Margrethe Andersdatter
1691 - 1761

Anders Madsen
ca 1651 - 1711
Maren Olufsdatter
ca 1659 - 1740
Mads-Oluf -
Jeppe Danielsen
ca 1679 - 1746
Margrethe Andersdatter
1691 - 1761
gift 12. september 1716 i Egebjerg, Holbæk Amt
6 børn døbt i Egebjerg, Holbæk Amt
Anne Jeppesdatter Døbt 28. november 1717
Død 9. februar 1790 Egebjerg
Anders Jeppesen Døbt 14. februar 1720
Begravet 25. februar 1720
Boel Jeppesdatter Døbt 6. april 1721
Begravet 9. november 1727
Birgitte Jeppesdatter Døbt 23. januar 1724
Begravet 13. februar 1724
Anders Jeppesen Døbt 18. august 1726
Død 20. januar 1797 Egebjerg
Daniel Jeppesen Døbt 5. februar 1730
Død: er ikke eftervist

Haralds tip-tip-tipoldeforældre Margrethe Olufsdatter og Jeppe Danielsen blev trolovede/gift  i Egebjerg den 12. september 1716. I kirkebogen står der:

D: 12. Sept: Den Løverdag blev Trolovet i Underug Rÿtter Jep Danielsen og Margrete Andersdaatter, Anders Nielsens Stifdaatter i Underug. ForløsningsMænd vare Niels Knudtzen og Anders Nielsen begge af Underug

Margrethe blev født omkring månedskiftet september-oktober 1691. Ved hendes dåb den 4. oktober i Egebjerg står der i kirkebogen:

Eodez Die Domin: bleff døbt Anders Madtzens Daatter tempoec ad baptismum diftinato ved nafn Margrete fra Underug; Gertrud Hans Pedersens i Egeberg stod med Hende; Faddere vare Niels Jørgens i Braade, Jonas Hans i Egeberg, Anders Skonings til Mortens i Egeberggaard, Anne Cathrine Christensdatter af Braade, Esther Westis Datter i Egeberg

Margrethe og Jeppe fik 6 børn i årene 1717 til 1730. Af disse døde de 3 som små og de 3, der voksede op, har vi skrevet lidt om på Jeppe Danielsens side

Jeppe døde i februar 1746, 67 år gammel

Margrethe døde i oktober 1761. Ved hendes begravelse i Egebjerg står der i kirkebogen:

D 21 Octb: døde Magrethe Andersdatter, en gammel Enke i Braade, begraven d. 25 ejusdem gl. 74 aar

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Margrethe Andersdatter 
Haralds tip-tip-tipoldemor  boede i Egebjerg sogn, hvor hun også var født.

Margrethe var født i Unnerud, hvor hendes far havde fæste af gården med matr.nr. 3 - den fik senere navnet Løvhøjgård

Egebjerg kirke

Margrethes far døde i 1711, og hendes mor blev samme år gift med Anders Nielsen, som overtog fæstet af gården i Unnerud

Vi formoder, at Margrethes bror Ole i 1714 blev gift med Ingeborg Hansdatter fra Unnerud

Også efter at Margrethe i 1716 - 5 år efter hendes fars død - blev gift med Jeppe Danielsen boede hun fortsat i Unnerud som husmandskone og senere som gårdmandkone i Bråde

Margrethe har uden tvivl måtte deltage i arbejdet i marken

Først omkring 1726, hvor Jeppe Danielsen fæstede en gård i Bråde forlod hun Unnerud og boede til sine dages ende i Bråde

I 1726 blev hendes søster Karen gift med Niels Jensen og bosat i Underød, hvor de også døde.

Margrethe var  den trerdie pige, som blev døbt Margrethe. De to første var døde som små

- Sidens top - Forsiden