Anders Jeppesen
1726 - 1797

Jeppe Danielsen
ca 1679 - 1746
Margrethe Andersdatter
1691 - 1761
Daniel - Anders Madsen
ca 1651 - 1711
Maren Olufsdatter
ca 1659 - 1740
Anders Jeppesen
1726 - 1797
Kirsten Hansdatter
ca 1722 - 1778
gift 16. november 1760 i Egebjerg, Holbæk Amt
3 børn døbt i Egebjerg, Holbæk Amt
Kirstine AndersdatterFødt 16. februar 1761
Begravet 23. januar 1763
Kirstine Andersdatter Født 14. september 1763
Død 31. marts 1837 Nykøbing Sj.
Margrete AndersdatterFødt 6. januar 1766
Død: 18. september 1833 Nykøbing Sj.

Ved Haralds tipoldemor Kirstine Andersdatters dåb står der i kirkebogen, at hun var datter af "Anders Jeppesen og Mette Jensdatter i Braade"

Note: Mette Jensdatter kan ikke være moder til Kirstine Andersdatter, idet Mette Jensdatter er indført i kirkebogen som begravet i 1760 og Anders Jeppesen samme år efter Mettes begravelse gift med Kirsten Hansdatter med hvem Anders Jeppesen også fik børn både før og efter Kirstines fødsel i 1763

Anders blev født i august 1726. Ved hans dåb den 18. august i Egebjerg står der i kirkebogen:

Domin: 9. p: Trinit: blef døbt Jeppe Danielsens Søn af Braade ved Nafn Anders; Esther Jens Degns Hustru bar Ham; Fadder vare Anders Niels i Underug, Anders Due i Præstegaarden Niels Peders til Christians i Braade Karen Niels Jensens i Underug, Margrethe Thomasdatter i Præstegaarden, Inger Abraham SkoleMesters i Æegebierg, Karen Lauritz til Steffens i ÆgebiergGaard

Den 14. februar 1751 blev Anders gift. Ved vielsen i Egebjerg står der i kirkebogen:

D: 15. Nov: blev Ungkarl Anders Jeppesen i Braade trolovet med Pige Mette Jensdatter i Braade, hvis CautionsMænd vare Hans Jensen og Jørgen Nielsen Begge i Braade.
Copuleret d. 14 Febr: 1751

Anders og Mette fik 6 børn i årene 1751 til 1760, heraf døde de 4 som små

Mette døde i forbindelse med fødslen af datteren, der fik navnet Mette, i januar 1760. Moderen Mette var kun 40 år 5 måneder gammel ved sin død

Den 16. november 1760 blev Anders gift med Haralds tip-tipoldemor. Ved vielsen i Egebjerg står der i kirkebogen:

D 24. Febr: blev Enkemand Anders Jeppesen i Braade trolovet med Pigen Kirsten Hansdatter i Egeberg, hans CautionsMænd vare Rasmus Sørensen i Ledstrup og Hans Jensen i Braade.
Copulerede d 16. Novb.

Anders og Kirsten fik 3 børn i perioden 1761 til 1766, heraf døde den først fødte 2 år gammel

Kirsten døde i november 1778, 55 år 9 måneder gammel

Tredie og sidste gang Anders blev gift var den 20. marts 1785. Ved vielsen i Egebjerg står der i kirkebogen:

Dom: Sexages: trolovet Enkemand Anders Jeppesen i Braade og Enke Anna Andersdatter sammesteds deres Forlovere vare Gaardmændene Peder Siverts af Braade og Lars Pedersen af Ledstrup.
Gift: Palme Søndag

Vi har ikke fundet børn efter dette sidste ægteskab

Anders døde i januar 1797. Ved hans begravelse i Egebjerg står der i kirkebogen:

Anders Jeppesen i Braade, Huusmand, død: d 20 Janu:, -----, begravet: d 29. Janu:, 73 Aar

 Anna Andersdatter døde ca. 4 måneder efter Anders  68 år gammel

Lidt om børnene der voksede op fra 1. ægteskab: Familierapport.

Jens fra 1752 blev i april 1786 gift med Karen Ambechsdatter. Karen var født i august 1759 og var datter af skoleholder Gregers Ambech i Stenstrup. Jens og Karen tjente begge på Egebjergbården. De blev bosat som husmandsfolk i Hølkerup. Deres første barn Daniel født i juli 1786 døde knapt en måned gammel. Jens og Karen fik herefter 3 børn og den yngste Anders var næsten blind. Jens og Karen døde begge i 1812. Jens som den sidste og han blev forgivet af sin ældste datter, men det fortæller vi lidt mere om  et andet sted.

Mette fra 1762 blev i november 1781 gift med Peder Sivertsen. De var dog blevet trolovede  allerede i september. De fik 4 børn inden Mette døde i december 1786. Peder Sivertsen blev herefter gift med Sidse Pedersdatter. Ved folketællingen i 1787 var kun 2 af Mettes børn i live. Peder døde i 1826. 

Lidt om børnene der voksede op fra 2. ægteskab:

Kirstine fra 1763 var Haralds tipoldemor og har sin egen side

Margrete fra 1766 blev i 1781 konfirmeret og i februar 1785 tjente hun på Egebjerggården, da hun var fadder til sin halvsøster Mettes barn Daniel. Ved folketællingen i 1787 var hun også tjenestepige på Egebjerggården. Kusken på Egebjerggården hed Hans Olsen, og ham blev Margrete gift med i oktober 1789. Hans Olsen var født i 1758 i Borrevang i Højby sogn. I april 1790 da deres første barn blev døbt i Nykøbing er Hans Olsen anført som skovfoged. Ved folketællingen i 1801 var de i Grønnehave Skov med deres 3 døtre. 

Senere blev Hans Olsen værtshusholder i Nykøbing og blev en del af borgerskabet i herredets købstad. Hans døde i oktober 1831 og Margrethe i september 1833. Deres børn blev indgift i købstadens borgerskab, og Margrete blev på den måde tipoldemoder til justits- og socialminister K. K. Steincke, hvis fader var overlærer C. Steincke i Nykøbing.

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Anders Jeppesen var Haralds tip-tipoldefar

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Han var født i Bråde og levede så vidt vi kan følge ham hele sit liv i Bråde i Egebjerg sogn.

Egebjerg kirke

Han havde i årene 1747 til 1781 fæste på gård nummer 3 - den der efter udflytningen kom ned til fjorden og senere fik navnet Maglegård

Af godsregnskaberne fremgår det, at han fæstede gården efter sin far, og at den udgjorde 1/9 af byens jorde samt at han gav 16 RD i indfæstning

Ligeledes fremgår af godsregnskaber, at Anders i 1781 afstod fæstet til sin svigersøn Peder Sivertsen, som i 1781 var blevet gift med Anders datter Mette fra hans første ægteskab med Mette Jensdatter, som døde i forbindelse med datteren Mettes fødsel

Vi kan også se, at Anders i flere tilfælde var i restance med afgifter og fæsteafgift og ved afståelse i 1781 til Peder Sivertssen er anført at formandens (Anders Jeppesen) tilstand var 'meget fattig'

Anders var gift 3 gange. I sidste ægteskab kom der dog ingen børn

Af de i alt 9 børn efter Anders var det kun 4, som voksede op og de 3 blev gift, medens den fjerde fik en noget trist skæbne

Anders Jeppesens far var ikke født i Egebjerg og Anders Jeppesens to første hustruer synes heller ikke at stamme fra sognet

Derimod havde Anders Jeppesens tredie hustru Anne Andersdatter sin oprindelse i sognet. Hun må være datter af Anders Madtzen gårdmand i Bråde og blev som 27 årig gift med enkemanden Michel Hansen ligeledes i Bråde

Den gård Michel Hansen havde i fæste blev nedlagt i 1780 og Michel Hansen fæstede så gårdens stuehus. Gården var vist meget misligholdt. Michel døde i januar 1784

I juni 1784 blev Anne gift med husmand og enkemand Niels Jensen, hvis hustru var død i februar, men det blev kun til ½ års ægteskab, så døde Niels Jensen i november 47 år gammel

Herefter blev det Anders Jeppesens tur til at blive gift med Anne, det skete i marts 1785

De var da begge i en alder, hvor børn var udelukket, men Anne medbragte en pige, som var datter efter hendes anden mand Niels Jensen og hans første hustru Kirsten Poulsdatter

Ved folketællingen i 1787 var Anders husmand i Bråde. Han var blevet 62 år og Anne 49, og hos sig havde de plejedatteren Johanne Nielsdatter, som var vanfør og nød almisse

Da Anders Jeppsen døde i januar 1797 var hans ældste datter Mette død. Sønnen Jens var gift og husmand i Hølkerup. De to døtre fra andet ægteskab var gift og boede i Nykøbing

En lille fortællig om Anders Jeppesen liv i Egebjerg sogn kan læses her

- Sidens top - Forsiden