Niels Nielsen
ca 1749 - 1817

Niels -
- - - -
Niels Nielsen
ca 1749 - 1817
Anne Sørensdatter
1752 - 1803
gift 25. november 1776 Soderup
3 børn -2 døbt i Soderup og 1 døbt i Kirke Eskilstrup, Holbæk Amt
Karen Nielsdatter Døbt: 19. august 1777 Soderup
Død: 25. oktober 1829 Kirke Eskilstrup
Ane Nielsdatter Døbt: 16. maj 1779 Soderup
Død: er ikke eftervist
Niels Nielsen Døbt: 11. maj 1783 Kirke Eskilstrup
Død: 7. august 1843 Ubby

Ved Haralds tipoldemor Karen Nielsdatter dåb står der i kirkebogen, at hun var "Niels Nielsens Datter af Bukkerup"

Niels Nielsen var i november 1776 blevet gift med Anne Sørensdatter. I kirkebogen i Soderup står der:

Copul: D: 25. November
Dom: 15 p: Trin: Trolovet Ungkarl Niels Nielsen og Pige Anne Sørensdatter af Tingerup. Forlovere Christen Christensen? af Bukkerup og Hans Pedersen af Tingerup

Anne Sørensdatter blev begravet i november 1803 i Soderup

Niels blev i august 1807 i Valsølille kirke gift med pigen Anne Dorthe Pedersdatter. Med hende fik han 2 sønner. Rasmus i maj 1808 og Lars i august 1809

Niels Nielsen døde i april 1817. I kirkebogen i Soderup står der:

Død: D. 15de April – Begravet: D. 21de April – Niels Nielsen – Huusmand i Ebberup – 68 Aar

Lidt om de 3 børn fra 1. ægsteskab:

Karen fra 1777 var Haralds tipoldemor og har sin egen side

Ane fra 1779 blev konfirmeret i 1796, hun tjente da hos gårdmand Hans Andersen i Bukkerup. I december 1804 blev Ane i Soderup gift med ungkarl Christopher Jensen, som tjente på Averupgården og i november 1805 fik de deres første barn Jens. De boede da i Ebberup, men senere flyttede de til Hopolden i Valsølille, hvor de i 1810 fik datteren Kirsten og i 1812 sønnen Niels. Christopher Jensen døde i marts 1827 samme år blev sønnen Niels konfirmeret. Vi har ikke kunnet eftervises Ane Nielsdatters død, men vi ved at hun levede ved hendes faders død i 1817 

Niels fra 1783 blev konfirmeret i 1798, han tjente da hos gårdmand Rasmus Poulsen i Tingerup. Ved folketællingen i 1801 tjente Niels hos Jens Rasmussen i Bårup. Frem til 1814 fremgår det af lægdsrullerne, at Niels opholdt sig i Kirke Eskilstgrup sogn. Herefter kom han til Avnsø sogn og tjente i 1816 på Svebøllegård, hvor også Anne Nielsdatter tjente. De blev i 1816 gift i Avnsø kirke. Herefter bosatte de sig i Frankerup i Ubby sogn. Her fik de sønnerne Niels, Jacob og Lars. Anne Nielsdatter døde 40 år gammel i 1831. Niels blev herefter gift med Kirsten Christiansdatter og de boede fortsat i Frankerup ved folketællingerne i 1834 og 1840. I august 1843 døde Niels 60 år gammel. I kirkebogen er anført, at Niels var arvefæstehusmand, så det er nok hans søn Niels fra 1817, som har overtaget stedet og i folketællingen 1845 sidder Kirsten Christiansdatter som aftægtskone hos sin stedsøn i Frankerup.

Lidt om de 2 børn fra 2. ægsteskab:

Rasmus fra 1808 var ved moders død i 1836 hjemme i Ebberup som almisselem. Af folketællingerne 1834 til 1860 fremgår det, at Rasmus var hos sin moder og senere hos til stedfader i Ebberup. Rasmus døde i 1874 65 år gammel. I kirkebogen er anført, at han var sindssvag.

Lars fra 1809 var ved moders død i 1836 i kongens tjeneste i København. Lægdrullerne fra 1811 til 1843 viser, at Lars havde opholdssted i Sopderup sogn. Dog var han fra 1832 soldat. I 1842 blev Lars gift med enken Christine Hanne Regine Larsdatter i Soderup. Hun var 46 år gammel og født i København. De flyttede til Kirke Eskilstrup og boede som indsidder på en gård. Lars var skrædder. Folketællingen 1860 viser, at de da stadig boede i Kirke Eskilstrup, men herefter har vi ikke kunnet eftervises dem.

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - GrundNiels Nielsen var Haralds tip-tipoldefar

Han var jordløs husmand og gik i dagleje.

Han boede i Bukkerup i Soderup sogn, da de 2 piger blev døbt. Har nok i en kort periode boet i Stedstrup i Eskilstrup sogn, hvorefter han kom tilbage til Soderup sogn og bosatte sig i Ebberup

Vi ved ikke hvor og hvornår Niels blev født, men da han døde 68 år gammel, må han være født omkring 1749

Vi har ikke kunnet identifisere ham med bestemthed, men i 1766 blev en tjenestedreng konfirmeret i Soderup, han tjente hos Jacob Olsen i Tingerup, så vi gætter på, at det må være ' vores' Niels

Niels blev i 1776 gift med Søren Nielsens datter Anne og blev bosat i Bukkerup i Soderup sogn

Her fik de døtrene Karen og Ane

Efter 1779 flyttede Niels og Anne til Stestrup i Eskilstrup sogn, hvor de fik sønnen Niels i 1783, men inden folketællingen i 1787 var de flyttet til Ebberup i Soderup sogn

Her boede Niels og Anne også ved folketællingen i 1801

Anne Sørensdatter døde i 1803 og Niels blev i 1807 gift med Ane Dorte Pederdatter. De fik 2 sønner.

Efter Niels død i 1817 blev hans enke Ane Dorte Pederdatter i november 1817 gift med Ole Thomsen

De boede ved folketællinen i 1834 i Ebberup og hos sig havde de hendes 25-årige ugifte søn Rasmus, som var almisselem og sindssvag.

Efter Ane Dorthes død i juli 1836 blev Ole Thomsen gift med Else Marie Nielsdatter og ved folketællinen i 1840 havde de stadig det ugifte almisselem Rasmus hos sig

Famileraporten for Niels 2. ægteskab kan se her.

Direkte linie fra Niels Nielsen til Hans Andsers Harald Sørensen kan ses her.


- Sidens top - Forsiden