Peder Nielsen
1731 - 1811

Niels Olufsen
ca 1690 - 1759
Kirsten Nielsdatter
ca 1697 - 1762
Oluf - - -
Peder Nielsen
1731 - 1811
Anne Hansdatter
1737 - 1789
gift 20. marts 1763 i Hagested, Holbæk Amt
8 børn alle døbt i Hagested, Holbæk Amt
Kirsten Pedersdatter Døbt 24. juni 1763
Død 22. januar 1840 Hagested
Karen Pedersdatter Døbt 23. juni 1765
Død 18. marts 1832 Hagested
Niels Pedersen Døbt 1. april 1767
Begravet 7. juni 1767
Peder Pedersen Døbt 1. april 1767
Begravet 5. april 1767
Niels Pedersen Døbt 14. august 1768
Død 23. april 1837 Hagested
Mette Pedersdatter Døbt 23. juni 1771
Død 17. november 1848
Ingeborg Pedersdatter Døbt 19. juni 1774
Begravet 23. juli 1811 Hagested
Hans Pedersen Døbt 1. december 1776
Død 18. august 1829 Hagested

Ved Haralds tipoldefædre Niels og Hans Pedersens dåb står der i kirkebogen, at de var sønner af Peder Nielsen gårdmand i Gurede 

Peder og hans tvillingebror Oluf blev født i august 1731. Ved deres dåb i Hagested står der i kirkebogen:

D: 26 Aug: blef Niels Olufsens tvillinger af Gurede Christnede. Præstens Kiæriste bar Oluf og Degnens Kone Peder. Fadderene vare Oluf Olufsen og hans Daatter Cidsel, samt Niels Boesens Kirsten fra Audeboe, Niels Pedersen af Maarsøe, Caren Jens Pedersen af Udbÿe, Niels Hansen og Daatter Mette, Jørgen Jørgensen, Oluf Hansens Q: og Thomas Truelsens Q: Alle af Gurede

Den 20. marts 1763 blev Peder gift. Ved vielsen i Hagested står der i kirkebogen:

5. Søndag i Fasten den 20 Martÿ blev Peder Nielsen Gaardmand og Ane Hansdatter Pige begge af Gurede i Hagested sammenviede

Peder og Anne fik 8 børn i perioden 1763 til 1776, heraf døde et hold tvillinger som spæde

I februar 1789 døde Anne Hansdatter 51 år gammel

Peder døde i april 1811. Ved hans begravelse i Hagested står der:

Fredagen den 2. Maj blev Indsidder i Gurede Peder Nielsen under Sang og Prædiken jordet æt: 71 ann:

Lidt om de 6 børn der voksede op:

Kirsten fra 1763 blev maj 1787 trolovet med gårdmand i Audebo Hans Pedersen. Hans var 10 år ældre end Kirsten. 

Ved folketællingen i 1801 var Hans bonde og gårdbeboer i Audebo og de havde 3 børn i alderen 3 til 14. En søn var død som helt lille. Hans og Kirsten havde fået en datter Margrethe i 1797, hun var blind og stum og led af slagtilfælde, hun døde i 1728. 

Kirstens 2 børn som blev gift var sønnen Jens og datteren Anna. Jens overtog faderens gård i Audebo. Anna blev 1811 først gårdmandskone i Hagested, hun blev gift med enkemanden Jørgen Olsen, som havde været gift med hendes moster Ingeborg. Jørgen Olsen var fætter til Annas moder Kirsten. Efter Jørgens død i 1814 blev hun i 1816 gift med Peder Pedersen og blev gårdmandskone i Udby og Bognæs.

Hans Pedersen døde 80 år gammel i februar 1832. Ved folketællingen i 1834 var Kirsten aftægtskone hos sønnen Jens Hansen gårdmand i Audebo. Han var i oktober 1833 blevet enkemand med 2 børn. Jens havde været gift med sin kusine Anne Jørgensdatter, som var datter efter Kirstens søster Karen fra 1765.

Kirsten døde i januar 1840 knapt 77 år gammel

Karen fra 1765 blev i juni 1794 gift med enkemand Jørgen Pedersen, hvis hustru Ellen Carlsdatter var begravet 27 år gammel i maj 1794. 

Jørgen Pedersen var blevet gift med Ellen Carlsdatter i august 1785 og de fik 7 børn, hvoraf de 6 døde som små. 

Karen og Jørgen fik 4 børn, hvoraf de 2 døde som små. Ved folketællingen 1801 havde Karen og Jørgen 3 børn hos sig, heraf var de 2 fra Jørgens første ægteskab, men en søn døde i 1802 

I 1803 fik Karen datteren Karen Kirstine, som i 1821 blev gift med Peder Olsen i Audebo. Datteren Anna fra 1799 var samme år blevet gift med sin fætter Jens Hansen fra Audebo, søn efter Kirsten Pederdatter og Hans Pedersen.

Jørgen Pedersen druknede sig selv og blev i stilhed begravet afsides på kirkegården i 1828. Karen døde 67 år gammel i marts 1832 og blev begravet som 'aftægtskone i Peder Olsens gård i Audebo'. Hun må have siddet på aftægt hos svigersønnen Peder Olsen og datteren Karen Kirstine.

Niels fra 1768 var Haralds tipoldefar og har sin egen side

Mette fra 1771 blev i januar 1800 gift med Christen Larsen søn af Lars Mogensen i Hagested. Mette og Christen fik flere børn, men det var vist kun sønnen Lars født i oktober 1800 som voksede op. 

Christen Larsen døde i april 1827 og Mette havde sønnen Lars til at bestyre gåden i Hagested. Lars blev først gift i december 1842 med den 20 år yngre Else Kirstine Jensdatter. Else Kirstine var et barnebarn efter Mettes søster Kirsten fra 1763.

Mette havde ophold hos sønnen til hun døde i november 1848

Ingeborg fra 1774 blev i oktober 1806 gift med gårdmand i Hagested Jørgen Olsen, som i februar 1802 var blevet gift med Karen Jensdatter. Jørgen Olsen havde ved kongelig bevilling fået ophævet ægteskab med Karen Jensdatter. Ingeborg tjente hos Jørgen Olsen. Jørgen Olsen var Ingeborgs fætter, idet han var søn efter Peder Nielsens tvillingeborder gårdmand i Hagested Ole Nielsen gift med Kristen Truelsdatter.

Ingeborg og Jørgen fik 3 børn, de 2 døde som små. Truels, som var døbt i februar 1810 har vi ikke kunnet følge. Ingeborg døde i juli 1811.

Jørgen blev  med kongebrev i oktober gift med Anna Hansdatter, men det varede kun 2½ år, for Jørgen døde 41 år gammel i maj 1814. 

Ingeborg var moster til Anna Hansdatter, som var datter efter søsteren Kirsten Pederdatter og Hans Pedersen. Anna Hansdatter blev senere gift med Peder Pedersen og blev gårdmandskone i Udby og Bognæs.

Hans fra 1776 var Haralds tipoldefar og har sin egen side

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Peder Nielsen var Haralds tip-tipoldefar i 2 linier

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Peder Nielsen var født i Gurede, hvor han blev gårdmand formentlig efter sin far

Peder var tvilling og hans tvillingebror Oluf / Ole blev gårdmand i Hagested, hvor han også var sognefoged


Peders to sønner Niels og Hans blev begge aner til Harald, idet Niels leverede en søn  Jens og Hans en datter Anna.

Jens og Anna blev gift og fik Lise Jensdatter i 1837 og hun var Haralds mormor og endte sine dage i Unnerud i Egebjerg sogn, hvor hun døde i 1916

Peder var døbt, konfirmeret og gift i Hagested kirke og her blev også hans børn døbt, konfirmeret og gift. 

Hagested kirke hvorfra Peder også blev begravet

Ved folketællingen i 1787 havde Peder og Anne sønnerne Niels og Hans samt datteren Mette hjemme hos sig i Gurede

Datteren Kirsten var blevet trolovet med Hans Pedersen, som var bonde og gårdbeboer i Audebo og hos sig havde de Kirstens søster Ingeborg som tjenestpige

Datteren Karen var tjenestepige i Trønninge hos bonden Jens Phillipsen

Ved folketællingen i 1801 var Peder enkemand og hos sig havde han sønnen Hans, som var enroulleret matros og datteren Ingeborg

-----------

Hagestedgård 

1769 udskiltes Hagestedgård fra stamhuset og blev solgt for 48.000 rdl. til Carl Adolf Castenschiold. Denne havde godset til 1818

Så det var under godsejer Carl Adolf Castenschiold at Peder har haft fæste 

Desværre foreligger der ikke tilgængelige fæsteprotokoller og skifter under Hagestedgård før 1828, så vi kan ikke eftervise yderligere om Peder på den baggrund


Hagestedgård

Carl Adolph Castenschiold (1740 på Sankt Thomas, Dansk Vestindien – 30. juli 1820 på Hagestedgård) var en dansk godsejer, bror til Jørgen Frederik og Joachim Castenschiold og far til Christian Castenschiold og Jacob August Castenschiold.

Han var søn af Johan Lorentz Castenschiold og Jacobe von Holten og ejede fra 1760 til 1764 Knabstrup og fra 1769 Hagestedgård. I 1777 blev han etatsråd og 1780 kammerherre.

 5. maj 1760 ægtede han Dorothea Augusta Brøer (1744 i København - 14. juni 1819 på Hagestedgård). Parret fik ti børn, hvoraf en del døde som spæde. 14. juni 1820 ægtede han på Hagestedgård Dorothea Lyngbye (1761 i Maribo - 9. juli 1838 i Næstved), men de fik ingen børn, da han døde kort efter.

- Sidens top - Forsiden