Hans Sørensen
1845-1913
Søren Hansen
1799-1875
Ane Jensdatter
1807-????
Hans Christensen
1741-1803
Maren Sørensdatter
1756-før 1834
Jens Pedersen
1781-1831
Karen Nielsdatter
ca 1778-1829

Hans Sørensen
1845-1913
Ane Kirstine Olsdatter
1837-1906
gift 27. november 1868 i Nykøbing Sj., Holbæk Amt
7 børn - alle døbt i Nykøbing Sj., Holbæk Amt
Lauritz Christian Sørensen Født 26. august 1869 
Død 3. september 1869
Lauritz Christian Sørensen Født 30. august 1870
Død 7. december 1946 Nykøbin Sj.
Valdemar Julius Sørensen Født 16. januar 1872
Død: 10. marts 1928 Højby
Hans Ferdinand Sørensen Født 27. oktober 1873
Død 3. november 1873
Hans Ferdinand Sørensen Født 21. februar 1875
Død 27. februar 1875
Harald Victor Sørensen Født 9. november 1876
Død: er ikke eftervist
Ane Kirstine Sørensen Født 15. august 1878
Død: er ikke eftervist

Haralds farfar Hans Sørensen blev født i august 1845. Ved hans dåb i Soderup står der i kirkebogen:

Født: Aug. 4., Hans Sørensen, Døbt i Kirken d. 12. October
Forældre: Indsidder Søren Hansen og Hustru Ane Jensdtr af Soderup
Faddere: Pigen Karen Marie Nielsdtr tjenende Gaardmd Jens Larsen af Soderup bar barnet. Faddere: Gmd Hans Jørgensen af Tingerup, Gmd Jens Larsen af Soderup, Gmd Isak Sørensen ibidem

Den 27. november 1868 blev Hans gift. Ved vielsen i Nykøbing Sj. står der i kirkebogen:

Ungkarl Hans Sørensen, 23 ¼ Aar gl., Smedesvend paa Jernstøberiet i Nykøbing
Pigen Ane Kirstine Olsen, 31 1/3 Aar gl., Tjenestepige i Nykøbing
Forlovere: Former Sonne i Jernstøberiet og Husmand Ole Hansen paa Vestre Lyng
Vielsesdagen: 27. November 1868, I Kirken efter Tillysning

Hans og Ane Kirstine fik 7 børn i årene 1869 til 1878. Af disse 7 døde de 3 som spæde

Ved folketællingen i 1890 boede familien i fattighuset i Nykøbing


Fattighuset er 2. hus på venstre hånd

Ane Kirstine døde i marts 1906, 68 år gammel

I referat fra et byrådsmøde stod der i Nykøbing Dagblad den 2. juni 1906 følgende:
Trommeslager H. Sørensen androg om en Forhøjelse af Taksterne for Udtromning. Han faar 75 Øre, hvilket han ønskede forhøjet til 1 Kr. 
Andragendet bevilgedes.

Torvet i Nykøbing, hvor Hans udtrommede


Algade som den har set ud, da Hans udtrommede i byen

Hans døde i juli 1913. Ved hans begravelse i Nykøbing Sj. står der i kirkebogen:

Død: 1913 – 6. Juli Nykøbing, begravet: Nykøbing Kirkegaard 1913 – 13. Juli, Hans Sørensen
Alderdomsunderstøttet. Forhenværende Smed, Trommeslager i Nykøbing, Algade Matr. Nr. 23.
Født i Soderup Sogn 1845 – 4. August. Søn af Arbejdsmand Søren Hansen og Hustru. Enkemand efter Ane Kirstine f. Olsen, sidste fælles bolig i Nykøbing.
67 Aar

Hans Sørensen døde hos sønnen Laurits Christian Sørensen, som med familie boede på Algade i Nykøbing matr. nr. 23
Her huset hvor Hans Sørensen døde i juli 1913

Lidt om de 4 børn der voksede op:

Lauritz Christian fra 1870 var Haralds far og har sin egen side

Valdemar Julius fra 1872 var hjemme, da han i 1886 blev konfirmeret, herefter er han nok kommet ud at tjene. Ved folketællingen i 1890 tjente han i Rørvig hos gårdmand Søren Peter Christensen. I august 1898 er han registret i af Københavns Politi på deres registerblade, hvor det er anført, at han kom fra Hellerup. Herefter har han boet på 4 forskellige adresser i København indtil han den 12. december 1898 rejste til Mannerup pr. Skibby. Ved folketællingen i 1906 var han arbejdsmand og boede i Lergraven i Nykøbing Sj. Da hans far døde i juli 1913 var han landpost og boede i Kildehusene. Valdemar Julius var i maj 1913 blevet gift med Laura Petra Ingeborg Knuddine Helga Hansen fra Vordingborg og de fik deres første barn Erik Ingemann 9 dage efter vielsen i Vordingborg. Ved folketællingen i 1921 boede de i Strandhusene og havde nu 4 børn. Valdemar døde den 10. marts 1928 på Tengslemark Lyng og blev begravet på Lumsås kirkegård. Han var da 56 år gammel.  

Harald Victor fra 1876 var hjemme hos sin mor i fattighuset i Nykøbing ved folketællingen i 1890. Han blev konfirmeret i 1891 og kom så nok ud at tjene. Ved folketællingen i 1901 tjente Harald Victor hos handelsmand Peter Jensen på Algade (matr.nr. 37) i Nykøbing. Senere kom han til Abildøre i Egebjerg sogn, hvorfra han i november 1903 udvandrede til Iowa i USA. Han rejste med skibet 'Island'. Ved hans mors død i marts 1906 var han i Amerika. Ved hans fars død i juli 1913 er der i skiftet anført, at han som enkemand var i Nykøbing. Det er det sidste vi ved om Harald Victor

Ane Kirstine fra 1878 var hjemme hos sin mor i fattighuset i Nykøbing ved folketællingen i 1890, hvilket hun også var, da hun i 1892 blev konfirmeret. I København Politis registerblade er anført, at hun i december 1900 kom til København og tjene i Kannikestræde. Af registerbladet fremgår, at hun have ophold på 6 adresser i København frem til 1915, dog har hun i 2 perioder været tilbage i Nykøbing. Hun var ugift og i København ved hendes fars død i juli 1913. Vi ved at hun senere blev gift, og vi har et billede af hende og manden, som blev kaldt 'Stoffer'.

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Hans Sørensen var Haralds farfar, smed, arbejdsmand og trommeslager i Nykøbing Sj.

Hans Sørensen

Hans var født i Soderup sogn

Soderup kirke

Hans var hjemme hos forældrene I Holbækhuset i Tingerup til han i 1859 blev konfirmeret. Af kirkebogen fremgår, at det stod lidt sløjt til med kundskaberne medens opførselen var meget god

Efter konfirmationen kom Hans ud og tjene. Ved folketællingen i 1860 tjente han hos gårdmand Peder Nielsen i Tingerup

I til- og afgangslisterne kan vi se, at Hans i maj 1861 tog fra Niels Hansen i Smidstrup til gårdmand Andreas Jespersen i Qvarmløse

I november 1862 tog Hans til Fårevejle, hvor han blev smedelærling hos sin søster mand i Vindekilde 

I december 1865 drog Hans fra Fårevejle og kom i lære hos smedemester Larsen i Nykøbing

Da Hans i november 1868 blev gift med Ane Kirstine var han smedesvend på Jernstøberiet i Nykøbing og hun var tjenestepige i Nykøbing

Nykøbing kirke

Hans og Ane Kirstine kom til at bo hos hendes forældre på Vesterlyng i Nykøbing. Her var de ved folketælling i 1870 og i 1880, hvor de havde overtaget stedet og hendes far sad på aftægt

Det næste vi med sikkerhed ved om Hans og Ane Kirstine er, at de ved folketællingen i 1890 var blevet separeret og boede i fattighuset  i Nykøbing og var kommet under fattigforsørgelsen

Hans og Ane Kirstine blev aldrig skilt, men levede hver for sig i Nykøbing

Ved folketælling i 1901 boede Hans i  Forskoderne i Nykøbing og hans erhverv er anført som brændeskærer. Ane Kirstine sad stadig i fattighuset og fik fattighjælp, registreret som Stine Olsen

Ved folketælling i 1906 var Hans flyttet til Standstræde og registreret som smed og arbejdsmand. Ane Kirstine var husbestyrinde for sin søn Laurits Christian, som bode på matr. 37 i Lergraven i Nykøbing. Ane Kirstine var registreret med efternavnet Sørensen, men hun døde kort efter folketælling i marts 1906

Ved folketællingen i 1911 boede Hans hos sønnen og svigerdatteren på Algade i Nykøbing

Hans døde i juli 1913

Dødsannonce i Nykøbing Dagblad

Skifteprotokollen

No 1913/1914
Aar 1913 d. 7 juli anmeldte Landpostbud Laurits Christian Sørensen, Nykøbing Sj at hans fader Trommeslager Hans Sørensen Nykøbing Sj d. 6. juli 1913 er afgaaet ved Døde i Nykøbing Sj i en Alder af 67 Aar. Afd. sad i uskiftet Bo efter sin d. 24. Marts 1906 afdøde Hustru Ane Kirstine f. Olsen. Der er 4 Fællesbørn, som alle er fuldmyndige, nemlig 1) Anmelderen, 2) Landpost Valdemar Julius Sørensen Kildehusene 3) Enkemand Harald Victor Sørensen, Nykøbing Sj 4) Ane Kirstine Sørensen, Kbh., ugift.
Afd. efterlader intet uden hvad der medgaar til Begravelsen.
Laurits Christian Sørensen
Anker

- Sidens top - Forsiden