjergernes hjemmeside står der, at han boede på gården Holmegård og på matrikelkortet fra 1787 er Ole Nielsen opført som boende på gård nr 12 i den yderste sydvestlige del af Ølstykke jorde

dette kort er fra 1800-tallet og viser den sydvestlige del af Ølstykkes jorde med gårdnavn Holmegård anført

Det er ikke sikkert at Ole Nielsen har vist, at gårdens navn var Holmegård, for navnet fremgår ikke af matrikelkortet fra 1787

Der var 16 gårde i Ølstykke landsby før udflytningen i 1787, heraf blev de 9 flyttet ud. En af de 9 gårde var Ole Nielsens gård

Ole Nielsen var Helgas tip-tip-tipoldefar og var bror til Hans Nielsen der kun var hendes tip-tipoldefar

På resten af billederne har vi vist, hvordan noget af bondens beklædning så ud

Ole nåede at se alle tre børn gift inden han døde i 1797

Niels blev gift i oktober 1795 og blev boende i Ølstykke, men på Lynggården

Maren blev gift i 1791 og flyttede til gården Søholm i Udlejre

Ane blev gift i november 1795 og flyttede til Græstedgård i Udlejre

Ole Nielsen var gift 2 gange og fik i alt 7 børn. Af disse 7 var det kun de 3 der blev voksne

Oles svigerdatter Ane Andersdatter var i sit 3. ægteskab gift med Morten Rasmussen der var tipoldebarn efter Svend Rasmussen, der var Helgas tip-tip-tip-tip-tip-tip-tipoldefar i 4 linier. Morten Rasmussen var ikke med i nogen af disse 4 linier

- Sidens top - Forsiden