Maren Jensdatter
ca 1721 - 1788

Jens
???? -  ????

Jeppe Hansen
1723-1771
Maren Jensdatter
ca 1721-1788
gift 20. oktober 1748 i Udby, Holbæk Amt
10 børn alle døbt i Udby, Holbæk Amt
Søren Jeppesen Døbt 10. maj 1749
Begravet 20. oktober 1751
Jens Jeppesen Døbt 25. april 1751
Død før 18. juli 1756 (ej eftervist)
Søren Jeppesen Døbt 31. marts 1752
Død 9. oktober 1831 Hørby
Ane Jeppesdatter Døbt 21. april 1754
Begravet 13. februar 1757
Jens Jeppesen Døbt 18. juli 1756
Død inden 1825 (ej eftervist)
Ane Jeppesdatter Døbt 21. juni 1758
Død 24. maj 1828 Hørby
Hans Jeppesen Døbt 25. marts 1760
Begravet 10. juni 1760
Kirsten Jeppesdatter Døbt 12. maj 1761
Død 10.april 1833 Udby
Hans Jeppesen Døbt 12. maj 1763
Død før 6. september 1771 (ej eftervist)
Anne Margrete Jeppesdatter Døbt 12. maj 1765
Død 21. december 1853 Udby

Haralds tipoldemor Ane Jeppesdatter var født i 1758 og var datter af Jeppe Hansen i Løserup. Så vi undersøgte fæsteprotokoller, skifter og kirkebøger og kunne konstateret, at Jeppe Hansen i 1748 i Udby var blevet gift med Maren Jensdatter og bosat i Løserup, hvor han havde fæstet en gård.

I kirkebogen i Udby står der ved vielsen af Jeppe og Maren:
Foruden det Beviis fra Mons Engelbreth Jensen paa Hørbygaard af 3 Maÿ at der er holdt Skifte efter afgangen Søren Lars af Løserup lover vi 2de undertegnede Hans Ibsen i Hørby og Jens Jensen af Ullerup at intet er som kand hindre Maren Jensdatter og Jep Hansens fra Lindeberg deres Ægteskab. Udbÿe d 4 Junÿ 1748.
Viede: d 20 Oct

Folketællingen 1787 viser, at Haralds tip-tipoldemor Maren Jensdatter havde ophold hos sønnen Jens Ipsen på en gård i Løserup, som hun havde afstået til ham. Maren var da 66 år gammel

Af kirkebogen i Udby fremgår det, at Maren døde i april 1788. 
I kirkebogen står der:

D 20 April begravet Jens Ipsens Moder Maren Jensdatter af Løss: gl: 67

Maren og Jeppe fik 10 børn i årene 1749 til 1765. Disse børn har vi skrevet lidt om på Jeppe Hansen side

Jeppe døde i 1771 kun 49 år gammel og blev begravet 5. august

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Maren Jensdatter var Haralds tip-tipoldemor 

Vi ved ikke hvor hun blev født, men nærliggende er det, at hun stammer fra Hørby sogn, hvor der først foreligger kirkebog fra 1814. 

Da hun døde i 1788 var hun 67 år gammel, så hun må være født omkring 1721.

Ved hendes giftermål med Jeppe Hansen er de 2 forlovere fra Hørby sogn. Lidt besynderligt er det, at vielsen fandt sted i Udby.

Udby kirke

Måske har hun været gift med Søren Larsen, hvis gård Jeppe Hansen fæstede i januar 1749. Søren Larsen døde i maj 1748, men vi har intet bevis for dette udsagn

Jeppe Hansen døde i 1771 og efterlod sig kone og 5 børn

Maren beholdt fæstet indtil sønnen Jens, der var født i 1756 og altså kun var 15 år da faderen døde, kunne overtage fæstet af gården i Løserup i 1782

Jeppe og Maren fik deres 10 børn døbt i Udby kirke. Her døbefonden:

På Jeppe Hansens side er der link til både fæstebrev på gården i Løserup og arveskiftet efter Jeppe Hansen

- Sidens top - Forsiden