Søren Mogensen
???? - ca 1723

Mogens -

Søren Mogensen
???? - ca 1723
Maren Sørensdatter
1682 - 1752
gift 12. juni 1701 i Kirke Eskilstrup, Holbæk Amt
11 børn - alle døbt i Kirke Eskilstrup, Holbæk Amt
Else Sørensdatter Døbt 20. august 1702
Død: er ikke eftervist
Jens Sørensen Døbt 25. november 1703
Død: er ikke eftervist
Maren Sørensdatter Døbt 8. februar 1705
Død: før 1708, er ikke eftervist
Peder Sørensen Døbt 10. oktober 1706
Død: er ikke eftervist
Maren Sørensdatter Døbt 20. oktober 1708
Begravet: 1. august 1728 Soderup
Ane Sørensdatter Døbt 1. februar 1711
Død: før 1712, er ikke eftervist
Ane Sørensdatter Døbt 18. december 1712
Begravet: 25. februar 1753 Haraldsted
Mette Sørensdatter Døbt 28. oktober 1714
Død: er ikke eftervist
Karen Sørensdatter Døbt 15. oktober 1719
Begravet 18. maj 1760 Kirke Eskilstrup
Barn Født før 20. september 1722
Begravet 20. september 1722 Soderup
Søren Sørensen Født omkring 1723/24
Begravet 15. februar 1791 Soderup

Haralds tip-tip-tipoldeforældre Søren Mogensen og Maren Sørensdatter blev gift den 12. juni 1701. Ved vielsen i Kirke Eskilstrup står der i kirkebogen:

Dmca Misericordia d: 10: April blefve trolofde Søren Mogensen af Avrup og Maren Sørensdatter af  Barup
Dmca 3tie p. Trinitatis d: 12 Jun: blefve copulerede Søren Mogensen Avrup og Maren Sørensdatter af Barup

Sørens første ægteskab blev indgået den 9. december 1694. Ved denne vielse i Kirke Eskilstrup står der i kirkebogen:

De 2den: Adv: d 9 Decemb: blef Søfren Mogensen og Else Andersdaatter i Aurup viede tilsammen fornefnte Søfren Mogensen førte med sig fra H: Jeremia Wulf efterfølgende beviis…

Søren blev altså gift med Maren i juni 1701, og i årene 1702 til 1723 fik de 11 børn. Af disse døde flere som små, men hvor mange har vi ikke kunnet eftervise, fordi der mangler kirkebog i perioden, hvor børnene var små

Maren Sørendatter døde i januar 1752, 71 år gammel

Lidt om børnene:

Else fra 1702 og Jens fra 1703 har vi ikke kunnet følge

Maren fra 1705 formodes død som lille, da der blev døbt en Maren igen i 1708

Peder fra 1706 og  Maren fra 1708 har vi ikke kunnet følge

Ane fra 1711 formodes død som lille, da der blev døbt en Ane igen i 1712

Ane fra 1712 blev i 1737 gift med Niels Pedersen fra Valsømagle. De fik sønnen Rasmus i 1739, og det er tilsyneladende eneste barn.
Anne blev begravet i februar 1753, og af skiftet fremgår det, at hun efterlod mand og barn.

Mette fra 1714 har vi ikke kunnet følge

Karen fra 1719 blev konfirmeret i 1736 og i 1741 gift med Erik Jensen fra Stestrup. De bosatte sig i Stestrup. Karen døde i maj 1760, og samme år blev Erik Jensen gift med Inger Pedersdatter. Erik Jensen døde i marts 1765

Søren fra 1723/24 var Haralds tip-tipoldefar og har sin egen side

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Søren Mogensen var Haralds tip-tip-tipoldefar og var gårdmand i
Averup, Kirke Eskilstrup sogn

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Vi tror han kom fra Haraldsted, fordi han i forbindelse med giftermålet med Else Andersdatter i 1694 førte bevis fra Hr. Jeremias Wulf, som var præst i Haraldsted fra 1691

Haraldsted Kirke

Der er ikke kirkebog over begravelsen før 1720, hvorfor vi ikke har fundet Else Andersdatter begravet, men vi har ved  flere børns dåb i Kirke Eskilstrup fundet, at hun har båret børn til dåb. I de første par år efter 1694 anføres hun som Else af Averup. Senere anføres hun som Sørens Mogensens kvinde Else.

Sidste gang vi med sikkerhed finder Else som fadder er i 1698.

Søren var enkemand, da han i 1701 blev gift med Maren Sørensdatter i Kirke Eskilstrup

Kirke Eskilstrup kirke

Da der ikke foreligger kirkebøger for 1723 og 1724, kan vi ikke eftervise Søren Mogensens begravelse og sønnen Sørens fødsel, men han er jo nok født efter faderens død og blevet opkaldt efter sin afdøde far

Vi må antage at Maren Sørensdatter efter Søren Mogensens død omkring 1723/24 blev gift med Christen Nielsen, men det kan hellere ikke eftervises på grund af de manglende indførsler i  kirkebøgerne for 1723 og 1724, dog benævnes Christen Nielsen som stedfader til Karen fra 1719 ved hendes vielse i 1741, så det må være sikkert nok

- Sidens top - Forsiden