Hans Pedersen
1776 - 1829

Peder Nielsen
1731-1811
Anna Hansdatter
1737-1789
Niels Olufsen
ca 1690-1759
Kirsten Nielsdatter
ca 1697-1762
Hans Nielsen 1711-1773 Mette Pedersdatter 1708-1775
Hans Pedersen
1776 - 1829
Kirsten Pedersdatter
ca 1782-1878
gift 27. december 1803 i Hagested, Holbæk Amt
6 børn alle døbt i Hagested, Holbæk Amt
Ane Hansdatter Døbt 19. februar 1804
Død 1. april 1875 Hagested
Peder Hansen Døbt 16. februar 1806
Død 27 sep 1879 Hagested
Niels Hansen Døbt 17. november 1808
Død 20. april 1873 Hagested
Ole Hansen Døbt 13. august 1811
Død 28. april 1866 Orø
Ingeborg Hansdatter Født 10. februar 1815
Død 16. februar 1889 Udby
Lars Hansen Født 18. oktober 1818
Død 4. oktober 1854 Kundby

Ved Haralds oldemor Ane Hansdatters dåb står der i kirkebogen, at hun var datter af indsidder Hans Pedersen i Gurede

Hans blev født i november 1776. Ved hans dåb i Hagested står der i kirkebogen:

Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd Jens Hansen og Anders Pedersen, Gaardmand Niels Hansens Hustrue, Huusmand Lars Olsens Hustrue. Alle af Gurede bÿe

Den 27. december 1803 blev Hans gift. Ved vielsen i Hagested står der i kirkebogen:

Ungkarl Hans Pedersen og Pigen Kirsten Pedersdatter.
Forlovere: Jens Larsen Grmd i Gurede og Niels Pedersen Grmd i Gurede

Hans og Kirsten fik 6 børn i perioden 1804 til 1818

Hans døde i august 1829. Ved hans begravelse i Hagested står der i kirkebogen:

Død: 1829 den 18 August, begravet: 1829 den 29 August, Hans Pedersen, Huusmand i Audebo, Alder: 55 Aar

Kirsten døde i maj 1878, 96 år gammel

Lidt om børnene:

Ane fra 1804 var Haralds oldemor og har sin egen side

Peder fra 1806 blev i februar 1833 i Hagested gift med Ane Jensdatter fra Gurede. Ved folketællingen i 1834 var Peder avlskarl ved møllen i Gammel Hagested og ægteparet havde fået sønnen Hans. Peder blev gårdmand i Audebo. Peder og Ane gjorde sit til at befolke Aubedo, de fik 10 børn. Peder kom da han var 74 år i september 1879 noget uheldig af dage, idet han styrtede ned fra et højt hølæs og var død på stedet. Ane døde i juli 1885.

Niels fra 1808 blev i januar 1833 i Hagested gift med Ingeborg Jensdatter, hun var enke efter Christian Larsen i Audebo. Ingeborg var 16 år ældre end Niels og hun havde været gift med Christian Larsen siden 1815. Niels og Ingeborg fik ikke selv børn, men Ingeborg havde børn fra hendes første ægteskab. Ingeborg døde i februar 1871 og Niels i april 1873. I kirkebogen er der som årsag til Niels død anført: Drukkenskab. Så Niels har nok kigget lidt for dybt i flasken

Ole fra 1811 blev i 1826 konfirmeret og ved folketællingen i 1834 var han hos sin mor i Audebo sammen med søsteren Ingeborg. I december 1837 kan vi på afgangslisten i Hagested se, at Ole drog til Holbæk. Vi har herefter ikke styr på Ole før vi i februar 1845 finder ham på tilgangslisten på Orø, hvor han fik ophold hos gårdmandsenken Dorthe Jensen i Bybjerg. Dorthe Jensen havde en datter Ane Marie på 25 år og med hende blev Ole gift i maj 1845. Ægteskabet kom kun til at vare til april 1846 da Ane Marie døde i barselsseng.  I oktober 1848 blev Ole gift med Kirsten Jensdatter, som var datter af Jens Christensen, som på det tidspunkt var blevet gårdmand i Løsserup. Ved folketællinen i 1850 havde Ole og Kirsten sønnen Hans Peter og Dorthe Jensen sad på aftægt hos Ole og Kirsten. Ole døde i april 1866 og hans 2. kone Kirsten Jensdatter tog til Amerika i 1871.

Ingeborg fra 1815 blev i marts 1846 i Hagested gift med Hans Larsen, som var søn af husmand Lars Jensen I Hagested. Ingeborg og Hans fik sønnen  Hans. Ingeborg og Hans boede ved folketællingen i 1860 sammen med Ingeborgs mor i Audebo, men ved folketællinen i 1880 var Hans blevet gårdejer i Kisserup og hos sig havde de deres 31 årige søn Hans. Ingeborg døde i februar 1889 og i kirkebogen er anført, at hun havde været gift med boelsmand på Kisserup Mark Hans Larsen. Først 26 år senere i februar 1915 døde Hans Larsen 93 år gammel. De blev begge begravet i Hagested

Lars fra 1818 blev konfirmeret i 1833 og ved folketællingen i 1834 tjente han hos gårdmand Jens Hansen i Audebo. Lars var hjemme hos sin mor i Audebo sammen med søsteren Ingeborg ved folketælligen 1840. I oktober 1848 blev Lars i Skt Nikolaj kirke i Holbæk gift med Ane Marie Henrikdsdatter. Ved folketællingen i 1850 boede de i et hus i Trønninge i Kundby sogn og de havde fået datteren Johanne. I februar 1854 døde Ane Marie og i oktober 1854 døde husmand i Trønning Lars Hansen 34 år gammel. Datteren Johanne var ved folketællingen i 1860 i pleje hos Lars søster gårdmandsenke Ane Hansdatter i Gurede. Ane Hansdatter var oså gudmor til Johanne. 

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Hans Pedersen var Haralds tipoldefar 

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Haralds tip-tipoldefar Peder Nielsen, som var gårdmand i Gurede  fik to sønner Niels og Hans

Hagested kirke hvor Niels og Hans samt deres 4 søstre blev døbt

Niels blev ligesom sin far Peder Nielsen og sin farfar Niels Olufsen gårdmand i Gurede, hvorimod Hans blev husmand i Audebo

Hans var den yngste af Peder Nielsens børn og kun 13 år, da hans mor døde i 1789

Ved folketællingen i 1801 var Hans hjemme hos sin far i Gurede sammen med sin søster Ingeborg. Hans var da enroulleret matros

I 1801 var der 16 familier i Gurede heraf var de 6 gårdbeboere, 6 husmænd med jord, 3 jordløse husmænd og 1 smed

Hans bror Niels var på det tidspunkt 1 af de 3 jordløse husmand

I Audebo hvortil Hans flyttede engang efter 1804 var der i 1801 8 familier, heraf 3 gårdbeboere, 4 husmænd med jord og 1 jordløs husmand

Efter at Hans i 1803 blev gift med Kirsten var de en overgang indsiddere i Gurede. Det var de da de fik datteren Ane i februar 1804, men herefter flyttede de til Audebo, hvor Hans blev husmand, hvilket han var da de fik sønnen Peder i februar 1806

Hans datter Ane fra 1804 blev senere gift med Jens, som var en søn af Hans bror Niels, altså et fætter/kusine ægteskab og ud af det kom Lise Jensdatter, som var Haralds mormor

Da Hans døde i 1829 var hans yngste søn kun 11 år gammel

Kirsten blev ikke gift igen. Hun sad efter Hans død i uskiftet bo. Kirsten sad enken i 49 år

I skifteprotokollen fra Hagestedgård har vi fundet skiftet efter Hans. Det lyder således:

Aar 1829 den 18 August anmeldte Ungkarl Peder Hansen af Audebo, at hans fader Husmand Hans Pedersen sammesteds i dag ved Døden er afgået og efterladen sig følgende med hans efterlevende Hustru sammesteds Børn
1.    bemeldte Søn Peder Hansen 24  Aar gl tilstede
2.    bemeldte Søn Niels Hansen 21 Aar gl tilstede
3.    bemeldte Søn Ole Hansen 18 Aar gl tilstede
4.    bemeldte Søn Lars Hansen 11 Aar gl tilstede
5.    bemeldte Datter Ane Hansdr 26 Aar gl ugivt
6.    bemeldte Datter Ingeborg Hansdr 17 gl Aar ugivt
hvorhos han på sin syge Moders Vegne erklærede, at hun indtil videre ønsker forblive hensiddende i uskiftet Boe, hvorimod han og hans Brødre Intet havde at erindre

De 3 ældste af Hans og Kirstens børn forblev i Audebo, medens Ole kom til Orø, Ingeborg til Kisserup og Lars til Trønninge

Ingen af Hans børn var blevet gift før han døde

- Sidens top - Forsiden