Søren Sørensen
ca 1723 - 1791

Søren Mogensen
???? - ca 1723
Maren Sørensdatter
1682 - 1752
Søren Sørensen
ca 1723 - 1791
Johanne Tønnesdatter
ca 1729 - 1767
gift 16. juni 1752 i Store Tåstrup, Holbæk Amt
7 børn - alle døbt i Kirke Eskilstrup, Holbæk Amt
Maren Sørensdatter Døbt 8. juli 1753
Begravet 4. december 1756
Søren Sørensen Døbt 1. juni 1755
Begravet 7. december 1755
Dødfødt Begravet 14. november 1756
Maren Sørensdatter Døbt 9. april 1758
Død: er ikke eftervist
Anne Sørensdatter Døbt 23. marts 1760
Død: er ikke eftervist
Kirsten Sørensdatter Døbt 13. juni 1762
Begravet 27. september 1811 Kirke Hvalsø
Karen Sørensdatter Døbt 17 mar 1765
Død: 31. august 1831 Kirke Hvalsø

Ved Haralds tipoldemor Maren Sørensdatters dåb står der i kirkebogen, at hun var datter af Søren Sørensen i Agerup

Vi har ikke kunnet eftervise Sørens dåb, men har formentlig fundet ham konfirmeret i 1741 i Soderups kirkebog. Han var da hos Christen Nielsen i Averup

Fastelavnssøndag 1752 blev Søren trolovet, i kirkebogen i Store Tåstrup står der:
Dom. Qvqugs: Søren Sørens af Averup og Johanne Tønnesdtr af Haugborup. Forlovere Tønnes Lars og Bertel Pers af Haugborup

Den 16. juni samme år blev Søren og Johanne gift. Ved vielsen i Store Tåstrup står der i kirkebogen:

D.16 Juni Søren Sørensen af Averup og Johanne Tønnesdtr

Søren og Johanne fik 7 børn i årene 1753 til 1765. Af disse 7 børn var det ene dødfødt og to andre døde som små

Johanne døde i november 1767, 38 år gammel

Søren blev gift igen, men vi har ikke kunnet eftervise vielsen med Anne Pedersdatter, som hans anden hustru hed

Søren og Anne Pedersdatter fik 6 børn i årene 1768 til 1783

Søren døde i februar 1791. Ved hans begravelse i Soderup står der i kirkebogen:

D 15 Febr: Grdmd Sørens Sørensen af Averup gl.: 68 aar

Anne Pedersdatter, der var blevet gift igen, døde i maj 1830, 85 år gammel 

Lidt om børnene der voksede op fra 1. ægteskab:

Maren fra 1758 var Haralds tipoldemor og har sin egen side

Anne fra 1760 tjente i Søllerød ved faderens død i 1791. Herefter har vi ikke kunnet følge hende

Kirsten fra 1762 tjente ved folketællingen i 1787 på en gård i Nørre Hvalsø. I oktober 1787 blev Kirsten gift med sønnen på gården, Knud Andersen. Kirsten og Knud forblev i Nørre Hvalsø og ved folketællingen i 1801 havde de 3 børn. Kirsten døde i september 1811, 50 år gammel og Knud døde i maj 1820

Karen fra 1765  blev i marts 1794 gift med den væsentligt ældre enkemand Christen Pedersen i Nørre Hvalsø med hvem hun havde en søn på 5 år ved folketællingen i 1801. Christen døde i februar 1806 og i oktober samme år blev Karen gift med ungkarlen Espen Nielsen med hvem hun fik sønnen Christen. Karen døde som husmandskone i august 1831 og Espen boede på aftægt hos deres søn indtil sin død i maj 1847

Lidt om børnene fra 2. ægteskab:

Søren fra 1768 var hjemme på gården i Averup ved folketælling 1787 og ved faderens død i 1791. I marts 1797 blev Søren gift med enken Bodild Jensdatter i Udstrup, hvor Søren blev gårdmand, de fik 4 børn. Bodild døde i august 1821 og Søren blev herefter gift med Inger Jensdatter fra Baarup i januar 1822. Deres datter Bodild blev født i maj 1823. 7 måneder senere i januar 1824 døde Søren

Johanne fra 1770 var hjemme i Averup ved folketællingen i 1787. Da hendes far døde i 1791 tjente hun i Stedstrup hos gårdmand Hans Knudsen. I oktober 1800 blev Johanne i Valsølille kirke gift med ungkarlen Peder Rasmussen. De kom til Helleborggården i Haraldsted. I marts 1803 døde gårdmand Peder Rasmussen kun 29½ år gammel. Johanne sad enke indtil hun i april 1806 blev gift med enkemand gårdmand Søren Marcussen i Valsømagle. Han kone var begravet i januar 1806. De fik i hvert fald en datter Mette i 1807. Søren Marcussen, som havde været sognefoged døde i september 1833. Datteren Mette var blevet gift med Hans Christoffersen og ved folketælling i 1834 sad Johanne som aftægtskone hos datteren Mette i Valsømagle og her forblev hun indtil hun i marts 1850 døde af vattersot.

Birthe fra 1772 var hjemme i Averup ved folketælling i 1787 og ved hendes far død i 1791. Birthe blev i december 1797 gift med ungkarl Peder Pedersen af Stestrup. Ved folketælling i 1801 var de i Stestrup by, hvor Peder var jordløs husmand og skomager og de havde da datteren Karen på 1 år. I maj 1804 fik de sønnen Søren, som ved folketælling i 1834 var midlertidig bestyrer af Averupgården, hans moder sad som husmandsenke med en tjenestepige på Stestrup Old. Peder Pedersen var død før maj 1830. Ved folketællingerne i 1840, 1845 og 1850 var Birthe hos sønnen Søren på en gård i Ebberup. Birthe døde  august 1855.

Sidse fra 1775 var hjemme i Averup ved folketællingen i 1787 og ved hendes fars død i 1791. Sidse blev i september 1800 gift med ungkarl Jens Hansen af Bårup. Ved folketællingen i 1801 opholdt Sidse sig på Averupgården sammen med hendes datter Inger på 1 år, medens hendes mand Jens Hansen opholdt sig hos forældrene i Bårup, hvor han tjente. Sidse og Jens fik i hvert fald 5 børn inden hun døde i april 1812. Jens blev gift 2 gange mere og han døde april 1858

Peder fra 1779 har nok været hjemme på Averupgård i der mindste til folketællingen 1801. I januar 1811 blev han som gårdmand i Ebberup gift med Inger Larsdatter af Ebberup. De fik i hvert fald 7 børn. Peder døde i december 1840. Hans kone Inger døde i september 1858

Karen fra 1783 var hjemme ved folketælling i 1787 og 1801. I november 1805 blev hun i Soderup gift med enkemand og gårdmand Jens Christiansen i Tingerup. Karen døde i august 1811 af brystsyge. Jens Christiansen blev allerede i november samme år gift med Ane Kirstine Andersdatter. Jens døde i februar 1819 71 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Søren Sørensen var Haralds tip-tipoldefar og boede i Averup i Soderup sogn, hvor han var gårdmand. Han har nok overtaget Averupgården i forbindelse med giftermålet i 1752

Efter hans alder ved begravelsen i 1791 må han være født omkring 1723, samme år som hans fader døde

Direkte linje til Hans Anders Harald Sørensen

Da der mangler indførsler i kirkebøgerne Soderup og Kirke Eskilstrup for årene 1723 og 1724, kan vi nok ikke komme det nærmere

Soderup kirke

Lidt mere om Sørens anden hustru Anne Pedersdatter:

Familerapport for dette ægteskab
Vi har ikke i kirkebøgerne kunnet finde frem til Sørens vielse med Anne Pederdatter, men det må formodes at være sket omkring årsskiftet 1767/1768. Anne var da omkring 21 år. Vi har heller ikke kunnet identificere hendes dåb, og de aldersangivelser vi kender varierer med 3 år. 

Vi ved, at hun efter Sørens død i 1791 blev gift med Knud Arildsen og han blev gårdmand på Averupgård. Knud Arildsen var søn af gårdmand Arild Jørgensen i Bårup. Vi mener ikke, at der var børn efter dette ægteskab. Anne Pedersdatter døde i maj 1830 85 år gammel ifølge kirkebogen i Soderup. Knud Arildsen døde i november 1833 77½ år gammel. 

Kirke Eskilstrup kirke

Lidt mere om Søren Sørensens søn Søren fra 1768:

Da han i marts 1797 blev gift med Bodild Jensdatter var hun enke efter gårdmand Lars Johansen i Udstrup. Bodild var i november 1795 blevet gift med enkemanden Lars Johansen, hun var da 18 år gammel. 

Bodild var født i 1777 og var datter af gårdmand Jens Bertelsen i Bårup, hun blev båret til dåben af Lars Johansens hustru, som hun altså 'afløste' i 1795. Lars holdt kun ca. 1 år, han døde i november 1796 godt 56 år gammel.

Søren og Bodild fik i hvert fald 4 børn sammen før hun døde i august 1821. Herefter blev Søren 54 år gammel i januar 1822 gift med Inger Jensdatter på 21 år, hun var også fra Bårup. 

De fik datteren Bodild i 1823, men allerede i januar 1824 døde Søren og hans enke Inger blev i maj 1824 gift med den jævaldrende ungkarl Lars Hansen, der var født i Hvalsølille 

Lidt mere om Søren Sørensens yngste barn Karen fra 1783:

Karen blev kun 28 år gammel og var kun gift i knapt 6 år med gårdmand Jens Christiansen inden hun døde. 

I december 1807 fik de en datter Kirsten, som døde godt 1 år gammel. I januar 1810 fik de igen en datter, som også blev døbt Kirsten. Da Karen blev gift med Jens i 1805 var han 57 år og hun 22 år. 

Jens havde været gift med Kirsten Larsdatter, som var død i maj 1805, så Karen og Jens 2 døtre blev nok opkladt efter Jens første kone Kirsten, som forøvrigt var 23 år ældre end Jens. 

Datteren Kirsten fra 1810 overlevede begge forældre og tjente i maj 1830 hos Lars Knudsens enke i Bårup. Efter Karens død i 1811 blev Jens nu 63 år gammel gift med den kun 21 år gamle Ane Kirstine Andersdatter. De fik i hvert fald 3 børn.

- Sidens top - Forsiden -  j