Jens Olsen
ca 1754-1832

Ole Christensen
???? - 1779
Kirsten Jensdatter
1718 - ????
Jens Olsen
ca 1754-1832
Ane Jeppesdatter
1758-1828
gift 6 okt 1782 i Udby, Holbæk Amt
9 børn alle døbt i Hørby, Holbæk Amt
Ole Jensen Født omk. 1785
Død 7. juni 1810 Hørby
Ane Jensdatter Født omk. 1787
Død 11. januar 1814 Hørby
Maren Jensdatter Født omk. 1789
Død 23. februar 1816 Udby
Jeppe Jensen Født omk. 1791
Død 24. juli 1874 Gislinge
Hans Jensen Født omk. 1793
Død 23. september 1872 Hørby
Mette Jensdatter Født omk. 1795
Død 2. maj 1864 Hørby
Anders Jensen Født 12. marts 1798
Død 13. august 1832 Hørby
Kirsten Jensdatter Født 7. april 1800
Død 14. marts 1868 Hørby
Niels Jensen Født 1. januar 1804
Død 4. juni 1842 Hørby

Folketællingen 1801 viser, at Haralds oldemor Mette Jensdatter var datter af unge Jens Olsen og Ane Jeppesdatter i Uglerup, det førte videre til, at

Jens i oktober 1782 var blevet gift. Ved vielsen i Udby står der i kirkebogen:

Ungkarl Gdmand Jens Olsen i Uglerup og pigen Ane Jepsdatter af Løserup trolovet 3/7 1782 og viet 6/10 1782

Vi har fundet 9 børn efter Jens Olsen og Ane Jeppesdatter i årene 1785 til 1804

Ane døde i maj 1828, 71 år gammel

Jens døde i juni 1832. Ved hans begravelse i Hørby står der i kirkebogen:

Død: 11. Juni 1832, begravet: 15. Juni, Jens Olsen, Aftægtsmand i Uglerup, Alder: 77½

Lidt om børnene:

Ole fra 1785 forekommer i folketællingen 1801 som 16 årig hjemme hos forældrene, men han forekommer ikke i moders skifte i 1828, så på det tidspunkt var han død. Slægtsbogen oplyser, at han døde i 1810, men det kan vi ikke eftervise

Ane fra 1787 blev omkring 1811 gift med Jeppe Christensen, så hendes historie kan læses der. Hendes søster Mette blev også gift med Jeppe Christensen, da Ane døde i 1814

Maren fra 1789 fik døbt en datter med navn Anne i juli 1813 i Udby. Hun må være blevet gift i Hørby formentlig i 1812 (ingen kirkebøger i Hørby før 1814). Af skiftet efter Maren, som døde i februar 1816, fremgår at hun var blevet gift med Jens Hansen, som  var gårdmand i Udby. Ved Marens død er datteren Anne nævnt i skiftet. Jens Hansen blev i april gift med Else Jensdatter. Jens døde i juli 1859.

Jeppe fra 1791 nåede inden han døde 83 år gammel at blive gift 3 gange. Han blev gårdmand i Gislinge, hvor han i august 1820 blev gift med Mads Petersens enke Birte Andersdatter. Hun døde i december 1831 og i april 1832 blev Jeppe gift med Kirstine Jensdatter fra Lindebjerg i Hørby sogn. Hun døde kun 24 år gammel i august 1835 og samme år i oktober blev Jeppe gift med Ane Iversdatter. Hun overlevede Jeppe med 12 år. Jeppe, som døde i juli 1874, blev far til 12 børn, dog 3 af dem dødfødt

Hans fra 1793 blev i september 1822 gift med Karen Jensdatter, som var datter af gårdmand og sognefoged i Lindebjerg Jens Jensen. Hans og Karen fik 7 børn. Hans var gårdmand og sognefoged i Markeslev. Hans døde i september 1872 og Karen i april 1879

Mette fra 1795 var Haralds oldemor og har sin egen side

Anders fra 1798 blev konfirmeret i 1813 og i marts 1825 i Hørby gift med Else Gregersdatter. Anders fæstede i august 1826 en gård i Hørby efter Gregers Larsens enke. Anders og Else fik ikke selv børn, men de overtog 3 plejebørn efter Elses søster Ane, da både hun og hendes mand Anders Christensen døde i januar 1832 hhv. december 1831.  Anders døde i april 1857 og Else i juli 1880. Det fremgår af testamentet i skiftet efter Else, at de ikke have livsarvinger.

Kirsten fra 1800 blev konfirmeret i 1814 og blev i Hørby i marts 1819 gift med gårdmand Niels Andersen fra Markeslev. Kirsten var hans anden kone. Maren Jensdatter, som han var blevet gift med i juni 1818, var død i november samme år. Kirsten og Niels fil 7 børn i perioden 1821 til 1838. Niels Andersen døde i juni 1849 og Kirsten levede til 1868, hvor hun døde i marts og blev begarvet i Hørby 

Niels fra 1804 blev konfirmeret i 1818. Han blev i juli 1828 i Hørby gift med Ellen Gregersdatter, som han fik 4 børn med inden hun døde i maj 1832. 3 af børne døde som små. Kun Gregers fra 1831 vokede op. Efter Ellens død blev Niels i november 1832 i Hørby gift med Karen Olsdatter. Med hende fik han 5 børn, før han døde i juni 1842. Karen blev i marts 1845 gift med Anders Larsen. Karen døde i april 1876

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Jens Olsen var Haralds 
tipoldefar. 
Linje til Hans Anders Harald Sørensen


Han boede i 
Uglerup i Hørby sogn, hvor vi tror han også var født

Hørby kirke, hvor Jens nok blev døbt og hvorfra han blev begravet i 1832

Han var bonde og gårdbeboer og blev benævnt 'unge' Jens Olsen. Der var nemlig 2 gårdfæstere i Uglerup med navnet Jens Olsen. Der var 10 års forskel i alderen

Jens Olsen var født ca. 1754 formodentlig i Hørby sogn, hvor kirbebog først findes fra 1812

Ifølge Hørbygårds fæsteprotokol overtog Jens Olsen fæstet af en gård i Uglerup enten i 1776 eller 1779. Vi kan ikke med sikkerhed adskille de 2 med navn Jens Olsen, men vi tror det er ham i 1779

Meget tyder på, at det er Jens Olsen, som nævnes som barn i et skiftet efter Ole Christensen gårdmand i Uglerup, som var død i 1779

Der nævnes også i Hørbygårds fæsteprotokol at ugift landsoldat Jens Olsen overtog fæstet efter faderen i oktober 1779 og Jens benævnes ugift landsoldat i skiftet efter Ole Christensen

Så vi er sikre på, at Jens Olsens far hed Ole Christensen og døde i 1779 og at hans mor hed Kirsten Jensdatter, som levede i 1779 og som var hos Jens som 69 årig ved folketællingen i 1787

Hvornår Kirsten Jensdatter døde kan vi ikke eftervise, men 1801 havde Jens Olsen en datter Kirsten på 1 år, så vi må antage, at Kirsten var død mellem 1796 og 1801, for i 1796 fik de en datter døbt Maren

Jens Olsen var nok den yngste af 4 levende sønner ved faderens skifte, endvidere er der i skiftet nævnt 2 gifte søstre

Jens var dog udensogns for at blive gift, hvilket fandt sted i nabosognet Udby i 1782 med den 24 årig Ane Jeppesdatter, hvis far var død i 1771, da Ane kun var 13 år

Udby kirke, hvor Jens og Ane blev gift

I grunddokumentet er skiftet efter Jens Olsen  beskrevet, kan også læses her.

Det er ikke meget vi har om Jens Olsens forædre, i grunddokumentet findes skiftet efter Jens far Ole Christensen , ligesom hans moder forekommer i folketællingen 1787 hos Jens på en gård i Uglerup.

Rapporter for Jens forældre:  Familie Linje

- Sidens top - Forsiden