Johan Ernst Dinissøn
1684 - 1750

Dinis Jørgensen
ca 1657 - 1711
Anna Jensdatter
ca 1661 - 1701
Jørgen Karen Pedersdatter ???? - 1686 Jens -
Johan Ernst Dinissøn
1684 - 1750 
Birgitte Olufsdatter
???? - 1712
gift 9. november 1704 Kirke Eskilstrup, Holbæk Amt
3 børn alle døbt i Kirke Eskilstrup, Holbæk Amt
Thue Johansen Døbt 11. oktober 1705
Begravet 28. februar 1748 Udby
Ole Johansen Døbt 19. august 1708
Død: er ikke eftervist
Dines JohansenDøbt 7. september 1710
Begravet 12. juli 1785 Udby

Ved Haralds tip-tipoldefar Thue Johansens dåb står der i kirkebogen, at han var søn af Johan Dinesen i Bårup

Johan Ernst blev født december 1684. Ved hans dåb i Hagested, står der i kirkebogen:

D 21 Blef Dinis Jørgens barn Christnet kaldet Johan Erenst, forvalterens Qvinde bar ham fadere Peder Jacobs af Holbeck anden lektie hører i latinske skole Anders Niels Paa gaarden, Peders Jørgens Maasøe, Borgm: Anders Scültis dater Else ? Catherine  Jens Blochs

Den 18. juli 1704 blev Johan Ernst trolovet med enken Birgitte Olufsdatter. 
I kirkebogen i Kirke Eskilstrup står der:

Den 18. juli blev trolovet Johan Ernst Dinesen fra Skee, og Birgitta Olufsdatter af Barup. Salig Thue Jørgens Enke...
Forlovere: hans fader Dines Jørgense i Trønninge og hendes fader Oluf Ibs af Stenlille.

Parret blev gift den 9. november samme år. Ved vielsen står der i kirkebogen i Kirke Eskilstrup:

Dmca 25 Trinit: d 9 Novembris blef copulerede Johan Dinÿsen og Birgitte Olufsdaatter af Barup

Johan Ernst døde i juli 1750. Ved hans begravelse i Haraldsted, står der i kirkebogen:

Dom: 7. p: Tr: Johan Dinesen af Schee, 69 aar Kirken  2 Mark

Lidt om børnene:

Thue fra 1705 var Haralds tip-tipoldefar og har sin egen side

Ole fra 1708 har vi ikke kunnet følge, måske døde han som lille.
Ingen indførsler i kirkebog før 1720 i Kirke Eskilstrup

Dines fra 1710 blev i juni 1735 i Kundby gift med Kirsten Hansdatter af Trønninge. Dines og Kirsten kom til Kisserup, hvor der fik 4 børn før Kirsten i marts 1752, 51 år gammel blev begravet i Udby. Samme år i juni blev Dines trolovet med Karen Mortensdatter. Dines og Karen fik 7 børn i perioden 1753 til 1766. Kirsten i 1753, Morten i 1755, Anders i 1757 Bodil i 1758 Ane i 1761, Lars i 1763 og Johan i 1766.  Vi ved ikke hvem der er mor til Johan, fordi Karen Mortensdatter må være død  for i maj 1770 dødeKaren Nilausdatter som Dines kone. Dines blev gift igen, men vi kan ikke eftervise navnet på hans fjerde kone. Dines døde i juli 1785 

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Johan Ernst Dinissøn var Haralds tip-tip-tip-oldefar

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Han var i Skee i Haraldsted sogn, da han i 1704 i Kirke Eskilstrup blev gift med Birgitte Olufsdatter, som var enke efter Thue Jørgensen, og de kom til at bo i Bårup, hvor de i perioden 1705 til 1710 fik 3 børn

Kirke Eskilstrip kirke

Birgitte Olufsdatter må være død i 1712. I kirkebogen i Kirke Eskilstrup er der først fra 1720 indførsel af begravelser

I december 1712 blev Johan i Haraldsted trolovet med Inger, som var enke efter Peder Olsen i Skee. De blev gift i marts 1713. De kom til at bo i Bårup. 

Af kirkebogen i Kirke Eskilstrup fremgår det, at Johan og Inger var faddere ved flere dåb, men vi har ikke fundet børn efter dem.

Sidste gang vi kan finde dem som faddere i Kirke Eskilstrup er i april 1714

Hvor de herefter opholdt sig ved vi ikke, men i oktober 1731 er der i kirkebogen i Haraldsted indført begravelse af et dødfødt barn efter Johan Dinesen, han boede da i Skee. Vi ved ikke hvem moderen var.

Inger døde på et tidspunkt. Vi ved ikke hvor og hvornår tilsyneladende ikke i Skee i Haraldsted sogn, men Johan blev gift med Kirsten, som døde 45 år gammel i august 1740 og blev begravet i Haraldsted

Herefter blev Johan Dinesen i Soderup i september 1740 trolovet med Maren Jacobsdatter og de blev gift i januar 1741. Maren var ved vielse 51 år, så der kom ingen børn. Maren døde i maj 1748

Herefter blev Johan Dinesen gift med Maren Mathisdatter. Om hende ved vi, at hun var enke efter Johan Dinesen, da hun i oktober 1750 blev gift med Niels Andersen fra Allindelille

Johan Dinesen nåede altså at blive gift 5 gange, før han i 1750 døde og tilsyneladende kun efterlod sig 3 sønner, hvoraf vi kun har kunnet følge de 2

Haraldsted kirke

- Sidens top - Forsiden