Jep Knudtzen
ca 1565 - 1657

Knud -
Jep Kundtzen
ca 1565 - 1657
Karen
ca 1586 - 1677
ikke eftervist, før kirkebøger
1 barn - formodes født i Store Tåstrup, Holbæk Amt
Ingeborg Ipsdatter Født: ca 1636
Begravet 12. februar 1721 Store Tåstrup

Ud fra flere oplysninger i kirkebogen i Store Tåstrup har vi kunnet klarlægge, at Ingeborgs forældre må være Jep Knudtzen og Karen i Udstrup

Både Jep og Karen var født og gift før der foreligger kirkebøger, men ud fra alderen ved Jep Knudtzens begravelse må han være født omkring 1565

Ingeborg fra 1636 var Haralds tip-tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Jep døde sidst i februar 1657. Ved hans begravelse i Store Tåstrup står der i kirkebogen:

Den 2 Martii Bleff Jep Knudtzen i Ustrup begraffved ./: ætatis 92 Aar :/ Udloffved till Kirchen 1 Daler Fattige 1 Daler

Karen døde i marts 1677, 91 år gammel (se bemærkning nedefor)

Af et skifte dateret juni 1682 under godset Skjoldnæsholm fremgår det, at Jep og Karen i hver fald havde fået 9 børn. Skiftet vedrører deres datter Ellen, som i 1657 var blevet gift med Oluf Pedersen. 

I juni 1682 levede Jep og Karens 2 sønner Hans og Niels begge var bosat i Ordrup endvidere 3 døtrene Bold gift med Lauritz Hansen i Ordrup, Karen gift med Lauritz Jensen i Skee samt Ingeborg gift med Hans Lauritzen i Hammershus. Døtrene Kirsten, Mette og Margrethe var alle 3 døde før juni 1682, alle 3 havde været gift og fået børn.

I skifter anføres sædvanligvis børn og søskende i aldersorden. Det skulle så betyde, at datteren Ingeborg skulle have 2 yngre søskene Mette og Margrethe, men det giver unægtelig lidt biologiske problemer, hvis Ingeborg blev født, da hendes moder var 49 år, men det er måske nogen 'kluder' med alderen anført ved Karen begravelse eller også kan vi ikke regne med rækkefølgen i skifet.

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Jep Knudtzen var Haralds tip-tip-tip-tip-tipoldefar og boede i Udstrup i Store Tåstrup sogn
Linje til Hans Anders Harald Sørensen


Datteren Ingeborg var født omkring 1636, hendes moder Karen var da 49 år regnet efter den anførte alder ved hendes begravelse.

Vi har ikke mulighed for med sikkerhed at eftervise flere børn født ifølge kirkebogen, der først foreligger fra 1645, men ved Ingeborgs børns dåb har vi fundet Hans og Niels Ipsen som faddere, så det er ikke usandsynligt, at de var søskende eller halvsøskende til Ingeborg.

Endvidere har vi konstateret, at der forekommer en kvinde med navnet Ellen Ipsdatter, så måske var hun også et barn efter Jep.

Hun blev gift i 1657 med Oluf Pedersen og efter hende foreligger der et skifte dateret juni 1682 under godset Skjoldnæsholm.

Af det fremgår det, at Jep og Karen havde fået 2 sønner Hans og Niels samt 7 døtre Ellen, Kirsten, Bold, Karen, Ingeborg, Mette og Margrethe.- Sidens top - Forsiden