Anne Pedersdatter
1716 - 1772

Peder Arildsen
ca 1673 - 1743
Anne Jensdatter
ca 1694 - 1761
Arild-Jens Larsen
ca 1638 - 1705
Kirsten Larsdatter
ca 1656 - 1729
Christen Pedersen
ca 1710 - 1772
Anne Pedersdatter
1716 - 1772
gift 25. november 1736 i Haraldsted, Sorø Amt
9 børn - alle døbt i Haraldsted, Sorø Amt
Hans Christensen Døbt 1. november 1737
Død før 10. december 1741
Er dog ikke fundet begravet
Peder Christensen Døbt 18. marts 1739
Begravet 7. oktober 1789, Haraldsted
Hans Christensen Døbt 10. december 1741
Begravet 20. marts 1803, Haraldsted
Kirsten Christensdatter Døbt 1. november 1744
Begravet 13. januar 1760, Haraldsted
Cecil Catherine Christensdatter Døbt 1. oktober 1747
Død 13. februar 1806, Soderup
Caren Christensdatter Døbt 18. oktober 1750
Død før 2. januar 1789, Haraldsted
Niels Christensen Født 29. juli 1753
Død 16. februar 1819, Haraldsted
Jens Christensen Født 16. november  1755
Død 3. april 1817, Haraldsted
Peder Christensen Født 11. november 1759
Begravet 2. december 1759

Den 13. december 1716 blev Anne døbt  i Haraldsted kirke, det var den 3. søndag i advent. Hun var Peder Arildsens og Anne Jensdatters  første barn. Hendes forældre var blevet gift i Haraldsted den 9. februar samme år. Dom: 3 Adventus Peders Arildsens Daatter af Schee, kaldet Anne, baaren af Caren Hans Rasmussens af Clarup, Fadd: Arild Arildsen, Lars Rasmussen af Schee, Hans Rasmussen af Clarup, Cathrine Hans Hammers og Maren Per Persens alle i Schee

20 år gammel blev Anne den 25. november 1736 gift med Christen Pedersen, der tjente hos hendes far Peder Arildsen i Skee. De bosatte sig i Skee, hvor Christen var husmand og senere også skovfoged.

Dca 15 p. Tr: Christen Pedersen ung Karl tienende Peder Arildsen i Schee og Anne Peders Datter ?*)  Mands Daatter Peder Arildsen og Hans Friderich Hammer vare Cautionister
P.A.S.**)  H.F. Hammer
viede Dca 26. p. Trinit:

*) note: svært at tyde, men formodes at være en forkortelse for ordet 'bemeldte'.
**) formodes at være initialer for 'Peder Arilds Søn'.

Anne fødte 9 børn i perioden 1737 til 1759, hvoraf de 6 voksede op blev gift. En af dem var Hans fra 1739 der var tip-oldefar til Harald.

Den 12. juni 1772 blev Anne begravet 56 år gammel i Haraldsted.


Die XII Junii Christen Pedersens Hustr: af Schee Anne Pedersdatter 56 Aar. Kirken ?

Godt 2 måneder senere , nemlig den 20. august blev hendes mand Christen begravet i Haraldsted 62 år gammel.

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Anne, som var Haralds tip-tip-oldemor, har  vi fundet frem til i forbindelse med vielsen til Christen Pedersen i 1736.

Annes far Peder Arildsen var gift 2 gange. I 1705 blev han gift med Anne Jensdatter enke efter Tønne Povelsen i Skee, hun var da 75 år gammel.

De var gift i 10 år inden hun i juli måned 1715 døde og blev begravet i Haraldsted.

Peder Arildsen blev så i februar 1716 gift med Jens Larsens datter Anne fra 1694.
Haraldsted kirkeAnne har sandsynligvis levet hele sit liv i landsbyen Skee, der ligger cirka 8 km nord for Ringsted og 4 km nord for Harldsted kirke.
Vi regner med, at hendes mand Christen har været husmand og i en periode har han også haft tilknytning til skoven.
Ved datteren Karens konfirmation i 1768 er hun anført som Christen Skovfogedes datter og da Karen blev gift i 1772 er hun anført som datter af skovfoged og husmand Christen Pedersen i Skee.
Et husmandssted opført i bindingsværk i 1700-tallet med bolig i den ene ende og stald i den anden
I 1769 var der  i Haraldsted sogn 616 personer og i 1787 var der 667

Fra folketællingen i 1787 har vi optalt Skee landsby og der var 80 personer fordelt på 18 hustande, heraf var 24 personer under 18 år.

Kort over Skee fra 1800-tallet.
Af Anne og Christens 9 børn blev de 6 gift og fik børn.

De 5 af deres børn blev bosat i Haraldsted sogn, kun Cecil Cathrine kom udensogns, nemlig til Soderup, der ligger ca 8 km nord for Skee.

Anne oplevede at se sine 3 ældste børn gift.

På siden om Christen Pedersen har vi skrevet lidt om deres børn


- Sidens top - Forsiden