Peder Mortensen
ca 1736 - 1791

Morten Gundil Poulsdatter
-
Peder Mortensen
ca 1736 - 1791
Bodild Larsdatter
ca 1755 -1817
gift 28. oktober 1781 i Hagested, Holbæk Amt
4 børn alle døbt i Hagested, Holbæk Amt
Kirsten Pedersdatter Døbt 17. februar 1782
Død 14. maj 1878 Hagested
Morten Pedersen Døbt 4. juli 1784
Død 3. juni 1843 Udby
Svend Pedersen Døbt 13. april 1786
Begravet 10. august 1786 Hagested
Peder Pedersen Døbt 13. maj 1790
Død 20. august 1825

Da Haralds tipoldemor Kirsten Pedersdatter blev døbt i februar 1782 blev der i kirkebogen i Hagested skrevet:
Første Sønd: i Faste d 17. Fevr: blev Gaardmand i Maasøe Peder Mortenssens Datter døbt og kaldet Kirsten. 

Peder Mortensen var i oktober 1781 i Hagested blevet gift med Bodild Larsdatter. De var i april blevet trolovede. I kirkebogen står der:

Dom: 20ma post Trinit: D. 28 Oktobrie blev anmeldte Trolovede Peder Mortensen og Bodild Larsdatter ægteviede i Hagested kirke

Peder og Bodild fik 4 børn i årene 1782 til 1790

Peder døde 54 år gammel i april 1790. I kirkebogen i Hagested står der:

2 Sønd: e: Paaske den 18 April blev Huusmd i Maasøe Peder Mortensen jordet ætate 54 ann:

Af skiftet, der blev foretaget af Vongserup Gods, fremgår det, at Peder ved sin død foruden enken Bodild Larsdatter efterlod sig datteren Kirsten på 10 år, sønnen Morten på 8 år og sønnen Peder på 2 år

Bodild døde først i februar 1817 efter endnu 3 ægteskaber

Lidt om de 3 børn som voksede op:

Kirsten fra 1782 var Haralds tipoldemor og har sin egen side

Morten fra 1784 var i Hagested sogn indtil han i 1801 kom til at tjene i Trønninge. I 1804 vendte han tilbage til Hagested sogn, men igen i 1805 tjente han i Trønninge. 1806 tjente han i Løsserup og i 1811 tjente han i Udby.
 Det har vi kunnet udlede af lægdsrullerne. 

Morten har ikke været ret høj, ihvert fald under den højde, hvor man indkaldte til militærtjeneste. Dog var han i 1808 af Amtet blevet ansat som trainkusk, hvilket han nok forlod i 1815. I 1817 fremgår det af lægdsrullen, at han permitteres. 

Morten blev som ungkarl og husfæster i juli 1819 i Udby kirke gift med Bodil Jensdatter. Bodil var tjenestepige hos den ene forlover. Både Morten og Bodil havde haft naturlige kopper. De bosatte sig i Udby. 

Ægteskabet var barnløst, og Bodil døde 34 år gammel i oktober 1825.

I januar 1826 blev Morten i Udby kirke gift med Mette Pederdatter og bosat i Udby. De fik sønnen Peder i marts 1827. Ved folketællingen 1834 boede de i Løsserup. Morten tjente som røgter på Hørbygård ved folketællingen 1840, og familien boede i et hus med 2 familier i Løsserup.

Mette døde godt 45 år gammel i april 1842 og Morten 60 år gammel i juni 1843. 
Af skiftet efter Morten fremgår, at han efterlod sig sønnen Peder på 16 år

Peder fra 1790 blev døbt knapt en måned efter hans far Peder Mortensens begravelse i april.  Peder er i lægdsrullerne noteret med opholdssted i Hagested sogn frem til 1817, men har været soldat i en periode fra 1812.

I lægdsrullerne er han noteret som opholdende sig i København fra 1817 og fremefter. Han har nok gjort tjeneste i miliæret bl. a. som jæger. I hovedrullen 1824 er noteret, at Peder var død den 20. august 1825. Han blev 35 år.

Lidt om Peder Mortensens forældre

Peders mor Gundil Poulsdatter boede i Tuse og havde været gift en en Morten, som må være død og Gundil efterfølgende gift med husmand Rasmus Jensen i Tuse. Rasmus Jensen døde i 1768 og af skiftet fremgår det, at Peder Mortensen var lavværge for sin mor. Skiftet er ret omfattende og ligger under Vognserup God.

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Peder Mortensen var Haralds tip-tipoldefar

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Vi tror, at Peder blev født omkring 1736 i Tuse sogn, hvor der i 1749 blev konfirmeret en Peder Mortensen. 

Kirkebogen starter først i 1740, så vi kan ikke eftervise hans dåb

Sikkert er det, at Peder i oktober 1759 i Hagested blev gift med Kirsten Pedersdatter, som var enke efter husmand Jens Pedersen i Mårsø, som blev begravet den 1. april 1759 39 år gammel 

Kirsten var 59 år gammel, da hun blev gift med Peder, så ægteskabet var barnløst. Ægteskabet varede i 22 år.

Kirsten havde været i 3 ægteskaber tilsammen i næsten 56 år, da hun 80 år gammel døde i 1781.

Kirstens 1. ægsteskab var med Lars Larsen, som døde i 1743 53 år gammel og efter 17 års ægteskab med Kirsten. Ingen børn iflg. skiftet

Den 10. juli 1743 blev Jens Pedersen troloved med salige: Lars Larsens Enke Kirsten Pedersdatter af Maasøe. Jens Pedersern døde i 1759 efter 16 års ægteskab

Hagested kirke, hvor Peder blev gift med både sin første og anden kone samt fik sine 4 børn døbt og hvorfra han selv blev begravet

Peders ægteskab med Bodild varede 8½ år men de nåede dog at få 4 børn, 1 pige og 3 sønner, heraf døde sønnen Svend 2½ år gammel

Datteren Kirsten fra 1782 er sikkert blevet opkladt efter Peders afdøde kone Kirsten Pedersdatter

Sønnen Peder fra 1790 kom i militærtjenste i København

- Sidens top - Forsiden -