Jeppe Danielsen
ca 1679 - 1746

Daniel -

Jeppe Danielsen
ca 1679 - 1746
Margrethe Andersdatter
ca 1687 - 1761
gift 12. september 1716 i Egebjerg, Holbæk Amt
6 børn døbt i Egebjerg, Holbæk Amt
Anne Jeppesdatter Døbt 28. november 1717
Død 9. februar 1790 Egebjerg
Anders Jeppesen Døbt 14. februar 1720
Begravet 25. februar 1720
Boel JeppesdatterDøbt 6. april 1721
Begravet 9. november 1727
Birgitte JeppesdatterDøbt 23. januar 1724
Begravet 13. februar 1724
Anders JeppesenDøbt 18. august 1726
Død 20. januar 1797 Egebjerg
Daniel Jeppesen Døbt 5. februar 1730
Død: er ikke eftervist

Ved Haralds tip-tipoldefar Anders Jeppesens dåb står der i kirkebogen, at han var søn af Jeppe Danielsen af Bråde

Jeppe må være født omkring 1679 efter hans alder ved begravelse. Det første vi med sikkerhed ved om Jeppe er:

Den 12. september 1716 blev Jeppe trolovet/gift. Ved vielsen i Egebjerg står der i kirkebogen:

D: 12. Sept: Den Løverdag blev Trolovet i Underug Rÿtter Jep Danielsen og Margrete Andersdaatter, Anders Nielsens Stifdaatter i Underug. ForløsningsMænd vare Niels Knudtzen og Anders Nielsen begge af Underug

Jeppe og Margrethe fik 6 børn i perioden 1717 til 1730. Af disse 6 døde halvdelen som små

Jeppe døde i februar 1746. Ved hans begravelse i Egebjerg står der i kirkebogen:

D: 11 Febr: døde Jeppe Danielsen i Braade; begraven d: 15 ejusd: 67 Aar gl

Lidt om de 3 børn der voksede op:

Anne fra 1717 blev knapt 2½ år efter sin fars død i juni 1749 gift med enkemanden Jens Nielsen i Ulkerup. Jens var som ungkarl 2. søndag efter fastelavn 1729 blevet gift med Kirsten Olufsdatter. Jens og Anne fik 3 børn i perioden 1750-1753, hvoraf den førstefødte døde som lille, medens børnene Niels og Maren voksede op og forblev i Egebjerg sogn. Jens døde i oktober 1760 knapt 62½ år gammel, og Anne blev i januar 1761 gift med ungkarlen  Jens Falqvorsen, som var søn efter Falqver Jensen I Hølkerup. Anne var da blevet 44 år, og der kom ingen børn efter dette ægteskab. Det fremgår ikke af kirkebogen i Egebjerg, at Jens Falqvorsen er begravet, men der foreligger et skifte 1776 efter Jens, og det fremgår af regnskaberne for det Odsherdske Gods, at hans stedsøn Niels Jensen i 1777 overtog fæstet efter sin far, som var fradød gård nr. 5 i Ulkerup. Om Anne forblev i Ulkerup til 1783, hvor landsbyen endeligt blev nedlagt og sønnen Niels flyttede til Strandhusene, ved vi ikke, og vi kan heller ikke finde Anne i folketællingen i 1787. Men i februar 1790 døde en enke Ane Jeppesdatter i Glostrup. Vi formoder, det må være Ane fra 1717, fordi hendes datter Maren, som var gift med Ole Svendsen, på dette tidspunkt boede i Glostrup

Anders fra 1726 var Haralds tip-tipoldefar og har sin egen side

Daniel fra 1730 blev i 1746 konfirmeret, men herefter har vi ikke kunnet følge ham

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Jeppe Danielsen var Haralds tip-tip-tipoldefar og boede i Egebjerg sogn

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Jeppe var ikke født i Egebjerg sogn, men kom nok dertil som rytter og blev i 1716 gift i Egebjerg kirke

Egebjerg kirke

Ved det første barns dåb i 1717 havde Jeppe, som i 1716 var blevet gift med Margrete Andersdatter, til huse i Unnerud. Her boede han også i 1720 nu som afdanket rytter.

Døbefonden i Egebjerg kirke

I 1724 boede Jeppe og Margrethe stadig i Unnerud, men på et tidspunkt inden sommeren 1726 havde Jeppe overtaget fæstet af en gård i Bråde efter Peder Olufsen. 

Det var gård matr.nr. 3 - den der senere efter udflytningen kom til at hedde Maglegård - Jeppe havde fæstet. Her forblev han til sin død i 1746 og sønnen Anders Jeppesen overtog fæstet.

Jeppes kone Margrethe Andersdatter stammede fra Egebjerg sogn, hvor hun var født og døde som en gammel enke i oktober 1761

- Sidens top - Forsiden