Povel Pedersen
1741 - 1809

Peder Povelsen
???? - ????
Karen Nielsdatter
ca 1715 - 1784
Povel Frandsen
???? - ????
Sophie Andersdatter ca 1674 - 1737 Niels -

Povel Pedersen
1741 - 1809
Bodil (Mette) Jensdatter
1739 - 1779
gift 8. november 1767 i Ølstykke, Frederiksborg Amt
9 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Ole Poulsen Døbt 12. maj 1768
Begravet 15. maj 1768
Anders Poulsen Døbt 16. april 1769
Død 28. september 1845 Ølstykke
Karen Poulsdatter Døbt 18. november 1770
Begravet 16. december 1770
Karen Poulsdatter Døbt 24. november 1771
Død 15. juli 1843 Ølstykke
Sidse Poulsdatter Døbt 20. februar 1774
Begravet 19. juni 1774
Kirsten Poulsdatter Døbt 5. maj 1775
Begravet 21. maj 1775
Kirsten Poulsdatter Døbt 28. juli 1776
Begravet 25. august 1776
Peder Poulsen Døbt 28. juli 1776
Begravet 25. august 1776
Peder Poulsen Døbt 5. juli 1778
Død 16. maj 1835 Ølstykke

Da Helgas tip-tipoldefar Anders Poulsen blev døbt i april 1769, stod der i kirkebogen i Ølstykke, at han var søn af  Povel Pedersen.

Povel Pedersen stammede fra Vendekildegård i Søsum og ved hans dåb i september 1741 stod der i kirkebogen i Stenløse:

Døbt: d 17. Sept. Pofvel, Peder Pofvelsen Bormands i Søsum. Susc: Kirsten Michel Nielsens. Faddere: Michel Nielsen, Lars Pofvelsen, Andreas Nielsen, Anne Per Persens, Karen Andreas Persens - alle af Søsum

Da Povel var 26 år gammel, blev han den 8. november 1767 gift med Bodil Jensdatter fra Svestrup. Hun var 28 år ved brylluppet og i kirkebogen i Ølstykke stod der:

Dom 21 p Trinit bleve Pouel Pedersen og Bodild Jensdatter af Svedstrup Copulerede

I løbet af 10 år fik  Povel og Bodil 9 børn sammen, heraf var der 1 hold tvillinger.

Povels 1. kone, Bodil Andersdatter, døde i november 1779 og allerede den 19. december giftede han sig med pigen Anne Cathrine Andersdatter. Han var da 38 år gammel og sad med 3 børn i alderen 10 til 1 år gamle, og Anne Cathrine var 27 år gammel.  Hun var datter af bomand Anders Olsen fra Ølstykke

I kirkebogen i Ølstykke står der kort og godt:

4. Søndag i Adv: bleve Grmd Povel Pedersen af Svedstrup og Pige Ane Chatrine Andersdatter af Ølstykke copulerede 

Poul døde i 1809, 68 år gammel. I kirkebogen i Ølstykke står der:

D 2. May blev Gdmd af Svedstrup Poul Pedersen begravet gl. 68 aar

Hans 2. kone Anne Cathrine døde i maj 1825, 73 år gammel

Lidt om de 3 af Povels og Bodils børn der blev voksne:

Anders fra 1769 var Helgas tip-tipoldefar og har sin egen side

Karen fra 1771 var 27 år gammel, da hun i juni 1798 blev gift med ungkarl Niels Pedersen fra Ølstykke. De blev husmandsfolk i Svestrup. Ved folketællingen i 1840, sad de på aftægt hos datteren Johanne sammen med sønnen Peder, der var "sindssvag og fik understøttelse af fattigvæsnet". Karen døde, 72 år gammel, i juli 1843 og Niels døde i januar 1847, knapt 88 år gammel

Peder fra 1778 blev i Juli 1807, 29 år gammel, gift med Anders Jørgensens datter Bodil fra Ølstykke. Bodil var da 41 år gammel og enke efter gårdmand Jørgen Christensen i Svestrup. Ifølge folketællingen i 1834  var Peder gårdmand på Varmedal i Svestrup. Peder døde i maj 1835, 57 år gammel og Bodil døde i september 1836, 70 år gammel  

Lidt om Povel og Anne Cathrines børn:

De fik 6 børn sammen i årene 1782-1794, af disse 6 var der 3 der døde inden konfirmationsalderen, de sidste 3 var

Jens fra 1785 blev i november 1815, 30 år gammel, gift med Bodil Christensdatter, som var 21 år gammel. Bodil var datter af gårdmand Christen Mogensen i Svestrup. Jens døde i marts 1828, og hans enke blev den 22. marts 1833 gift med Lars Christensen, som var skolelærer og kirkesanger i Ølstykke 

Bodil fra 1790 blev kun 21 år gammel. Hun blev begravet i Ølstykke kort før jul 1811

Niels fra 1794 var kun 21 år gammel, da han i november 1814 blev gift med den 19-årige gårdmandsdatter Birthe Christensdatter, ligeledes en datter af Christen Mogensen i Svestrup. I folketællingen i 1855 står der, at han var gårdmand på Holmegården i Ølstykke, Birthe druknede i brønden 54 år gammel den 22. december 1850, og Niels levede på aftægt hos sin datter og svigersøn indtil han døde, 81 år gammel i august 1875Povel Pedersen var født i Jomfruens stjernetegn

Povel var gårdmand i Svestrup By formodentlig på gården Varmedal, der ligger i det nordøstre hjørne af byen
Sønnen Peder  fra 1778, er noteret som værende på Varmedal på det gamle matrikelkort fra 1787, der blev ajourført i 1816

Povel Pedersen var gift 2 gange

Ud af de 9 børn Povel og Bodil fik sammen, var der kun 3, der blev mere end ½ år gammel, før de døde

Der var også kun 3, der blev voksne, ud af det sidste kuld børn på 6

Povel var Helgas tip-tip-tipoldefar 

Povel Pedersen oplevede at se de 3 overlevede børn, han fik med Bodil, blive gift

Alle 3 blev i Ølstykke sogn, men hvor Karen og Peder blev i Svestrup, så flyttede Anders helt til Græstedgård i Udlejre et par kilometer mod nordøst

Måske så Varmedal sådanne ud. Den var i hvert tilfælde 4-længet på det gamle matrikelkort

I det meste af Povels levetid var det Christian VII, der var konge, men i praksis var det Struense, Guldberg og Bernstorff, der efter hinanden 'regerede' landet. 

I perioden 1801-1814 var Danmark mere eller mindre i krig med englænderne

I 1787 blev gårdene i Svestrup udskiftet, hvilket vil sige, at 2 af gårdene blev revet ned og flyttet ud "på marken"

Allerede i 1782 ansøgte 2 af Svestrups 7 bønder om at blive udskiftet . Den ene af de to bønder var Povel Pedersen, men der skulle altså gå 5 år før, at udskiftningen skete

Ved udskiftningen fik hver gård foruden hovedlodden tildelt 2 englodder og 2 moselodder

Udflytterne fik den sædvanlige udflytningshjælp fra staten, hvortil kom, at de bønder, der forblev i landsbyen, måtte udrede en pengehjælp på 60 rigsdaler til hver af de 2 udflyttere 

- Sidens top - Forsiden