Christen Pedersen
1711 - 1772
Peder Madsen
1665 - 1739
Sidsel Christensdatter
ca 1666 - 1736
Mads Jensen - Christen Lauritsen
ca 1635 - 1698
-
Christen Pedersen
1711 - 1772
Anne Pedersdatter
1716 - 1772
gift 25. november 1736 i Haraldsted, Sorø Amt
9 børn - alle døbt i Haraldsted, Sorø Amt
Hans Christensen Døbt 1. november 1737
Død før 10. december 1741
Er dog ikke fundet begravet
Peder Christensen Døbt 18. marts 1739
Begravet 7. oktober 1789, Haraldsted
Hans Christensen Døbt 10. december 1741
Begravet 20. marts 1803, Haraldsted
Kirsten Christensdatter Døbt 1. november 1744
Begravet 13. januar 1760, Haraldsted
Cecil Catherine Christensdatter Døbt 1. oktober 1747
Død 13. februar 1806, Soderup
Caren Christensdatter Døbt 18. oktober 1750
Død før 2. januar 1789, Haraldsted
Niels Christensen Født 29. juli 1753
Død 16. februar 1819, Haraldsted
Jens Christensen Født 16. november  1755
Død 3. april 1817, Haraldsted
Peder Christensen Født 11. november 1759
Begravet 2. december 1759

I kirkebogen fra Valsølille står der i forbindelse med Christen Pedersens dåb:

Fredagen d: 11 Dec: Blef Peder Madsen Søn Christen hiemmedøbt i Valsøel:

Vi har i Kirkebogen fra Haraldsted sogn Sorø Amt for perioden 1700-1814 fundet ham gift i 1736 og begravet i 1772. Ved giftermåler står der i Haraldsted kirkebog:
Dca 15 p. Tr: Christen Pedersen ung Karl tienende Peder Arildsen i Schee og Anne Peders Datter ?*)  Mands Daatter Peder Arildsen og Hans Friderich Hammer vare Cautionister
P.A.S.**)  H.F. Hammer
viede Dca 26. p. Trinit:

*) svært at tyde, men formodes at være en forkortelse for ordet 'bemeldte'.
**) må være initialer for Peder Arildsen hos hvem ungkarlen Christen tjente og med hvis datter han blev gift.

Christens kone Anne blev begravet 56 år gammel 12. juni i 1772 og Christens godt 2 måneder senere, nemlig den 20. august. Han blev 62 år gammel. I Haraldsted kirkebog står der:
Die XX Augusti; Christen Pedersen af Schee 62 Aar gl: Kirken 4

Lidt om Christen og Annes 9 børn:

Hans fra 1737 har vi ikke fundet hverken begravet eller konfirmeret i Haraldsted, men da Christen og Anne i 1741 igen fik døbt en søn med navn Hans formoder vi, at Hans fra 1737 må være død som lille og sikkert inden 1741.

Peder fra 1739 blev konfirmeret i Haraldsted i 1757. Christen og Anne fik i 1759 døbt en søn med navn Peder, hvilket kunnet tyde på, at Peder fra 1739 kunne være død, men vi kan ikke finde ham begravet i Haraldsted. Han kan selvfølgelig have været i et andet sogn og blevet begravet der. Dog finder vi i folketællingen fra 1787 i landsbyen Skee en husmand Peder Christensen på 47 år gift med Anne Marie Andersdatter på 32 år. Dette var Peders 2. ægteskab

Vi er overbevist om, at det må være Christens Pedersens søn Peder fra 1739, idet der i Haraldsted præstgård 3. søndag i advent i 1759 blev trolovet ungkarl Peder Christensen og Birthe Anderdatter. De var begge født og opvokset i sognet og tjente begge i 1759 hos Jens Pedersen i Skee. Peder og Birthe blev gift  den 20. januar 1760. Vi har ikke kunnet finde andre med navn Peder Christensen født i Haraldsted i perioden 1738-1740.

Birthe var født i 1733 og hendes fader var Anders Larsen i Allindelille. Birthe døde i november 1779 knapt 46 år gammel. Peder blev i december 1779 trolovet med en pige Anne Marie, der tjente i Allindelille. De blev gift 16. januar 1780.

Peder har nok tilbragt det meste af sin tid i landsbyen Skee og den 7. oktober 1789 blev husmand Peder Christensen begravet i Haraldsted. Han var da 50½ år gammel. 

Hans fra 1741 har vi lavet en særlig side om. Han er Haralds tip-oldefar.

Kirsten fra 1744 blev 16 år gammel begravet i Haraldsted i 1760.

Cecil Cathrine fra 1747 blev konfirmeret i 1763 og i september 1765 blev hun 18 år gammel gift med ungkarl og gårdfæster i Soderup Hans Knudsen, der var 34 år.

I folketællingen 1787 var Hans og Cecil i Soderup by som gårdbeboere med 3 hjemmeværende børn. 10 år senere i juni 1797 døde Cecils mand 66 år gammel. I kirkebogen er anført, at han 'omkom sig selv ved strikken'. Han blev begravet som husmand Hans Knudsen, så vi formoder, at de er kommet væk fra gårdfæstet.

Cecil blev gift igen i februar 1798 med en ungkarl ved navn Hans Knudsen på 28 år. Hun var selv 51 år gammel. I folketællingen 1801 var de i Soderup by. Hans Knudsen var da jordløs husmand og arbejdsmand.

Cecil Cathrine døde 13. februar 1806 og blev begravet i Soderup.

I maj 1806 blev Hans Knudsen gift med Anne Kirstine Fribergsdatter. Hans døde i december 1838.

Karen fra 1750 blev konfirmeret i 1768 som datter af Christen Skovfoged og i september 1772, 22 år gammel  gift med ungkarl Rasmus Nielsen, der var 27 år.

I folketælling 1787 var de i Skee by med 3 hjemmeværende børn og Rasmus var husmand og bødker.

Efter Karen foreligger der et arveskifte dateret 2. januar 1789. Rasmus Nielsen  blev trolovet med Cathrine Pedersdatter og de blev gift den 25. april. Rasmus Nielsen fik døbt en datter med navn Karen den 2. maj 1790. Der eksisterer ikke kirkebog for begravelser i Haraldsted i perioden 1781-1789, hvorfor vi ikke kan finde Karen begravet.

I folketælling 1801 var Rasmus og Cathrine i Skee by med 5 hjemmeværende børn, heraf de 2 ældste fra ægteskabet med Karen. Rasmus var da husmand og bødker. Rasmus Nielsen døde 63 år gammel i 1811 som husmand og bødker og blev begravet i Haraldsted.

Niels fra 1753 blev konfirmeret i 1771 som søn af Christen Skovfoged. Niels blev i november 1785 i Kirke Eskilstrup gift med  Ane Pedersdatter.Ved folketællingen i 1787 var de i Agernehuset i Haraldsted sogn. Niels var registreret som gift husmand og national artillerist på 36 år, Ane Pedersdatter var 32 år. I husstande var der også Jens Villadsens enke Anne på 63 år, som havde overladt dem stedet mod at få ophold.

I marts 1789 fik Niels døbt en datter med navn Karen. Hun døde samme år. Ved dåben var der blandt fadderne flere familiemedlemmer.

Ved folketællingen i 1801 var Niels og Ane i Skee bys skov og markhuse stadig med enken Anne Jensdatter på ophold og desuden en datter Kirsten på 19 år. Vi har ikke med sikkerhed kunnet følgen datteren Kirsten.

Niels døde i februar 1819 som husmand i Agernehuset 66 år gammel og Anne Pedersdatter døde i april 1831 76½ år gammel ligeledes i Agernehuset. Begge blev begravet i Haraldsted.

Jens fra 1755 blev konfirmeret i 1774 og vi finder han i folketællingen 1787 som ugift tjenestekarl på Averupgård i Soderup sogn hos gårdbeboer Søren Sørensen, hvis datter Maren fra 1758 er tipoldemor til Harald. Maren var gift med Jens bror Hans fra 1741.

I maj 1790 blev Jens 35 år gammel gift med Hans Pedersens enke Johanne Nielsdatter i Allindelille, 48 år gammel. Hans Pedersen var bonde og gårdbeboer i Allindelille by. Johanne døde omkring nytår 1798 og blev begravet i Haraldsted 6. januar.

I marts 1798 blev Jens 42½ år gammel gift med Arild Arildsens enke Karen Jensdatter af Hammerhus, 59 år gammel. I folketællingen 1801 var Jens og Karen bosat i Allindelille by. Jens som bonde og gårdbeboer. Hos sig havde de en ugift tjenestepige på 33 år ved navn Sidsel Tobiasdatter.

I december 1803 døde Jens kone Karen 64½ år gammel og april 1804 blev Jens og tjenestepigen Sidsel gift. Sidsel var datter af Tobias Olsen i Valsømagle.

Jens døde i april 1817 61 år gammel som gårdmand i Allindelille by og Sidsel døde 65 år gammel i juni 1833. Begge blev begravet i Haraldsted.

Peder fra 1759 døde samme år 3 uger gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Christen, der var Haralds tip-tip-oldefar, har vi fundet frem til ved sønnen Hans dåb i 1741.

Vi har gennemset kirkebogen for Haraldsted, men har ikke fundet Christen døbt der.

I et skifte efter Peder Madsen fra 1739 under Skjoldnæsholm  fandt vi, at Christens far døde i Valsølille. 

I skiftet efter Peder Madsen fik vi navne på Christens søskende og kunne så fortsætte det videre arbejde i Valsølille, hvor vi så fandt Christen født.

Han blev begravet 62 år gammel 20. august 1772 i Haraldsted og må altså være født omkring 1710.
Hverken forloverne ved giftmålet med Anne eller fadderne til børnene giver et sikkert fingerpeg om Christens aner.


Christen har sandsynligvis levet hele sit voksne liv i landsbyen Skee, der ligger cirka 8 km nord for Ringsted og 4 km nord for Haraldsted kirke.

Byskilt fra Skee, vi var en tur rundt og se på lokaliteterne i 2010

Vi regner med, at Christen har været husmand og i en periode har han også haft tilknytning til skoven.

I kirkebogen i 1760 ved datteren Kirstens begravelse står Christen anført som husmand, hvilket  han også gjorde ved sønnen Hans konfirmation i 1761.

Ved datteren Karens konfirmation i 1768 er hun anført som Christen Skovfogedes datter og da Karen blev gift i 1772 er hun anført som datter af skovfoged og husmand Christen Pedersen i Skee.

Ved sønnen Niels konfirmation i 1771 er sønnen anført som 'Christen Skovfogedes søn'

Christen Pedersen har formentlig i en periode efter 1761og indtil sin død haft noget beskæftigelse ved skovene på Midtsjælland.


Et husmandssted opført i bindingsværk i 1700-tallet med bolig i den ene ende og stald i den anden
I 1769 var der  i Haraldsted sogn 616 personer og i 1787 var der 667.

Fra folketællingen i 1787 har vi optalt Skee landsby og der var 80 personer fordelt på 18 hustande, heraf var 24 personer under 18 år.

Kort over Skee fra 1800-tallet.

Af Christens 9 børn blev de 6 gift og fik børn.

De 5 af Christens børn blev bosat i Haraldsted sogn, kun Cecil Cathrine kom udensogns til Soderup, der ligger ca 8 km nord for Skee.

Christen oplevede at se sine 3 ældste børn gift.

Sønnen Jens fra 1754 blev først  konfirmeret efter Christens død.

Stavnsbåndet, der først blev ophævet i 1788, har nok været en medvirkende årsag til at Christens drenge blev i område.

Linien fra Christen Pedersen til hans tip-tipoldebarn Hans Anders Harald Sørensen er på 'sværdsiden' sådan:

Christen Pedersen
1711-1772
Hans Christensen
1741-1803
Søren Hansen
1799-1875
Hans Sørensen 
1845-1913

Christian Sørensen
1870-1946
Harald Sørensen
1911-1988

Rapport med direkte linje.


- Sidens top - Forsiden