Anders Jeppesen
1845-1913

Jeppe Christensen
1781-1856
Mette Jensdatter
1795-1864
Christen Thuesen 1746-1831 Ellen Nielsdatter
ca 1746-1824
Jens Olsen
1755-1832
Ane Jeppesdatter 1757-1828
Anders Jeppesen
1834-1919
Lise Jensdatter
1837-1916
gift 10. september 1869 i Hagested, Holbæk Amt
4 børn alle døbt i Hagested., Holbæk Amt
Ane Mettine Jeppesen Født 8. juli 1870
Død: er ikke eftervist
Marie Christine Jeppesen Født 21. januar 1873
Død: er ikke eftervist
Maren Kirstine Jeppesen Født 23. september 1875
Død: er ikke eftervist
Jensine Jeppesen Født 13. november 1878
Død 16. marts 1961

Haralds morfar Anders Jeppesen blev født i juli 1834. Ved hans dåb i Hørby står der i kirkebogen:

Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli,
Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup

Den 10. september 1869 blev Anders gift. Ved vielsen i Hagested står der i kirkebogen:

Ungkarl Parcellist i Maarsø Anders Jeppesen f 17/7 34 35 Aar
Pigen Lise Jensen Datter af afg Grdmd i Gurede Jens Nielsen f. 19/7 37 32 Aar f.T. Hagested
Forlovere: Hans Jensen Gurede. Jens Jeppesen Uglerup
Viet: d 10. September 1839

Anders og Lise fik 4 døtre i årene 1870 til 1878

Lise døde i maj 1916, 78 år gammel

Anders døde i november 1919. Ved hans begravelse i Egebjerg står der i kirkebogen:

Død: 1919. – 24. November Underød, Egebjerg Sogn, Ods Herred
Begravet: Egebjerg Sogns Kirkegaard, Ods Herred, 1. December 1919
Anders Jeppesen, Fhv. Husmand, Underud, Egebjerg Sogn, Ods Herred. Født  paa Tudse Næs 17. Juli 1834. Søn af Gaardejer Jeppe Kristensen og Hustru, 85 Aar

Lidt om de 4 døtre:

Ane Mettine fra 1870 blev konfirmeret i 1884 og i oktober 1899 i Gislinge  gift med ungkarl Lars Madsen Larsen, som var søn af gårdejer Niels Larsen og Ane Marie Jensen i Gislinge. Ane døde på Mosegården i Gislinge i juli 1935

Marie Christine fra 1873 blev konfirmeret i 1887 i Højby. Vi har ikke kunnet eftervise hende før hun forekommer i folketællingen 1906 hos forældrene i et hus i Unnerud og her forblev hun og passede forældrene. Efter forældrenes død blev hun boede i huset i Unnerud indtil hun kom på 'De gamles Hjem' i Egebjerg, hvor hun døde i november 1963

Maren Kirstine fra 1875 blev konfirmeret i 1889 i Egebjerg. Ved folketællingerne i 1901 og 1906 opholdt hun sig i Unnerud. Hun var sypige. Hun blev kaldt Stine og i januar 1911 blev hun i Egebjerg gift med ungkarl Jens Peter Larsen, som var søn af gårdejer i Bøsserup Peter Larsen og Eline Jacobsen. De fik 4 børn i perioden 1910-1917. Jens Peter Larsen døde maj 1938. Efter hans død drev Stine Jægerhøjgård videre med hjælp fra børnene. Stine døde i marts 1966

Jensine fra 1878 var Haralds mor og har sin egen side

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Anders Jeppesen var Haralds morfar


Han var født i Mårsø og var frem til folketællingen i 1860 hos forældrene i Uglerup, dog var hans far død i 1856

Ved hans giftermål med Lise Jensdatter i 1869 var han parcelist i Mårsø

Ved børnenes dåb blev han i kirkekogen indskrevet som boelsmand i Mårsø

Selvom der ved folketællingen i 1880 er skrevet gårdmand i Mårsø, så er det nok en lille overdrivelse - han var vist stadig boelsmand

I 1883 kom de til en gård i Højby sogn, men det gik vist ikke så godt for Anders med at drive gården, for i 1887 måtte han opgive gården og flyttede til Egebjerg sogn

Ved folketællingen i 1890 var Anders og Lise indsiddere på en gård i Lestrup. Anders var daglejer og hos sig havde de den yngste datter Jensine

Ved folketællingen i 1901 boede Anders og Lise i et hus i Unnerud. Anders var daglejer og hos sig havde de datteren Maren Kirstine, hun var sypige

Anders og Lise forblev boede i huset i Unnerud til deres død. Fra 1906 havde de deres datter Marie Christine hos sig. Hun var ugift og passede forældrene

I protokollen, der blev ført ved hans skifte står der:

Efterlader sig de ved Hustruens Død d 15 Maj 1916 (page 52) opgivne 4 Fællesbørn. Afdøde, der var alderdomsunderstøttet, efterlader sig intet uden Gangklæder som udlægges Datteren Marie Christine Jeppesen, Underød, hos hvem afdøde havde Ophold, til Dækning for Begravelsesudgifterne

- Sidens top - Forsiden