Bodild Larsdatter
ca 1755 - 1817

Lars Karen
Peder Mortensen
ca 1736 - 1791
Bodild Larsdatter
ca 1755 -1817
gift 28. oktober 1781 i Hagested, Holbæk Amt
4 børn alle døbt i Hagested, Holbæk Amt
Kirsten Pedersdatter Døbt 17. februar 1782
Død 14. maj 1878 Hagested
Morten Pedersen Døbt 4. juli 1784
Død 3. juni 1843 Udby
Svend Pedersen Døbt 13. april 1786
Begravet 10. august 1786 Hagested
Peder Pedersen Døbt 13. maj 1790
Død 20. august 1825

Da Haralds tipoldemor Kirsten Pedersdatter blev døbt i februar 1782 blev der i kirkebogen i Hagested skrevet:
Første Sønd: i Faste d 17. Fevr: blev Gaardmand i Maasøe Peder Mortenssens Datter døbt og kaldet Kirsten. 

Bodild Larsdatter var i oktober 1781 i Hagested blevet gift med Peder Mortensen. De var i april blevet trolovede. 
I kirkebogen står der:

Dom: 20ma post Trinit: D. 28 Oktobrie blev anmeldte Trolovede Peder Mortensen og Bodild Larsdatter ægteviede i Hagested kirke

Peder og Bodild fik 4 børn i årene 1782 til 1790
Dem har vi skrevet lidt om på Peder Mortensens side

Peder døde i april 1790 54 år gammel.

Bodild døde først 17 år og endnu 3 ægteskaber senere i februar 1817.
I Kirkebogen står der:

Død: den 6te Febr – Begravet: den 9 Febr – Bodild Lars: - Enke efter Hmd Jens Christensen i Hagested

Noget om Bodils formodede forældre

Ved folketællingen i 1801, hvor Bodild var gift med skrædder Christen Ovesen opholdt Bodilds mor Karen Olesdatter på 68 år sig hos dem i Mårsø. Folketællingen indeholder beviselige forkerte oplysninger om alderen på Bodil og hende datter, så hvorfor ikke også forkert oplysning om hendes mor.

Vi har ikke kunnet identificere Karen Olesdatter nærmere, hun kan ikke eftervises begravet i Hagested og Tuse, og hun kan ikke eftervises i folketællingen 1787

Men vi tror, at Bodil efter i 1806 var blevet gift med Jens Christensen i Hagested, har taget sin mor med, for i april 1816 døde en fattig enke ved navn Karen Hansdatter, som havde til huse hos datteren i Hagested. Hendes alder er i kirkebogen anført som 102, men det kan på ingen måde eftervises at være korrekt.

Derimod forekommer der i folketælling 1787 i Mårsø en familie bestående af inderste og hugger Lars Nielsen og kone Karen Hansdatter. Hun var da 56 år og det passer med at Bodils mor i 1801 er anført med 68 år. Lars Nilsen døde i 1788 og er anført som værende blandt almisselemmerne.

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Bodild Larsdatter var Haralds tipoldemor

Vi ved ikke hvor Bodild blev født, måske i Tuse sogn, hvor vi også formoder, at hendes første mand Peder Mortensen var født

Bodild var gift med Peder i 8½ år og fik 4 børn. Bodild og Peder boede i Mårsø, hvor der også boede en husmand Jens Olsen, som var gift med Anna Pedersedatter

Peder Mortensen døde i april 1790 og Jens Olsens kone 39 år gammel i december 1791. 

Herefter blev Bodild Larsdatter 37 år gammel i februar 1792 trolovet med Jens Olsen på 47 år

Bodild og Jens fik en søn Lars i januar 1793, men han døde allerede i august samme år samt en datter Anna i november 1798. Hun  blev konfirmeret i 1813, herefter kan vi ikke  følge med hende med sikkerhed. Familierapport.

I juli 1799 blev som der står i kirkebogen:

9 Søndag efter Trin: den 21 Julii blev Huusmand i Maasøe Jens Olsen jordet ætate 54 ann:

Bodild var nu blevet 45 år, og blev i september 1800 trolovet med ungkarl Christen Ovesen fra Tuse, han var kun 27 år gammel

Christen, som var skrædder, holdt til august 1805, hvor han døde 32 år gammel. Ægteskabet var barnløst

Jens Christensen, som havde været opsynsmand ved kornmagasinet på Hagestedgård mistede sin kone Sidsel Jensdatter i februar 1806.

I marts 1806 blev Bodild nu 51 årgammel trolovet med enkemanden på 58 år Jens Christensen fra Hagested. 

Han døde 66 år gammel i oktober 1814. Bodil døde i 1817

- Sidens top - Forsiden -