Anne Hansdatter
1737 - 1789

Hans Nielsen
1711 - 1773
Mette Pedersdatter
1708 - 1775
Niels Hansen
ca 1670 - 1734
Caren Pedersdatter
ca 1681 - 1735
Peder -
Peder Nielsen
1731 - 1811
Anne Hansdatter
1737 - 1789
gift 20. marts 1763 i Hagested, Holbæk Amt
8 børn alle døbt i Hagested, Holbæk Amt
Kirsten Pedersdatter Døbt 24. juni 1763
Død 22. januar 1840 Hagested
Karen Pedersdatter Døbt 23. juni 1765
Død 18. marts 1832 Hagested
Niels Pedersen Døbt 1. april 1767
Begravet 7. juni 1767
Peder Pedersen Døbt 1. april 1767
Begravet 5. april 1767
Niels Pedersen Døbt 14. august 1768
Død 23. april 1837 Hagested
Mette Pedersdatter Døbt 23. juni 1771
Død 17. november 1848
Ingeborg Pedersdatter Døbt 19. juni 1774
Begravet 23. juli 1811 Hagested
Hans Pedersen Døbt 1. december 1776
Død 18. august 1829 Hagested

Ved folketællingen i 1787 er Haralds tipoldefædre Niels og Hans Pedersen registrerede som sønner af Anna Hansdatter og Peder Nielsen i Gurede

Anna blev født i juni 1737. Ved hendes dåb i Hagested står der i kirkebogen:

D: 10 Jun: 2. Pintsedag blev Hans Nielsens Anne af Gurede Christnet. Præstens Daatt: Margrete bar Hende. Fadderne vare Konens Brødre Lars Peders: tienendes i Hørbÿe Prgrd. Oluf Pedersen og Hans Broder Søren af Bognæs, Christen Jensen, Trules Søfrens: Christen Jensens Lisbeth, Hans Søfrens Apolone, Lars Scows Bodil, Søfren Truelsens Q. Oluf Hansens Qde, Jørgen Jensens Qde. Og Peder Søfrenssens Qde. Alle af Gurede og Anders Jensen af Hag:

Anna blev gift den 20. marts 1763. Ved vielsen i Hagested står der i kirkebogen:

5. Søndag i Fasten den 20 Martÿ blev Peder Nielsen Gaardmand og Ane Hansdatter Pige begge af Gurede i Hagested sammenviede

Anna døde i februar 1789. Ved hendes begravelse i Hagested står der i kirkebogen:

Fredagen den 13 Febr: blev Gaardmd i Gurede Peder Nielsens Hustrue Anna Hansdatter under Sang og Liig-Prædiken jordet ætate 51 ann:

Peder døde i april 1811, 71 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Anna Hansdatter var Haralds tip-tipoldemor i 2 linier

Anne var født i Gurede og hun blev gift med Peder Nielsen og kom til at bo i Gurede

Hagested kirke hvor Anne og Peder blev gift

Anna og Peder fik 8 børn i årene 1763 til 1776. Af disse 8 døde et hold tvillinger som spæde

De 6 børn der voksede op har vi skrevet lidt om på Peder Nielsens side

Døbefonden i Hagested kirke hvor Annes børn blev døbt

Ved folketællingen i 1787 havde Peder og Anne sønnerne Niels og Hans samt datteren Mette hjemme hos sig i Gurede

Datteren Kirsten var blevet trolovet med Hans Pedersen, som var bonde og gårdbeboer i Audebo og hos sig havde de Kirstens søster Ingeborg som tjenestpige

Datteren Karen var tjenestepige i Trønninge hos bonden Jens Phillipsen

Annes døtre forblev alle i Hagested sogn, men Karen og Ingeborg havde nok ikke nogen særlig let tilværelse

Karens mand Jørgen Pedersen druknede sig selv og blev i stilhed begravet afsides på kirkegården i 1828

Ingeborg blev gift i 1806 med en enkemand som havde 2 børn med fra hans første ægteskab og selv fik de 3 børn, men de 2 døde inden Ingeborg selv døde i 1811

- Sidens top - Forsiden