Niels Hansen
ca 1716 - 1801

Hans -
Niels Hansen
ca 1716 - 1801
Ludzie Anderdatter
ca 1735 - 1819
gift 7. oktober 1759 i Rørvig, Holbæk Amt
7 børn døbt i Rørvig, Holbæk Amt
Ludzie Nielsdatter Døbt 27. juli 1760
Begravet: 27. januar 1771
Kirsten Nielsdatter Døbt 21. februar 1762
Begravet 17. august 1766
Else Margrethe Nielsdatter Døbt 17. februar 1765
Død: er ikke eftervist
Hans Peter Ludvig Nielsen Døbt 16. november 1766
Begravet 14. august 1769
Kirsten Nielsdatter Døbt 15. oktober 1769
Begravet 19. november 1786 Rørvig
Hans Nielsen Døbt 22. marts 1772
Død 9. november 1848 Nykøbing Sj.
Anne Margrethe Nielsdatter Døbt 16. juli 1775
Begravet 25. juli 1779 Rørvig

Ved Haralds tipoldefar Hans Nielsens dåb står der i kirkebogen, at han var søn af Niels Hansen Smed i Nakke

I kirkebogen fra Nørre Asmindrup er anført at Niels Hansen og søsteren Else blev konformeret 30. september 1736. Deres far var Hans Johansen smed i Svinninge.

Den 19. november 1741 blev Niels gift. Ved vielsen i Højby står der i kirkebogen:

Dominica 25 post Trinit: Copuleret Niels Hansen af Svinninge i Asmindrup Sogn og Lucie Jacobsdatter af Høÿbÿe

Niels og Lucie fik 6 børn i perioden 1744 til 1758, heraf døde det ene barn som lille

Lucie døde i maj 1759, 40 år gammel

Den 7. oktober 1759 blev Niels gift igen. Ved vielsen i Rørvig står der i kirkebogen:

Fest: Trinit: som var d 10 Junij, troloved Velærværdige Hr Hans Thonebye ærlige og velagte Enkemand Niels Hansen Smed af Nakke til den ærlige gudfrygtige Pige Ludzie Andersdatter af Rørvig. Trolovelsen holdt i Gaardm. Søren Jensens Stue i Rørvig og Forloverne for disse Fæstefolk vare Mads Larsen og Sørens Jensen begge Gaardmænd i Rørvig ……

Niels og Ludzie fik 7 børn i årene 1760 til 1775

Niels Hansen døde i marts 1801. Ved hans begravelse den 18. marts i Rørvig står der i kirkebogen:

5. Onsd: Faste: Hmd i Nakke Niels Hansen Smed --- 74 

Ludzie døde i november 1819, 86 år gammel

Lidt om nogle af børnene fra 1. ægteskab: 

Hans fra 1744 er vi i tvivl om. Vi kan ikke eftervises at andre familiemedlemmer forekommer i forbindelse med hverken hans vielse eller børnenes dåb, men der forekommer i kirkebøgerne og folketællingerne en person Hans Nielsen, som efter aldersangivelserne kunne passe. Vi skriver lidt om denne Hans med kursiv ude til højre

Peder fra 1749 blev i februar 1783 34 år gammel trolovet med afdøde Lars Madsens enke Maren Anderdatter som var 46 år, de blev gift skærtorsdag. Ved folketællingen i 1787 var Peder husmand og fisker og boede i Rørvig, hos sig havde de hendes barn Mads på 12 år. Vedfolketællingen i 1801 boede de stadig i Rørvig. Da var Peder registreret som daglejer og hos sig havde de Marens datter Lucie på 28 år samt er barnebarn Lars Olsen på 9 år. Datteren Sidse havde i 1791 tjent hos inspektør Aschlund i Nykøbing, hvor også den udlagte barnefader Ole Michelsen fra Sonnerup havde tjent og hvor lejermålet var begået. I marts 1812 døde Maren Anderdatter 80 år gammel. Peder levede 17 år længere og døde i maj 1829 80½ år gammel.

Jacob fra 1758 mener vi, ved folketællinen i 1787 var tjenestekarl hos købmand Peder Schow på Ahlgaden i Nykøbing, men alderen passer ikke helt, så måske er det en anden 'Jacob', dog har vi ikke i sogne omkring Nykøbing kunnet finde andre med navn Jacob døbt hvis fader hed Niels i årene 1758-1761. Men sikkert er, at Jacob 32 år gammel den 4. juli 1790 som ungkarl blev trolovet med Lars Nielsens Enke Walborre Jensdatter på 53  år. Ved folketællingen i 1801 boede de i Nakke. Jacob var da afskediget soldat og husmand med jord, foruden hans kone Waldborre var også hendes moder Bodil hos dem. Waldborgs mor døde næsten 100 år gammel i 1806. Jacobs kone Waldborre Jensdatter døde 78 år gammel i december 1815. Vi har trods mange undersøgelser i kirkebøgerne ikke kunnet finde Jacob begravet og vi kan ikke efter vise ham ved folketællingen i 1834, hvor han ville være 76 år.

Lidt om børnene fra 2. ægteskab:

Ludzie fra 1760 døde 11 år gammel i 1771

Karen fra 1762 døde 4 år gammel i 1766

Else Margrethe fra 1765 blev konfirmeret i 1781 herefter har vi ikke kunnet følge hende

Hans Peter Ludvig fra 1766 døde knapt 3 år gammel i 1769

Kirsten fra 1769 døde i november 1786 af vattersot

Hans fra 1772 var Haralds tipoldefar og har sin egen side

Anne Margrethe døde 4 år gammel i 1779

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Niels Hansen var Haralds tip-tipoldefar, han boede i Nakke og var smed

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Vi har ikke eftervist hans fødsel og dåb, men meget peger i retning af, at han må være født omkring 1716 og mest sandsynligt i Nørre Asmindrup, hvor der først foreligger kirkebog fra 1726

Vi ved fra kirkebogen, at Niels Hansen smed i Nakke i 1744 fik en søn, som blev kaldt Hans og følger vi dette spor, så var Niels Hansen gift med Ludzie, som døde 40 år gammel i maj 1759

Det eneste ægteskab vi har kunnet finde, der passer til disse oplysninger er indgået i Højby i juni 1741 mellem Niels Hansen fra Svinninge i Asmindrup sogn og Lucie Jacobsdatter af Højby

I modsætning til bønderne er smede ikke så stedfaste, så det er sandsynligt, at Niels og Lucie kom til Nakke i Rørvig sogn

I kirkebogen i Højby kan vi også finde en dåb i 1723, hvor Jacob Larsen fik døbt en datter Lucie, men det passer ikke helt med hendes alder ved hendes begravelse i Rørvig

Dog er det sikkert, at 2 sønner blev døbt med navnet Jacob, så sansynligheden for at Lucies far hed Jacob er meget nærliggende. Det er også det, der peger på at det fundne ægteskab i Højby er sandsynligt

Vi har har haft meget svært ved at følge børnene fra Niels Hansens første ægtekab, bortset fra Jacob fra 1746, som døde 3 år gammel i 1749

Børnene fra første ægteskab var
Hans fra 1744
Jacob fra 1746 
Peder fra 1749 
Maria fra 1752
Anna fra 1754 
Jacob fra 1758

Dog er vi overbevist om, at Peder fra 1749 og Jacob fra 1758 er Niels Hansens 2 sønner. 

Hans fra 1744 er vi i tvivl om, men en mulighed og et forløb, der er lidt ud over det sædvanlige. I december 1771 blev den gevorbne soldat Hans Nielsen trolovet med den gudselskende pige Anna Christensdatter fra Rørvig. 

De fik døtrene Sidse og Maren i 1774 hhv. 1781. Anna har vi ikke kunnet eftervise begravet, men i april 1787 blev Hans trolovet med Inger Olsdatter fra Højby sogn, hun tjente hos  Hans willumsen i Nakke. De fik datter Anna i 1788, men hun døde som lille. 

Inger Olsdatter blev begravet i december 1795 og blev Hans trolovet med Ane Jørgensdatter fra Stårup. De fik børnene Jens og Ane i 1796 hhv 1798. Hans døde i april 1829 og Ane i januar 1838

Raporten 'Famile' for Niels Hansen første ægteskab kan læses her.

Efter Lucies død i maj 1759 gik der kun ½ år før Niels Hansen blev gift med den ærlige og gudfrygtige pige Ludzie Andersdatter af Rørvig. De var dog trolovet allerede i juni, men Niels sad jo også med flere små børn

Rørvig Kirke

Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervises forløbet af 3 af Niels Hansen døtre. De 2 blev sandsynligvis konfirmeret i Rørvig, men herefter ingen yderligere spor.

Noget af Rørvigs gamle kirkebog er næsten ulæselig, så der kan gemme sig noget.

- Sidens top - Forsiden