Peder Madsen
1665 - 1739
Mads Jensen
-
Peder Madsen
1665 - 1739
Sidsel Christensdatter
ca 1666 - 1736
gift 14. januar 1694 i Valsølille, Sorø Amt
11 børn - alle døbt i Valsølille, Sorø Amt
Niels Pedersen Født ca 1694 (ej i kirkebogen)
Begravet 16 maj 1697
Maren Pedersdatter Døbt 8. december 1695
Død: er ikke eftervist
Kirsten Pedesdatter Døbt 30. januar 1698
Død: er ikke eftervist
Ane Pedersdatter Døbt 3. september 1699
Begravetød 25. september 1701
Ane Pedersdatter Døbt 11. december 1701
Død: er ikke eftervist
Laurits Pedersen Døbt 18. maj 1704
Død: er ikke eftervist
Caren Pedersdatter Døbt 29. maj 1707
Begravet 14. juni 1707
Caren PedersdatterDøbt 9. april 1708
Begravet 4. april 1762 Jystrup
Christen PedersenDøbt 11. december 1711
Begravet 20. august 1772 Haraldsted
Laurits PedersenDøbt 25. mats 1714
Død: er ikke eftervist, men før 1739
Jens PedersenFødt ca 1716 (ej i kirkebogen)
Begravet 27. februar 1787 Jystrup
Peder PedersenDøbt 19. december 1717
Begravet 5. juni 1786 Valsølille

I kirkebogen fra Valsølille står der i forbindelse med Pedser Madsens dåb den 16. juli 1665:

Dmca 8 Trinit: var Madts Jensen lille Søn kaldet Peder Madtzen i Sualmstrup till den Hellige Daab Sidtsel Peders i Ejbÿ bar Barnit. Faddere Anders Thuesen, Christen Lauritzen begge i Valsøelille. Kirstine Ollufsdatter i Jÿstrup, Jens Madtzen i Sÿnderstrup, Christopher Skrædder i Søby, Jep Mortensen i ?ÿbÿ, Rasmus Lauritzen ibidm, Morten Jensen i Sualmstrup, Bodell Ollufsd i Valsølille, Hans Jensen i Sualmstrup, Christen Jensen i Spaaregaard, Johanne Nielsd i Olldhuset, Lauritz Jensen i Sÿnderstrup.

I kirkebogen i Valsølille har vi også fundet Peder gift med Sidsel den 14.  januar 1694. I kirkebogen står der:

Dm 2 p: Epiph: d: 14 Janu: blef Peder Madsøn oc Sidtzel Christendr: vied i Valsøelille Kirche

Vi har registreret 12 børn efter Peder og Sidsel, men vi er ikke sikker på antallet. Forklaring i højre spalte.

Sidsel døde i februar 1736 i kirkebogen er anført, at hun da var 70 år gammel..

Peder levede 3 år længere og blev begravet den 2. februar 1739. I kirkebogen i Valsølille står der:

Maria Renselsesdag blef Peder Madsøn i Valsøelille begrav: i Valsøelille K
70 Aar 

Lidt om Peder og Sidsels børn:

I skiftet fra 1739 efter Peder Madsen nævnes 8 levende børn, nemlig:

Lars Pedersen, 34 år og tjente i Svalmstrup
Christen Pedersen, 27 år og boende i Skee
Jens Pedersen, 23 år
Peder Pedersen, 20 år
Maren Pedersdatter, 47 år
Kirsten Pedersdatter, 42 år
Ane Pedersdatter, 40 år og boende i Holmstrup
Karen Pedersdatter, 31 år og hos Ami Smed i Jystrup

Lidt om Peder Madsens aner:

Eneste fundne valide oplysninger om Peders aner er hans far Mads Jensen i Svalmstrup. Han er anført i kirkebogen i Valsølille som far til 2 sønner født i 1665 og 1666. Sønnen Christen fra 1666 døde i 1667.

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


I skiftet efter Peder Madsen fra 1739 under Skjoldnæsholm gods fandt vi, at han  var far til sønnen Christen, som boede i Skee og Christen var Haralds tip-tip-oldefar.

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Det forekommer os, at der i kirkebogen, som var fælles for Jystrup og Valsølille frem til 1814, ikke er indført alle kirkelige handlinger.

2 børn efter Peder og Sidsel  kan ikke findes døbt.

Om Maren fra 1695 ved vi, at hun måske fik et par børn uden for ægteskab. Vi har ikke fundet hende gift eller begravet.

Om Kirsten fra 1698 ved vi, at hun i 1725 blev gift med Jens Madsen og fik børn i Valsølille.

Om Ane fra 1701 ved vi, at hun i 1739 boede i Holmstrup og måske var det hende, som i 1726 blev gift med Jens Lauritsen, men det har vi ikke kunnet eftervise yderligere.

Om Laurits fra 1704 ved vi, at han i 1739 tjente i Svalmstrup, og at han havde været fadder til sin søster Kirstens børn.

Om Karen fra 1708 ved vi, at hun i januar 1737 blev gift med smeden Amias Matthiassen i Jystrup. De havde været trolovet i 35 uger før vielsen, så Karen har nok været sammen med Amias og hans lille søn fra først på sommeren 1736 eller før, idet Amias første kone Dorothea var død i oktober 1735. Karen selv døde i april 1762.

Christen fra 1711 var Haralds tip-tip-oldefar og har sin egen side.

Om Laurits fra 1714 ved vi, at han ikke er nævnt i skiftet 1739, så han må være død inden da.

Om Jens fra 1716 ved vi kun, at han er nævnt i skiftet som 23 årig. Da der ikke står yderligere formodes han på det tidspunkt at opholde sig i Valsølille. Vi kan ikke med fuld sikkerhed følge ham videre. Vi har heller ikke fundet ham døbt i Valsølille. Dog må vi antage, at han som bødker i Jystrup døde i februar 1787.

Om Peder fra 1717 ved vi, at han som den yngste i skiftet 1739 efter Peder Madsen var 20 år gammel og formentlig opholdt sig i Valsølille og antagelig i 1749 blev gift med Ellen Mortensdatter, som i 1776 58 år gammel blev begravet i Valsølille. Herefter blev Peder gift i 1777 med Mette Larsdatter, som døde i 1782 kun 41 år gammel. Peder døde i 1786 68 år gammel og blev begravet 2. pinsedag.

Valsølille kirke.
Anneks til Jystrup
- Sidens top - Forsiden