Ane Jeppesdatter
1758-1828

Jeppe Hansen
ca 1722 - 1771
Maren Jensdatter
 ca 1721 - 1788
Jens Olsen
ca 1754-1832
Ane Jeppesdatter
1758-1828
gift 6 okt 1782 i Udby, Holbæk Amt
9 børn alle døbt i Hørby, Holbæk Amt
Ole Jensen Født omk. 1785
Død 7. juni 1810 Hørby
Ane Jensdatter Født omk. 1787
Død 11. januar 1814 Hørby
Maren Jensdatter Født omk. 1789
Død 23. februar 1816 Udby
Jeppe Jensen Født omk. 1791
Død 24. juli 1874 Gislinge
Hans Jensen Født omk. 1793
Død 23. september 1872 Hørby
Mette Jensdatter Født omk. 1795
Død 2. maj 1864 Hørby
Anders Jensen Født 12. marts 1798
Død 13. august 1832 Hørby
Kirsten Jensdatter Født 7. april 1800
Død 14. marts 1868 Hørby
Niels Jensen Født 1. januar 1804
Død 4. juni 1842 Hørby

Folketællingen 1801 viser, at Haralds oldemor Mette Jensdatter var datter af unge Jens Olsen og Ane Jeppesdatter i Uglerup. Det førte videre til, at

Ane blev født i juni 1758. Ved hendes dåb i Udby står der i kirkebogen:

D 21 Junii
Hafde Jeppe Hansen i Løserup en Datter til Daaben kaldt Ane baaren af Rasmus: Kone, Faddere vare Peder Michelsen, Hans Olsen, Anders Pedersen, Anders Pedersens og Jens Olsens Hustruer

Den 6. oktober 1782 blev Ane gift. Ved vielsen i Udby står der i kirkebogen:

Ungkarl Gdmand Jens Olsen i Uglerup og pigen Ane Jepsdatter af Løserup trolovet 3/7 1782 og viet 6/10 1782

Ane og Jens fik 9 børn i årene 1785 til 1804. Disse børn har vi skrevet lidt om på Jens Olsens side

Ane døde i maj 1828. Ved hendes begravelse i Hørby står der i kirkebogen:

Død: 24. Mai, begravet: 30. Mai, Ane Jeppesdatter, Gmd Jens Olesen Kone af Uglerup, alder: 71 Aar

Jens døde i juni 1832, 77½ år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Ane Jeppesdatter var Haralds tipoldemor 

Hun var født i Løserup i Udby sogn, men kom ved giftermålet med Jens Olsen til at bo i Uglerup i Hørby sogn

Jens Olsen havde i 1779 overtaget fæste af en gård i Uglerup efter sin far Ole Christensen. Jens var ifølge skiftet efter sin far den eneste ikke gifte af børnene, men først i 1782 blev han gift med Ane Jeppesdatter fra Løserup

I 1801 fik Jens og Ane døbt en datter Kirsten, sikkert opkaldt efter Jens mor Kirsten Jensdatter, som sandsynligvis var død mellem 1795 og 1800

Deres datter Maren fra 1789 blev sikkert opkaldt efter Anes mor, som var død i 1788

Anes far hed Jeppe Hansen. Han var født omkring 1722 og overtog i 1749 et gårdfæste i Løserup efter Søren Larsen, som var død

Jeppe Hansen blev gift med Maren Jensdatter, det har vi kunnet eftervise, men det fremgår af af skiftet i 1771 efter Jeppe, at hans kone hed Maren Jensdatter og de havde 5 børn i alderen fra 6 til 20, heriblandt Ane på 13 år

Maren har nok beholdt fæstet indtil sønnen Jens, der var født omkring 1757 og altså kun var 15 år da faderen døde, kunne overtage fæstet af gården i Løserup

Af folketællingen i 1787 fremgår, at Maren sad som inderst hos sønnen Jens, som hun havde afstået fæstet til mod ophold

Maren, som var født omkring 1721, blev begravet i Udby april 1788

I grunddokumentet er skrevet lidt om Anes forældre.

- Sidens top - Forsiden