Søren Hansen
1799-1875
Hans Christensen
1741-1803
Maren Sørensdatter
1756-før 1834
Christen Pedersen
ca 1710-1772
Ane Pedersdatter
ca 1716-1772
Søren Sørensen
ca 1723-1791
Karen Larsdatter
ca 1729-1769

Søren Hansen
1799-1875
Ane Jensdatter
1807 - ???? (måske 1878)
gift 4. december 1829 i Kirke Eskilstrup, Holbæk Amt
8 børn - døbt i Allindemagle, Sorø Amt / Kirke Eskilstrup hhv Soderup, Holbæk Amt
Søren Sørensen Født 27. oktober 1829, Allindemagle
Død 28. november 1829
Niels Sørensen  Født 9. februar 1831, Allindemagle
Død 16. oktober 1840
Maren Sørensdatter Født 1. maj 1833, Kirke Eskilstrup
Død: 20. januar 1872 Soderup
Karen Sørensdatter Født 28. marts 1836, Soderup
Død: 1. februar 1878, Roskilde
Ane Sørensdatter Født 8. februar 1839, Soderup
Død: 19. oktober 1920 Jystrup
Jens Sørensen Født 6. juni 1842 Soderup
Død: 14. april 1882, Roskilde
Hans Sørensen Født 4. august 1845, Soderup
Død 6. juli 1913, Nykøbing Sj.
Niels Sørensen Født 10. november 1852, Soderup
Død: 19. juni 1874, Soderup 

Ved Haralds farfar Hans Sørensens dåb står der i kirkebogen, at han var søn af "Indsidder Søren Hansen og Hustru Ane Jensdtr af Soderup"

Søren blev født i juni 1799. Ved hans dåb i Haraldsted står der i kirkebogen:

10. Søn: p: Trinit: Hm Hans Christens: af Schee og H: Maren Sørens D en Søn Søren, hans hiemmedaab confirmeret, født d: 19. Junii, baar: af And: Andersens H: - Fadd: And: Anders: Ole Olsen Ungk: Christens Hans: - Niels Sørensens og Ped: Jensens Hstr:

Den 4. december 1829 blev Søren gift. Ved vielsen i Kirke Eskilstrup står der i kirkebogen:

Ungkarl Søren Hansen / 30 Aar / i Allindemagle – har i sin Afregningsbog  ?? Militær Beviis for at have haft naturlige Kopper
Fruentimmeret Ane Jensdatter / 22 Aar / af Baarup – vacieneret d. 30. Junii 1808

Forlovere: Jens I:P:S: Pedersen Huusmand i Baarup – Hans H:I:S Jensen Gaardfæster i Allindemagle
Vielsesdato: 4. Decbr:

Søren og Ane fik 8 børn i årene 1829 til 1852. Af disse 8 døde de 2 som små.

Søren døde i september 1875. Ved hans begravelse i Soderup står der i kirkebogen:

Død: 1875 d. 25 Septembr, begravet: 1875 1. Octobr (?) Søren Hansen
Inds. i Holbækhuset i Tingerup. Født i Schee – gift, alder: 76 Aar

I herredsfogedens skifteprotokol for Merløse og Tuse herred kan vi læse følgende om Søren Hansen
N.273 Aar 1875 den 30 Septb blev anmeldt, at fattiglem Søren Hansen af Tingerup er død under 26 dm. Uden Efterladenskaber.

Lidt om børnene der voksede op:

Maren fra 1833 tjente ved folketælling i 1845 hos gårdmand Anders Westisen i Soderup. Det gjorde hun også da hun 1. søndag efter påske i 1847 blev konfirmeret. Ved folketælling i 1850 tjente hun hos gårdmand Niels Thomsen i Sønderstrup og ved folketælling i 1855 tjente hun hos gårdmandsenken Johanne Pedersen i Stestrup. Vi mener at Maren i 1859 drog til København, vi har i hvert fald ikke kunnet finde hende i Merløse Herred og har på afgangslisten fundet en Maren Sørensen, som udmærket kunne være hende. I november 1863 kom hun fra Kirke Hvalsø til forældrene i Soderup og i maj 1864 drog hun til Jystrup. Maren blev i januar 1867 i Valsølille gift med husmand Hans Nielsen af Bukkerup. Hans Nielsen var enkemand, hans hustru var død i juli 1866. De flyttede til Soderup og i januar 1868 fik de en søn Niels Peder, men allerede i januar 1872 døde Maren kun 38 år gammel. Hans Nielsen blev herefter gift og døde først i oktober 1898 i kirkebogen står, at han var høker i Bukkerup og han havde iflg skifteprotokollen kun sønnen Niels Peder som aving

Karen fra 1836 tjente ved folketælling i 1850 14 år gammel i Soderup hos gårdmand Peder Nielsen, hun var samme år blevet konfirmeret. 1. februar 1858  drog Peder Mogens Mortensen fra Kirke Hvalsø til Soderup og ved folketællingen i 1860 var han smedesvend hos Anders Johansen i Bukkerup og Karen tjente hos Karen Sørensen, som var enke  og arvefæsterske i Soderup, samme sted tjente Peder Mogens Mortensens broder Niels også . I oktober 1862 blev Karen i Soderup som tjenestepige gift med ungkarl og smed i Fårevejle Peder Mogens Mortensen. På afgangslisten samme år i Soderup er Karen og hendes broder Hans på 17 år ført med afgang til Fårevejle. Peder og Karen fik 2 sønner Frederik og Lars Christian i Fårevejle,  Lars Christian døde som helt lille og Peder og Karen var i slutningen af 1866 flyttet til Smidstrup i Soderup sogn. Ved folketællingen i 1870 var Karen i Soderup sogn med sine 3 børn. Hvor Peder opholdt sig på det tidspunkt ved vi ikke, men de var før november 1872 flyttet til Roskilde, hvor han havde beskæftigelse som maskinarbejder. Karen døde af kræft i underlivet i februar 1878 42 år gammel. Af Roskilde Byfoged Skifteprotokol fremgår, at enkemanden kom til at sidde i uskiftet bo med 3 børn. Ved folketællingen i 1880 boede Peder med 2 af sine børn i Olsgade i Roskilde 

Ane fra 1839 blev konfirmeret i 1853 og i maj 1859 drog Ane til Kirke Såby. Ved folketællingen 1860 tjenste hun i præstegården i Kirke Såby hos sognepræsten, hvor også den 28 årige Anders Larsen tjente. I 1862 blev hun i Kirke Såby gift med den 30-årige ungkarl Anders Larsen, som var søn af gårdmand Lars Andersen i Kirke Såby. De bosatte sig i Jystrup sogn i Egemosehuset. De fik 6 børn. Ved folketællingen i 1880 havde de 4 hjemmeboende børn. Anders Larsen døde i august 1911. På det tidspunkt opholdt 2 sønner sig i Amerika. Ane Sørensdatter døde godt 9 år senere i oktober 1920 81 år gammel og blev begravet på Jystrup kirkegård . Af Ringsted herreds skifteprotokol fremgår det, at værdierne i boet var meget små og ikke oversteg begravelsesudgifterne.

Jens fra 1842 blev konfirmeret i 1856 og har ifølge til- og afgangslisterne været smut til Tølløse og Kvarmløse og bl.a.  tjent hos gårdmand Ferdinand Petersen. Ved folketælling 1860 tjente han hos gårdmand Jensen Andsersen i Kirke Hvalsø han kom tilbage til Soderup inden han sidst på året i 1860 drog til Svogerslev. Jens blev gift med den 12 år ældre Stine Rasmussen fra Himmelev. Ved folketællingen i 1880 boede de Ladegårdshusene i Sankt Jørgensbjerg ved Roskilde. Senere kom de til Sct. Ibshuset i Roskilde. Her døde Jens i 1882 knapt 40 år gammel som arbejdsmand og blev begravet i 'Fri Jord'. Af byfogdens skifteprotokol fremgår det, at han ikke havde livsarvinger og at han efterlod sig så lidt, at det ikke kunne dække begravelsesudgifterne. Soderup sogn havde i 2 år ydet huslejehjælp til familien

Hans fra 1845 var Haralds farfar og har sin egen side og det var ham der kom til Nykøbing Sjælland

Niels fra 1852 blev konfirmeret i 1867. Niels har tilsyneladen opholdt sig hele tiden i Soderup sogn som tjenestekarl. I lægdsrullen for Soderup 1868 er der indføjet en bemærdning om, at Niels blev begravet i juni 1874. I kirkebogen i Soderup er indført, at Niels var død af brystsyge den 14. juni 1874 og i skifteprotokollen for Merløse-Tuse herreder er anført "Uden efterladenskaber". Han blev kun 22 år.

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Søren Hansen var Haralds oldefar og boede i Soderup sogn

Direkte linje til Hans Anders Harald Sørensen

Søren var født i Skee i Haraldsted sogn

Haraldsted kirke

Søren var knapt 4 år gammel da hans far døde i marts 1803. Sørens mor var da 47 år og har formentlig haft 4 børn hjemme i alderen fra 1-13 år

Det ville måske have været naturligt at Sørens moder Maren på grund af de små børn var blevet gift efter hendes mand Hans Christensens død 

Vi har ikke kunnet finde Maren gift og har heller ikke kunnet eftervise, hvad der skete for Maren og hendes 2 døtre Maren og Anne efter folketællingen i 1801

Sønnerne Søren og Jens har vi kunnet følge gennem lægdsrullerne og heraf fremgår det, at Søren og Jens var i Haraldsted sogn i 1803, i Gyrstinge i 1804 og tilbage i Haraldsted 1805, hvor de forblev til 1815

Søren blev konfirmeret i 1816 i Bringstrup, hvor han havde ophold hos gårdmand Hans Pedersen i Sigersted

I følge lægdsrullerne kom Søren videre til Benløse i 1818 og i 1821 til Ringsted (Eilstrup)

Den 10. juli 1822 blev Søren indkaldt til militærtjeneste ved artilleriet

Lægdsruller angiver, at Søren i 1825 kom til Allindemagle, hvor han opholdt sig, da hans tilkommende kone i april 1826 kom til Store Tåstrup fra Bårup

I 1827 forlod Ane Store Tåstrup og kom til Allindemagle, hvor Søren opholdt sig

Søren og Ane fik sønnen Søren i oktober 1829 og blev gift i december samme år.

Herefter ser det ud til, at de har haft lidt skiftene opholdssteder i Allindelingmagle hhv Eskilstrup, indtil de i 1832 bosatte sig i Bårup i Kirke Eskilstrup sogn

I 1840 flyttede de fra Bårup til Bukkerup i Soderup sogn, hvor de ved folketællingen var registreret boede som indsiddere på en gård, og Søren blev anført som arbejdsmand

Ved folketællingen i 1845 opholdt de sig som indsiddere i et hus i Soderup, og ved folketælling i 1850 blev de registreret som indsiddere i et hus i Tingerup i Soderup sogn

Det ser ud til, at de forblev i Tingerup. I kirkebogen i Soderup er der anført ved Sørens begravelse i oktober 1875, at han boede som indsidder i Holbækhuset i Tingerup, og at han var gift

Vi har ikke i kirkebøgerne kunnet finde Ane begravet, men noget er delvis ulæseligt. Vi har i herredsfogedens skifteprotokol for Merløse og Tuse herred fundet et fattiglem Ane Jensen anmeldt død i marts 1878. Vi tror det må være hende. Hun efterlod sig intet

De 2 børn, som forblev i Soderup sogn, hvor Søren og Ane boede fra 1840, døde begge før forældrene, medens de øvrige 4 forlod Soderup for at bosætte sig i Roskilde, Jystryp og Nykøbing Sjælland

Kun 3 af deres 8 børn overlevede forældrene, nemlig Ane, Jens og Hans

Man kan ikke altid regne med, hvad der står i kirkebøgerne. Datteren Marens mand  var gift 3 gange og der er blandet rundt på ægteskaber i kirkebogen ved hans død. Se nærmere i "GRUND"

- Sidens top - Forsiden