Christen Thuesen
1746-1831

Thue Johansen
1705 - 1748
-
Johan Ernst Dinissøn 1684 - 1750 Birgitte Olufsdatter ???? - 1712 . -
Christen Thuesen
1746-1831
Ellen Nielsdatter
ca 1746-1824
gift 19. januar 1772 i Udby, Holbæk Amt
7 børn alle døbt i Udby, Holbæk Amt
Birthe Christensdatter Døbt 15. november 1772
Begravet 17. januar 1773
Hans Christensen Døbt 15. maj 1774
Død 4. februar 1855 Udby
Niels Christensen Døbt 22. december 1776
Død 24. november 1860 Hagested
Johanne Christensdatter Døbt 5. december 1779
Død 28. juni 1813 Hørby
Jeppe Christensen Døbt 23. december 1781
Død 2. juli 1856 Hørby
Ole Christensen Døbt 29. august 1784
Død 21. august 1831 Hørby
Anders Christensen Døbt 2. november 1788
Død 28. december 1831 Udby

Ved Haralds oldefars Jeppe Christensens dåb står der i kirkebogen, at han var søn af Boelsmand Christen Thuesen

Christen blev født i januar 1746. Ved hans dåb i Udby står der i kirkebogen:

Døbt: Janu. 16
Thue Johansens Søn Christen, baaren af Dorthe Smeds ibid. faddere; Hans Larsen, Knud Mortens, Jens Hans, saa og Anne Lars Olsens, og Bodil Jacobs alle af Udbye

Den 19. januar 1772 blev Christen gift. Ved vielsen i Udby står der i kirkebogen:

unge karl Christen Thuesen og Enken af Sal: Hans Ipsen navnlig Ellen Nielsdatter
Udbÿe d: 17 Jan 1772
Forlovere: Tomas Nielsen, Niels Ibs
Viede Dom: 3 post Fest: Circums: Xti

Christen og Ellen fik 7 børn i årene 1772 til 1788, heraf døde det første barn 2 måneder gammelt

Ellen døde nytårsdag 1824, 75 år gammel

Christen døde i marts 1831. Ved hans begravelse i Udby står der i kirkebogen:

Død: d 16. Marts 1831, begravet: d 22 Mart. Christen Thuesen, Aftægtsmand i Bognæsse, alder: 86 

Lidt om børnene der voksede op:

Hans fra 1774 blev i januar 1797 i Udby gift med Maren Andersdatter, som var født i Tveje Merløse og døbt i janauar 1776. De bosatte sig i Bognæs i Udby sogn. Ved folketællingen i 1801 var Hans husmand og enroulleret matros og de havde fået deres 2 første børn Anders og Birthe. Ved folketællingen i 1834 var Hans fisker og hos sig havde de sønnen Knud på 18 år og 2 plejebørn på 13 hhv. 9 år. Det var børn efter Hans bror Anders, både broderen og hans kone var døde. Endvidere boede deres datter Anne på 28 år og hendes ægtemand Jørgen Mathiasen hos dem. Ved folketællingen i 1840 havde de 3 ugifte børn hos sig , nemlig Niels på 36, Ole på 28 og Knud på 24. Ved folketællingen i 1845 havde de sønnen Knud hos sig, han var væver. Ved folketællinen i 1850 boede sønnen Knud og hans kone hos dem samt et barnebarn Maren Jørgensen på 12 år. Hans døde i februar 1855 og Maren i marts 1859

Niels fra 1776 blev i august 1802 trolovet med Maren Christensdatter og de blev i oktober samme år gift i Hagested kirke. Før vielse havde de begge tjent på Hagestedgård. Niels blev gårdfæster i Ny Hagested og her fik de 6 børn, hvoraf de 2 døde som små. Maren døde i oktober 1860 og Niels i november 1860

Johanne fra 1779 blev i maj 1812 trolovet med Anders Nielsen fra Markeslev. De fik sønnen Niels 1. juni 1813, men allerede 28. juni 1813 døde Johanne og blev begravet den 2. juli 1813 fra Hørby kirke. Enke- og gårdmad Anders Nielsen blev i august 1813 gift med Kirsten Nielsdatter fra Kastrup. Ved folketællingen i 1834 boede de som husmandsfolk i Uglerup. Anders døde 51 år gammel i marts 1835.

Jeppe fra 1781 var Haralds oldefar og har sin egen side

Ole fra 1784 blev omkring 1811 gift med Maren Nielsdatter og kom til at bo i Markeslev, hvor han fæstede en gård. De fik 6 børn, hvoraf de 2 døde som små. Ole døde 47 år gammel i august 1831. I skiftet efter Ole nævnes 5 børn i alderen 9-19 år. Maren sad som enke og drev gården videre med børn og tjenestefolks hjælp. Hun døde næsten 46 år senere i februar 1877. Hun var datter af gårdmand Niels Mortensen og Kirsten Dinesdatter i Markeslev.

Anders fra 1788 blev i september 1815 gift med Anne Gregersdatter fra Hørby. Hun var datter af gårdmand Gregers Larsen og Else Nielsdatter i Hørby.  Anders havde i september 1814 fået fæstebrev på gården efter hans far. De fik 7 børn, hvoraf 1 døde som lille. Anders døde i december 1831 og Anne i januar 1832. 2 af børnene kom i pleje hos Anders broder Hans, 3 hos Annes søster Else i Hørby og 1 var ude at tjene.

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Christen Thuesen var Haralds tipoldefar og var fæstegårdmand i 
Bognæs på Tuse næs

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Christen var født og boede hele sit liv i Udby sogn på Tuse Næs

Udby kirke, hvor Christen blev døbt og gift og begravet fra

Dog havde han først haft et fæste i Udby til 1790, herefter kom de til den gård, som Jens Mortensen havde haft i Bognæs

Udskrift af Fæsteprotokol for Hørbygaards Gods 1767-1805 for

Gaardmand Christen Thuesen i Bognæs 

Jørgen Friderich Castenschiold til Hørby, Friderichslund og Walbygaard, General Major af Infanteriet Giøre Vitterlig af have stædt og fæstet, ligesom jeg herved stæder og fæster til Christen Thuesen, som forhen har været Gaardmand, men ved Mageskifte har tiltraadt den Gaard i Bognæs Bye, Udbye Sogn, som Jens Mortensens sidst haver, hvilken Gaard bestaar af Hartkorn, nye Matricul Ager og End 8 Tdr. 1 Skp. Og svarer aarlig Landgilde Rug 2 Tdr., Byg 3 Tdr., Havre 2 Tdr. og Penge 24 Skilling anførte Christen Thuesen sin levetid i Fæste maae nyde bruge og beholde paa følgende vilkaar…

Hele fæstebrevet kan læses her

Hørbygård, Tuse Næs

Ved folketælling i 1787 boede de i Udby, hvor Christen havde fæste på en gård. Hos sig have de børnene Hans, Niels, Johanne, Jeppe og Ole

Ved folketællingen i 1801 boede de i Bognæs, hvor Christen havde fæste på en gård. Hos sig havde de børnene Niels, Johanne, Jeppe, Ole og Anders

Sønnerne Niels og Jeppe var enroullerede matroser

Skiftet efter Christen Thuesen kan ses i grundokumentet.

---------


Jørgen Friderich Castenschiold til Hørby, Friderichslund og Walbygaard, General Major af Infanteriet

havde dette våbenskjold. Han var født i 1741 og døde i 1819. 

Herefter overtog sønnen Casper Holten Castenschiold Hørbygård

- Sidens top - Forsiden