Niels Pedersen
1768-1837

Peder Nielsen
1731-1811
Anna Hansdatter
1737-1789
Niels Olufsen
ca 1690-1759
Kirsten Nielsdatter
ca 1697-1762
Hans Nielsen 1711-1773 Mette Pedersdatter 1708-1775
Niels Pedersen
1768-1837
Bodild Adamsdatter
1771-1845
gift 5. januar 1794 i Hagested, Holbæk Amt
7 børn alle døbt i Hagested., Holbæk Amt
Ane Nielsdatter Født 12. november 1794
Død 27. januar 1834 Hørby
Jens Nielsen Født 18. oktober 1799
Begravet 2. marts 1800
Jens Nielsen Døbt 4. oktober 1801
Død 14. april 1851 Hagested
Peder Nielsen Døbt 29. april 1805
Begravet 14. jul. 1805
Peder Nielsen Døbt 2. september 1806
Begravet 27. marts 1808
Peder Nielsen Døbt 19. august 1809
Begravet 3. marts 1811
Karen Nielsdatter Døbt 26. maj 1812
Død 31. januar 1883 Hørby

Ved Haralds oldefar Jens Nielsens dåb står der i kirkebogen, at han var søn af husmand Niels Pedersen i Gurede

Niels blev født i august 1768. Ved hans dåb den 14. august i Hagested står der i kirkebogen:

Eodem Die blev Gaardmanden i Gurede Peder Nielsens Søn Niels i Hagested Christnet. Gaardmand Ole Nielsens Hustrue af Hagested bar Ham. Fadderne vare Niels Hansen Gaardmand, Peder Sørensen Husmand, Jens Hansen tienende sin Fader Søren Hansen, Hendrich Olsen Skrædders Hustrue, Peder Nielsen Fæstegaardsmands Hustrue

Den 5. januar 1794 blev Niels gift. Ved vielsen i Hagested står der i kirkebogen:

1. Sønd: efter Nye Aar den 5. Jan: bleve anmeldte Trolovede Niels Pedersen og Bodild Adamsdatter ægtevide i Hagested - Kirke

Niels og Bodil fik 7 børn i årene 1794 til 1812, heraf døde de 4 som små

Niels døde i april 1837. Ved hans begravelse i Hagested står der i kirkebogen:

Død: 23. April, begravet: 2. Mai, Niels Pedersen, Aftægtsmd Gurede, alder: 69

Bodil døde i februar 1845, 73½ år gammel

Lidt om de 3 børn der voksede op:

Ane fra 1794 blev konfirmeret i 1809 og i januar 1824 i Hagested gift med den 5 år yngre Carl Hansen. I januar 1834 døde Ane og i kirkebogen står der: Ane Nielsdatter, Ladefoged Carl Hansens Hstr af Hørby, Alder: 39. Ane døde i forbindelse med en fødsel af et dødfødt barn. Ved folketællingen i 1834 sad Carl Hansen som enkemand med sønnerne Hans på 9 år og Peder på 7 år og han havde en tjenestepige Karen Nielsdatter på 22 år. Tjenestepigen Karen var Anes søster og i april 1834 blev Carl gift med Karen.

Jens fra 1801 var Haralds oldefar og har sin egen side

Karen fra 1812 blev konfirmeret i 1827 og var som tjenestepige hos Carl Hansen ved folketællingen i 1834. Carl Hansen havde været gift med hendes søster, som var død i januar 1834. Karen blev i april 1834 gift med ladefogeden på Hørbygård Carl Hansen. Karen og Carl fik selv 10 børn og derudover havde de Carls og søsterens 2 børn. Efter 1850 blev Carl husmand i Kastrup. Carl døde i april 1861 og herefter overtog sønnen Niels fæstet af huset og Karen sad som enke hos Niels og hos sig havde de Karens datter Bodil Kirstine. Karen døde i januar 1883

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Niels Pedersen var Harlds tipoldefar
Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Niels var hjemme hos forældrene i Gurede ved folketællingen i 1787

Ved folketællingen i 1801 benævnes han 'gamle' Niels Pedersen, han var da 34 år og ja der var en 27 årig smed, som også hed Niels Pedersen

Ved de 3 første børns dåb benævnes Niels Pedersen husmand og fra 1805 er der i kirkebogen anført gårdmand

Niels var døbt, konfirmeret og blev gift i Hagested kirke

Hagested kirke hvor Niels og Bodild også fik deres børn døbt

Døbefonden i Hagested kirke

Ved folketællingen i 1834 var sønnen Jens blevet gift og var bestyrer af gården i Gurede

Niels døde 3 måneder før hans barnebarn Lise, som var Haralds mormor, blev født

Niels 3 børn blev alle gift i Hagested kirke og sønnen Jens forblev i Gurede i Hagested sogn, medens de 2 døtre, som efter tur blev gift med ladefogeden på Hørbygård kom udensogns til Hørby

Hørbygård

Sønnen Jens overtog fæstet efter sin far og hans mor Bodild Adamsdatter var hos ham til hun døde i 1845

I skiftet efter Niels Pedersen i 1837 fremgår det, at Bodil kom til at sidde i uskiftet bo.

- Sidens top - Forsiden