Peder Arildsen
ca 1673 - 1743

Arild Lauritzen
???? - 1675
Ingeborg Ipsdatter
ca 1636 - 1721
Lauritz-Jep Knudtzen
ca 1565 - 1657
Karen
ca 1586 - 1677
Peder Arildsen
ca 1673 - 1743
Anne Jensdatter
ca 1694 - 1761
gift 9. februar 1716 i Haraldsted, Sorø Amt
6 børn - alle døbt i Haraldsted, Sorø Amt
Anne Pedersdatter Døbt 13. december 1716
Begravet 12. juni 1772 Haraldsted
Arild Pedersen Døbt 1. november 1718
Begravet 25. marts 1761 Haraldsted
Caren Pedersdatter Døbt 2. februar 1721
Begravet 2. juni 1760 Haraldsted
Jens Pedersen Døbt 22. marts 1724
Begravet 2. november 1798 Haraldsted
Hans Pedersen Døbt 29. februar 1728
Død: er ikke eftervist
Dødfødt Begravet 11. januar 1730

Ved Haralds tip-tipoldemor Anne Pedersdatters dåb står der i kirkebogen, at hun var datter af Peder Arildsen i Skee

Peder blev født i marts 1673. Ved hans dåb den 23. marts i Store Tåstrup står der i kirkebogen:

Dominica Lætare døbt Arild Laurs barn i Hammershus og kaldet Peder, Anne Christen Jørgens i Baarup bar dett
Faddere: Lauritz Hans i Ordrup, Oluf Peders ibm. Hans Ipsen i Outrup, Madtz Hans ibid. Alhed Niels Anderses oc Cidsel Michel Hans: i Thostrup

Den 31. januar 1706 blev Peder gift med enken Anne Jensdatter, der var 43 år ældre end Peder. Ved vielsen i Haraldsted står der i kirkebogen:

Dca 23. Peder Arildsen og Anne sal: Tønne Povelsens i Schee; viede Dca Septuag: 1706

Peder og Anne Jensdatter fik ca 9½ år sammen før hun døde i juli 1715, 85 år gammel

Den 9. februar 1716 giftede Peder sig igen også denne gang med en ved navn Anne Jensdatter. Denne Anne var 21 år yngre end Peder.  Det var hans broder Arilds steddatter. Ved trolovelsen/ vielsen i Haraldsted står der i kirkebogen:

D 20. Decembr Peder Arildsen Enkemand af Schee og Anne Jensdatter ib: stillede disse undertegnede mænd Hans Lars: af Haraldst: og brudens stedfader Arild Arildsen af Schee til Caution og Forsikringsmænd, at de fra ald anden Ægteskab og Ægteskabs Løfte i alle Måder være ubehindrede og ikke hin anden i de forbundne Leed beslægtede; Dette De med egne Hænder her neden for stadfæster.
Viet Septuag: 1716

Peder og Anne fik 6 børn i årene 1716 til 1730. Af disse 6 var det sidstfødte barn en dødfødt pige

Peder døde i slutningen af april 1746. Ved hans begravelse i Haraldsted står der i kirkebogen:


D 3. May, Peder Arildsen af Schee, 70 Aar, 6 uger og Dage gl: Kirken

Anne døde sidst i september 1761, 67 år gammel

Lidt om børnene:

Anne fra 1716 var Haralds tip-tipoldemor og har sin egen side

Arild fra 1718 var fadder til hans søster Carens barn i 1744 og han blev selv gift i december 1755 med enken Caren Andersdatter, som havde til huse (boede) hos Niels Andersen i Skee. De fik i 1756 en søn, som blev døbt Peder, men han døde godt 2 år gammel i 1758. I marts 1761 døde Arild og hans enke blev i juli måned samme år gift med Per Skrædder, som var enkemand og husmand i Haraldsted

Caren fra 1721 blev i april 1744 gift med enkemanden Johan Pedersen, hvis kone Cecil var død 37 år gammel i februar samme år. De fik 4 sønner, hvoraf kun de 2 voksede op, inden Caren døde godt 39 år gammel i maj måned 1760. Johan blev i oktober 1764 gift 3. gang nu med Michel Hansens enke Anne Jensdatter fra Allindelille. Det varede dog kort for Joahn døde i juli måned 1765

Jens fra 1724 blev i oktober 1756 gift med Inger Elisabeth Pedersdatter, der ligesom Jens var født og opvokset i Skee og aldrig havde tjent andre steder, derfor var det ikke nødvendigt med kautionister ved deres bryllup. Inger Elisabeth var datter efter Peder Jørgensen i Ske.  Parret fik 3 børn. De boede al deres tid i Ske by, hvor Jens var gårdmand. Ved folketællingen i 1787 er de noteret som inderste og nyder ophold af deres overladte gård. Jens døde i oktober 1798, 74½ år gammel og 5 måneder. I 1799 døde Inger Elisabeth, 76 år gammel 

Hans fra 1728 var ungkarl og aftakket landsoldat i Allindelille, da han i januar 1762 blev gift med Cecil Henrichsdaatter, der tjente hos Michel Hansen i Allindelille. Parret bosatte sig i Klarup, hvor de fik 2 børn. Henric i 1761 og datteren Cecil i 1763. Hans kone Cecil døde i barselsseng og datteren opkaldt efter sin afdøde mor blev døbt den 10. juli 1763 og samtidig blev moderen begravet. 

I kirkebogen skrev præsten ved dåben: "Dette Barns Moder døde i Gaar, og blev begraven i Dag. Min Gud lad dette Barn ligge paa dit Hierte fra
sin Moders Liv af!

Moderen Cecil nåede at blive 32 år gammel, før hun døde i barselsseng. Datteren Cecil døde 10 dage gammel begravet 14 dage efter sin egen dåb og sin moders begravelse. I november 1763 blev Jens gift med Birthe Jensdatter med hvem han fik 3 børn, der alle døde som spæde. Vi har kun kunnet følge Hans til 1766, hvor de sidste 2 børn, tvillinger, både blev døbt og begravet. 
    

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Peder Arildsen, som stammede fra Hammershus i Store Tåstrup,  var Haralds tip-tip-tipoldefar og han giftede sig til en gård i Skee i Haraldsted sogn

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Haraldsted Kirke

Peders første kone, Anne Jensdatter, som havde været gift med Tønnes Povlsen, bar Peders halvbroders Laurits  barn ved hans dåb i 1687

Da Peder  i 1706 blev gift med enken Anne Jensdatter var han 33 år gammel og Anne var 76 år gammel, men der fulgte jo en gård med ved giftermålet. 

Året før var Peders broder Arild blevet  gift med Jens Larsens enke Kirsten i Ske. Hendes datter Anne blev Peder gift med i 1716

Da Peder efter den første Anne Jensdatters død i juli 1715 igen blev gift med en Anne Jensdatter var hun 22 år gammel og Peder var 43 år gammel

Døbefond i Haraldsted kirke hvor Peder og Annes børn formentlig blev døbt

Ved Peders andet ægteskab er der anført, at den ene af forloverne var brudens stedfader Arild Arildsen af Skee. Han var en bror til Peder

Arild var i november 1705 blevet gift med Jens Larsens enke Kirsten Larsdatter. Jens og Kirsten fik nok datteren Anne omkring år 1694

Vi kan således konstatere, at de to brødre Peder og Arild begge giftede sig til en gård i Skee

Vi havde en del vanskeligheder med at finde frem til Peders aner. 

Vi havde søgt i alle de databaser vi havde kendskab til men uden resultat. 

Først da vi kiggede nærmere på faddere ved børns dåb og forlovere ved vielser, blev vi opmærksom på forbindelser mellem familierne i sognene Haraldsted, Soderup, Kirke Eskildstrup og et stednavn Thoestrup.

Vi var længe ikke klar over at Thoestrup var en gammel stavemåde for det senere Store Tåstrup, men det blev vi, og så kiggede vi nærmere i kirkebogen for Store Tåstrup.

Det gav resultat, endda meget overraskende, men det har vi skrevet om på Peder Arildsens fars side.

Men Peder var altså født i Store Tåstrup på gården Hammershus

Store Tåstrup kirke

- Sidens top - Forsiden