Jeppe Hansen
1723 - 1771

Hans
???? -  ????

Jeppe Hansen
1723-1771
Maren Jensdatter
ca 1721-1788
gift 20. oktober 1748 i Udby, Holbæk Amt
10 børn alle døbt i Udby, Holbæk Amt
Søren Jeppesen Døbt 10. maj 1749
Begravet 20. oktober 1751
Jens Jeppesen Døbt 25. april 1751
Død før 18. juli 1756 (ej eftervist)
Søren Jeppesen Døbt 31. marts 1752
Død 9. oktober 1831 Hørby
Ane Jeppesdatter Døbt 21. april 1754
Begravet 13. februar 1757
Jens Jeppesen Døbt 18. juli 1756
Død inden 1825 (ej eftervist)
Ane Jeppesdatter Døbt 21. juni 1758
Død 24. maj 1828 Hørby
Hans Jeppesen Døbt 25. marts 1760
Begravet 10. juni 1760
Kirsten Jeppesdatter Døbt 12. maj 1761
Død 10.april 1833 Udby
Hans JeppesenDøbt 12. maj 1763
Død før 6. september 1771 (ej eftervist)
Anne Margrete Jeppesdatter Døbt 12. maj 1765
Død 21. december 1853 Udby

Haralds tipoldemor Ane Jeppesdatter var født i 1758 og var datter af Jeppe Hansen i Løserup. Så vi undersøgte fæsteprotokoller, skifter og kirkebøger og kunne konstateret, at Jeppe Hansen i 1748 i Udby var blevet gift med Maren Jensdatter og bosat i Løserup, hvor han havde fæstet en gård.

Vi tror, at Jeppe blev født i Udby og døbt den 24. februar 1723 i Udby kirke sammen med en tvillingesøster Sara. Faderen var Hans Ibsen. Vi kan ikke helt sikkert afgøre om dette er rigtigt. Anførslerne i kirkebogen er ret sparsomme og fæster og skifter kan ikke helt klarlægge forhold.

I kirkebogen i Udby står der ved vielsen af Jeppe og Maren:Foruden det Beviis fra Mons Engelbreth Jensen paa Hørbygaard af 3 Maÿ at der er holdt Skifte efter afgangen Søren Lars af Løserup lover vi 2de undertegnede Hans Ibsen i Hørby og Jens Jensen af Ullerup at intet er som kand hindre Maren Jensdatter og Jep Hansens fra Lindeberg deres Ægteskab. Udbÿe d 4 Junÿ 1748.
Viede: d 20 Oct

Af kirkebogen i Udby fremgår det, at Jeppe døde i 1771 kun 49 år gammel og blev begravet den 5. august 1771. I kirkebogen står der:D: 5 Augst Jep Hansen Løsserup 49

Jeppe og Maren fik 10 børn i årene 1749 til 1765. 

De 5 børn, som voksede op har vi skrevet lidt om her:

Søren fra 1752 blev i november 1778 i Udby gift med Susanne Jensdatter af Løserup. 
Søren og Susanne var jævnalrende og ved folketællingen i 1787 havde de 2 børn, nemlig Jep på 8 år og Birte på 2 år. 
De var bosat i Moseby i Udby sogn. Søren var husmand og daglejer. 
Ved folketællingen i 1801 boede de i Uglerup by i Hørby sogn og havde 2 hjemmeboende børn , nemlig Jens på 9 år og Hans på 5 år. 
I oktober 1831 døde Søren.
I kirkebogen er anført, at han var fattiglem og boede i Markeslev. Susanne døde ligeledes som fattiglem i august 1832.

Jens fra 1756 overtog i 1782 fæstet af gården i Løserup efter sin moder. Ved folketællingen i 1787, var den 30 årig ugifte Jens registreret som husbond, bonde og gårdbeboer i Løserup og i husstanden var endvidere hans søster Kirsten og hans moder Maren Jensdatter samt en tjenstedreng på 11 år. 
Jens moder  døde i april 1788 og i juli 1788 blev Jens gift med Johanne Pedersdatter af Moseby. Johanne var 12 år yngre end Jens. 
Ved folketællingen i 1801 havde de 3 hjemmeboende børn, nemlig Jeppe på 11 år, Maren på 9 år og Karen på 7 år. 
Vi har ikke kunnet eftervise Jens død og begravet, men i 1825 overtog sønnen Jeppe fæstet efter sin moder (Jens Jeppesens enke), så Jens må altgså være død før 1825. Johanne sad som aftægtskone hos sønnen Jeppe til sin død i maj 1837.

Ane fra 1758 var Haralds tipoldemor og har sin egen side

Kirsten fra 1761 blev i april 1788 gift med enkemanden Niels Christensen af Udby. Niels var 20 år ældre end Kirsten og havde været gift 2 gange tidligere. Ved folketællingen i 1801 var på gården i Udby Niels Christensens søn af første ægteskab Jeppe på 18 år samt parrets fællesbørn Maren på 8 år og Anne på 3 år. 
Niels døde i juni 1813 og efterlod sig Kirsten og hendes 2 børn samt 6 børn fra 2 tidligere ægteskaber. Kirsten døde i juni 1833. 

Anne Margrete fra 1765 var ved folketællingen i 1787 hos sin søster Ane og hendes mand Jens Olsen på en gård i Uglerup i Hørby sogn. 
På gården tjente en 29 årige national soldat Ole Knudsen, som hun 10 år senere i juni 1797 blev gift med. 
Ole Knudsen stammede fra Uglerup i Hørby sogn, hvor hans far var husmand Knud Olsen gift med Ane Christensdatter. Ole døde i marts 1830. 
Anne Margrete sad til sin død som aftægtskone på en gård i Løserup hos sin søn Knud Olsen. Anne Margrete døde 88½ år gammel i december 1853.

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - GrundJeppe Hansen var Haralds tip-tipoldefar.

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Vi tror han blev født i Udby, men han kan stamme fra Hørby sogn, hvor der først foreligger kirkebog fra 1814. 

Hørby kirke

Da han døde i 1771 var han 49 år gammel.

Han overtog i 1749 et gårdfæste i Løserup efter Søren Larsen, som var død

Fæstebrevet, der er dateret 20. januar 1749 kan læses her.

Ved giftermålet i 1748 med Maren Jensdatter var de 2 forlovere fra Hørby sogn. Lidt besynderligt er det, at vielsen fandt sted i Udby.

Måske har Maren været gift med Søren Larsen, hvis gård Jeppe Hansen fæstede. Søren Larsen døde i maj 1748, men vi har intet bevis for dette udsagn

I 1761 blev udfærdiget et nyt fæstebrev, der kan læses her.

Jeppe Hansen døde i 1771 og efterlod sig kone og 5 børn. Han blev begravet i Udby.Udby kirke

De første sider  af skiftedokument 

Skiftet efter Jeppe Hansen, der er dateret 6. september 1771 kan læses her.

Maren har beholdt fæstet indtil sønnen Jens, der var født i 1756 og altså kun var 15 år da faderen døde, kunne overtage fæstet af gården i Løserup

Af folketællingen i 1787 fremgår, at Maren sad som inderst hos sønnen Jens, som hun havde afstået fæstet til mod ophold

Maren blev begravet i Udby april 1788

- Sidens top - Forsiden