Niels Jørgensen
1790 - 1857

Jørgen Andersen
1756 - 1826
Inger Hansdatter
1765 - 1836
Anders Jørgensen 
ca.1716 - 1793
Inger Nielsdatter 
ca.1720 - 1799
Hans Larsen
1746 - 1801
Karen Nielsdatter
1743 - 1816

Niels Jørgensen
1790 - 1857
Ane Hansdatter
1806 - 1867
gift 12. december 1823 i Stenløse, Frederiksborg Amt
7 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Birthe Kirstine Nielsdatter Født 2. oktober 1824
Død 30. april 1825
Dødfødt Født 9. marts 1826
Birthe Kirstine Nielsdatter Født 4. maj 1827
Død 25. april 1834
Kirsten Nielsdatter Født 4. august 1830
Død 7. februar 1889 Ølstykke
Mette Nielsdatter  Født 26. maj 1833
Død 28. november 1909 Ølstykke
Birthe Kirstine Nielsdatter Født 24. februar 1836
Død 2. oktober 1895 Stenløse
Birthe Nielsdatter Født 22. september 1842
Død 5. oktober 1848

Helgas oldefar Niels Jørgensen blev født i november 1790. Ved hans dåb i Stenløse står der i kirkebogen:

Født: 3 Nov, døbt: 7 Nov, Niels, Grmd Jørgen Andersens. Frbn: af: J:P: Melchior. Faddere: Lars Andersen, Ole Hansen, Michel Hansen, Niels Mortensens hustru, Bodil Hansdatter

Lidt om fadderne:
Lars Andersen var barnets farbror
Ole Hansen, Michel Hansen og Bodil Hansdatter var søskende til barnets mor
Niels Mortensens hustru var Magrethe Andersdatter barnets faster

Den 9. juni 1815 blev Niels gift med Birthe Kirstine Andersdatter, datter af gårdmand Anders Mortensen på Sigersdal i Søsum. Ved deres vielse står der i kirkebogen i Stenløse:

viede D 9 Juny: Niels Jørgensen Førstekarl hos Faderen i Søesum og Birthe Kirstine Andersdatter tienestepige hos Faderen i Søesum.
Forlovere: Jørgen Andersen og Anders Mortensen, begge Gaardbeboere i Søsum 
Bemærkning ved vielsen: begge har haft de naturlige kopper

Forloverne var brudeparrets fædre

Niels og Birthe Kirstine fik 5 børn i perioden 1815 til 1823. Af disse 5 voksede kun de 3 op

Birthe Kirstine døde i juni 1823 kun 33 år gammel

Et halvt år senere blev Niels gift med Helgas oldemor Ane Hansdatter. Ved deres vielse står der i kirkebogen i Stenløse:

Viet d 12 Dec: Enkemand og Gaardmand Niels Jørgensen, 33 Aar, af Søesum, har haft naturlige kopper og Pige Ane Hansdatter, 17 aar, tiene hos Faderen Sognefoged Hans Hansen i Søesum. Vaccineret af Lynge.
Forlovere: Sognefoged Hans Hansen og Gaardmand Jørgen Andersen i Søesum  

Forloverne var ægteparrets fædre   

Niels og Ane fik 7 børn i årene 1824 til 1842, af disse 7 voksede de 3 op

I oktober 1857 døde Niels Jørgensen. Ved hans begravelse i Stenløse står der i kirkebogen:

Død: 3. Octobr, begravet: 12. Octobr, Niels Jørgensen, Givt: Gaardmand i Søesum. Født i Søesum, Søn af Gaardmand Jørgen Andersen. 67 Aar

Niels' kone Ane døde godt 9 år senere, 60 år gammel

Lidt om børnene der voksede op fra første ægteskab:

Hans fra 1818 blev i marts 1843 gift med sin farbror Peder Jørgensens steddatter Johanne Andersdatter på gården Hestehave i Søsum. Ved folketællingen i 1845 boede Hans og Johanne sammen med farbroderen og Johannes mor på Hestehavegård, hvor Hans var registreret som medhjælp. Ved folketællingen i 1850 havde Hans og Johanne overtaget gården og Johannes mor var død. Hans' farbror sad på aftægt. Hans døde i juni 1866, 48 år gammel og Johanne døde i januar 1877, 76 år gammel  

Inger fra 1820 var 22 år gammel, da hun i november 1842 blev gift med den 42-årige ungkarl Niels Nielsen fra Uggeløse. Parret bosatte sig på gården Birkeholm i Uggeløse, hvor Inger døde efter sit sidste barns fødsel i februar 1850 kun 29 år gammel.
Niels blev gift igen - se Ingers søster Magrethe fra 1823

Magrethe fra 1823 blev i februar 1851 gift med sin afdøde søsters mand, enke- og gårdmand Niels Nielsen fra Uggeløse. Niels Nielsen døde af gigtfeber i december 1870, 70 år gammel og Magrethe døde 29 år senere i december 1899, 76 år gammel

Lidt om børnene der voksede op fra andet ægteskab:

Kirsten fra 1830 blev i november 1858 gift med enkemand og gårdmand på Ørnebjerg i Udlejre, Peder Bendtsen Helgas oldefar. Kirsten og Peder fik 2 børn, Karen fra 1859 der døde ugift i 1882, og Niels fra 1862 der døde som gæstgiver i Frederikssund i marts 1896. Peder døde af en kræftknude på mellemgulvet i november 1867, 48 1/4 år gammel. Kirsten blev i marts 1869 gift med sin fætter Jørgen Mogensen, der overtog Ørnebjerg ved giftermålet. Kirsten og Jørgens ægteskab var barnløst. Kirsten døde i februar 1889, 58½ år gammel. Jørgen Mogensen overlod Ørnebjerg til Helgas far Hans Poulsen omkring år 1900, og Jørgen boede hos Helgas forældre til sin død i august 1925, hvor han døde 90 år gammel

Mette fra 1833 var Helgas farmor og har sin egen side

Birthe Kirstine fra 1836 blev i juni 1866 gift med ungkarl Ole Svendsen, søn af gårdmand Svend Olsen på Sigersdal i Søsum og hans kone Kirsten Hansdatter der var Birthe Kirstines moster. Birthe Kirstine og Ole overtog gården Kabbelholm i Søsum efter Birthe Kirstines mor Ane, der havde videreført den efter hendes mands død i oktober 1857. Ole Svendsen døde i februar 1883, 53 år gammel og Birthe Kirstine døde i oktober 1895, 59 år gammel. Helgas farbror Niels Peder havde ved folketællingen i 1890 overtaget gården Kabbelholm efter sin moster Birthe Kirstine    

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Niels Jørgensen var Helgas oldefar og gårdmand på gården Kabbelholm på Søsum Mark

Kort over Søsum 1860. Kabbelholm er makeret med grønt

Hvor Niels og hans første kone Birthe Kirstine bosatte sig efter vielsen ved vi ikke bestemt

Vi gætter på at de bosatte sig på Birthe Kirstines fødegård Sigersdal, der lå på en af de sydøstligste matrikler i Søsum, for i 1819 fæstede Niels Jørgensen denne gård

I 1830 fæstede Svend Olsen Sigersdal. Svend Olsen var far til Ole Svendsen, der blev gift med Niels' datter Birthe Kirstine fra hans andet ægteskab

Set på Egedal Kommunes hjemmeside:
"Sigersdal Mose nord for Veksø har rummet menneskeofringer fra den tidlige bondestenalder. Eksempelvis endte to unge pigers liv i Sigersdal Mose for næsten 5500 år siden. Den ene af pigerne blev 18-20 år. Hun havde en snor strammet om halsen – hun er formentlig blevet kvalt. På den ene side af hendes hoved er en læsion. Om hun har været udsat for vold, inden hun døde, eller om hendes kranium er blevet beskadiget af opholdet i mosen, kan dog ikke afgøres. Den anden pige fra Sigersdal Mose blev omkring 16 år. Hendes dødsårsag kan ikke fastslås. Måske er hun også blevet kvalt. De to piger kan have været søstre"

I 1830 fæstede Niels gården Kabbelholm, hvor hans levede resten af sine dage

Niels 'leverede' to af sine døtre til gårdmand Niels Nielsen på Birkeholmgård i Uggeløse

Kabbelholm eksisterer endnu men nu under navnet Kobberholm (2010)

- Sidens top - Forsiden