Rasmus Michelsen
ca 1750 - 1800

Michel
???? - ????
 -
Rasmus Michelsen
ca 1750 - 1800
Anna Clementsdatter
1754 - 1837
gift 23. september 1778 i Skt Nicolai Holbæk, Holbæk Amt
7 børn døbt - 1 i Skt Nicolai og 6 i Vig, Holbæk Amt
Maren Rasmusdatter Døbt 29. april 1779 Holbæk Skt Nicolai
Død 27. marts 1851 Højby
Karen Rasmusdatter Døbt 9.juli 1780 Vig
Død 1. september 1865 Fårevejle
Anne Rasmusdatter Døbt 1.september 1782
Død 11. marts 1828 Højby
Ingeborg Maria Rasmusdatter Døbt 5. december 1784
Død: 26. marts 1862 Højby
Hans Rasmusen Døbt 10. august 1788
Død: omkring 1825 i København
Kirstine Rasmusdatter Døbt 11. september 1791
Død før 26. august 1804 Vig
Anders Rasmusen Døbt 16. maj 1796
Død 13. maj 1829 i Jyderup 

Vi kom på sporet af Rasmus, fordi der ved folketællingen i 1845 var anført, at datteren Maren var født i Holbæk, og så fandt vi vielsen mellem Rasmus og Anne i 1778 i Skt Nicolai I Holbæk, hvor der i kirkebogen står:

D: 12de Junÿ Blev ung Karl Rasmus Michelsen Bejnicke og Pigen Anna Clemens Datter trolovede. Ægte Viede d: 23 September

I perioden 1779 til 1796 fik de 7 børn

Rasmus døde sidst i maj 1800 og blev begravet den 2. juni. I kirkebogen er der i kolonnen for begravede kort og godt skrevet:Rasmus Michelsen i Hønsinge 50 Aar gl

Lidt om børnene:

Maren fra 1779 var Haralds tipoldemor og har sin egen side

Karen fra 1780 var hjemme hos forældrene, da hun i 1794 blev konfirmeret i Vig. Herefter er hun nok kommet ud og tjene, og ved folketællingen i 1801 var hun som malkepige på Adelersborg (Dragsholm), og i august 1805 blev hun i Fårevejle gift med Søren Madsen. De tjente begge på Adelersborg. 

De kom til at bo i Bjergene, hvor de i 1834 boede sammen med en datter Kirstine på 15 år. Søren var husmand. 

Ved folketællingen i 1840 havde de hos sig foruden datteren Kirstine et barnebarn Jens Peter, som var søn uden for ægteskab efter deres datter Johanne. 

5 år senere ved folketællingen i 1845 var barnebarnet Jens Peter stadig hos dem, og datteren Kirstine var blevet gift og havde fået 2 børn. Alle boede i huset i Bjergene. 

Søren døde i april 1856 og herefter sad Karen på aftægt i huset til hun døde i september 1865.

Anne fra 1782 var hjemme hos forældrene, da hun i 1796 blev konfirmeret i Vig. Herefter er hun nok kommet ud at tjene og ved folketællingen i 1801 var hun som malkepige på Ellingegården i Højby sogn. 

Hun tjente også på Ellinegården i 1810, da hun i januar i Højby blev gift med Rasmus Hansen, som stammede fra Uvelse i Frederiksborg Amt. Ved anmeldesen til ægteskabet er anført, at Rasmus var underofficer ved Det Danske Livregiment, 3. Musketerkompani.

Anne døde i marts 1828 og af skiftet fremgår det, at hun efterlod 6 børn avlet med Rasmus Hansen, nemlig 4 sønner og 2 døtre i alderen fra 1-14 år og at Rasmus begærede at hensidde i uskiftet bo.

I juli 1829 blev Rasmus dog gift med Anne Andersdatter fra Holmstrup. Rasmus døde i 1856

Ingeborg Maria fra 1784 var i hjemmet i Hønsinge da hun i 1800 blev konfirmeret. Ved folketællingen i 1801 tror vi, at hun tjente hos bonden Ole Pedersen i Vig by.  Ingeborg (kaldet Inger) blev gift med Anders Jacobsen. Anders var født i maj 1783 i Højby. Vi har ikke kunnet eftervise vielse, men vi ved, at de boede i Højby, da de i oktober 1814 fik sønnen Peder, da var Anders husmand.

I marts 1817 fik de en datter Ane, da boede de i Stenstrup, hvor Anders var gårdmand. Ved folketælling i 1834 var de stadig som gårdmandsfolk i Stenstrup, og hos sig havde de 3 børn Peder på 20, Stine på 13 og Jens på 12.

De forblev til deres død i Stenstrup, hvor de boede som aftægtsfolk hos sønnen Jens efter at han havde overtaget gården. Anders døde i maj 1860 og Ingeborg i marts 1862. I sognepræstens dødsanmeldelser står vedrørende Ingeborg 'Intet efterladt'.

Hans fra 1788 blev konfirmeret i 1803. Af lægdsrullen 1810 fremgår det, at han efter at have været hjemme var kommet til Asnæs, hvor han må have været, indtil vi i lægdsrullen 1817 kan se, at han er draget til København, hvor det af lægdsrullen 1824 fremgår, at han ved sessionen 1826 var meldt død.

Kirstine fra 1791 døde kun 13 år gammel i Vig

Anders fra 1796 blev konfirmeret i 1811. 
Anders er sikkert efter konfirmationen kommet ud og tjene. Af lægdsrullerne fremgår det
at han i 1813 findes i Nakke, Rørvig Sogn
at han i 1814 findes i Hønsinge, Vig sogn
at han i 1815 findes i Ledstrup, Egenjerg sogn
at han i 1823 findes i Kundby, Kundby sogn
at han i 1825 findes i Høed, Jyderup sogn 

Af kirkebogen i Jyderup fremgår det, at Anders var husmand i Høed, og at han døde i maj 1829 33 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Rasmus Michelsen var Haralds tip-tipoldefar

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Det første vi kender til Rasmus er ved hans giftermål med Anna i 1778 i Skt Nicolai i Holbæk

I kirkebogen står der Ramus Michelsen Reiniche, men det er ikke lykkedes os at finde yderligere om Rasmus tid før vielsen, ligesom ordet Bejniche ikke har kunnet forbindes med noget

Efter vieslen må de en tid være blevet i Holbæk, hvor de fik deres første barn Maren i 1779. 

De må dog allerede i 1779 eller 1780 være flyttet til Hønsinge i Vig sogn, for i 1780 fik de datteren Karen, som blev døbt i Vig

Vig kirke

Rasmus var smed og ved folketællingen i 1787 er der anført, at han var fattig

Efter at Rasmus døde blev Anna Clementsdatter gift med Hans Michelsen, som stammede fra Kelstrup i Vig sogn

Anna Clementsdatter døde i august 1837

--------

Datteren Karen fra 1780, som blev bosat i Bjergene i Fårevejle sogn fik 3 piger, som vokse op og blev konfirmeret, nemlig Anne i 1809, Johanne i 1813 og Kirstine i 1819

Johanne fik i april 1835 en søn Jens Peter uden for ægteskab, han kom i pleje hos hendes forældre

Johanne blev gift med Mads Rasmussen fra Rørby sogn i maj 1837

Datteren Kirstine fra 1819 forblev i huset i Bjergene og i juni 1840 blev hun i Fårvejle gift med Poul Jensen, som var 14 år ældre end hende. 

Ved folketællingen i 1845 var hun hos forældrene i Bjergene med sine 2 små børn og hendes mand tjente på Adelersborg

---------

Datteren Anne fra 1782, som blev gift med underofficeren Rasmus og kom til at bo i Ellinge Huse, døde som hendes 2 brødre i en ung alder.

Hendes søn Niels tjente i 1842 i Lumsås og blev udlagt som fader til Ane Olsdatters søn, som blev døbt Andreas Olsen.

Niels Rasmussen og Ane Olsdatter blev gift i Højby i november 1844 og ved folketælling 1845 havde Niels og Ane overtaget stedet i Ellingehuse og Rasmus Hansen og hans stedmoder sad på aftægt.

----

Vi har forgæves forsøgt at finde Ingeborg og Anders vielse. Vi har søgt i Højby og omliggende sogne, men uden resultat, dog et eller andet sted må de være blevet gift, for det var de, da de i 1814 fik sønnen Peder. Anders var indkladt til militærtjeneste og var i 1803 på et vagtskib i Øresund.

----

Maren fra 1779 gik det vist knapt så godt, men det fremgår af hendes side.

- Sidens top - Forsiden