Thue Johansen
1705 - 1748

Johan Ernst Dinissøn
1684 - 1750
Birgitte Olufsdatter
???? - 1712
Dinis Jørgensen
ca 1657 - 1711
Anna Jensdatter
ca 1661 - 1701
Oluf Ibsen
???? - før 1761
-
Thue Johansen
1705 - 1748
-
Vielse: er ikke eftervist
2 børn begge døbt i Udby, Holbæk Amt
Birthe Thuesdatter Døbt 18. august 1743
Begravet 1. december 1770 Udby
Christen Thuesen Døbt 16. januar 1746
Død 16. marts 1831 Udby

Ved Haralds tipoldefar Christen Thuesens dåb står der i kirkebogen, at han var søn af Thue Johansen

Der blev døbt en Thue Johansen i oktober 1705, det kunne være ham.
Ved hans dåb den 11. oktober i Kirke Eskilstrup står der i kirkebogen:

Dmca 18. blef stadfæstet Johan Dinÿsens barns Daab af Baarup, kaldet Thue der det blef hiemmedøbt nu baaret af Margrete Se: Claus Bangs. Faddere vare Laurs Christophers af Sÿndestrup, Niels Nÿgaard af Kr: Eskilstrup, Laurs Rasmus af Heinmose. Christen Jørgensens Qde, Peder Jensens Qde, Laurs Sørensens Qde, disse fra Baarup

Thue døde i februar 1748. Han blev kun 43 år gammel.
Ved hans begravelse i Udby den 28. februar står der i kirkebogen:

28. (februar) Thu Johansen af Kidserup Udbÿe

Lidt om børnene:

Brithe fra 1743 blev i december 1768 trolovet med ungkarl og gårdmand i Bognæs Jens Nielsen. De fik i oktober 1769 sønnen Knud. Det blev et kort ægteskab, for i december 1770 døde Birthe kun 27 år gammel. 

Jens Nielsen blev gift med Bodil Andersdatter og ved folketællingen 1787 havde de på gården i Bognæs foruden Jens Nielsens søn Knud også deres egne 3 børn og Jens Nielsens far Niels Knudsen samt 1 tjenestepige. 
Ved folketællingen 1801 var Jens Nielsens søn Knud stadig på faderens  gård i Bognæs, nu gift med Kierstine Nielsdatter og de havde 2 børn.

Jens Nielsen og Bodil Andersdatter døde begge med en uges mellemrum i 1808.

Christen fra 1746 var Haralds tipoldefar og har sin egen side

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Thue Johansen var Haralds tip-tipoldefar og boede Udby sogn, da han fik 2 børn. 

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Ved hans begravelse er anført, at han var af Kisserup.

Vi ved ikke noget om Thue Johansens færden, før vi finder ham som fadder i kirkebogen i Udby i 1741 til broderen Dines Johansens datter Birgitte

Året efter i 1742 ved vi, at han var gift, for da var Thue Johansens kone fadder til et barn døbt i Udby

Vi har ikke kunnet eftervise giftermålet, men der mangler kirkebøger i nabosognet Hørby, så måske ...

Vi har fundet et par muligeheder for, hvem det kunne være, som blev gift med Thue Johansen, men de kan hverken eftervises eller bekræftes.

Når vi tager i betragtning, at børn ofte blev opkladt efter afdøde nære slægtninge, så kan det heller ikke give noget entydigt svar.

Birthes søn blev døbt Knud formentlig efter Jens Nielsen slægt.

Christens to piger blev døbt Birthe og Johanne og det giver heller ikke noget entydigt svar

Det blev kun til de 2 børn inden Thue døde i 1748, begge børn døbt i Udby

Udby kirke

Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise, hvad navnet var på Thues kone, men noget tyder på, at hun hed Kirsten, dog er der ingen børnebørn, som bærer dette navn, så det må svæve i uvished.

- Sidens top - Forsiden