Maren Rasmusdatter
1779 - 1851

Rasmus Michelsen
ca. 1750 - 1800
Anna Clementsdatter
1754 - 1834
Mads Pedersen
ca 1776 - 1823
Maren Rasmusdatter
1779 - 1851
gift 6. juli 1806 i Kundby, Holbæk Amt
2 børn døbt i Kundby, Holbæk Amt
Peder Madsen Født 23. marts 1808
Død: er ikke eftervist
Inger Kirstine Madsdatter Født 7. maj 1811
Død 16. november 1878 Nykøbing Sj.

Ved Haralds oldemor fødsel i Kundby i 1811 står der i kirkebogen, at hun var datter af Mads Pedersen og Marens Rasmusdatter og vi fandt frem til, at Maren Rasmusdatter var født i Holbæk i april 1779. I kirkebogen står der:

Torsdagen d 29 April om efftermiddagen Kl. 5 Ble  Rasmus Michalsen Reinecke Smeds og Anne Clements Datter Deres Datter født, ?? ?? d 4de Maj i Kirken. Blev Døbt og Kaldet Maren. Blev baaret til Daaben af Maren Envolds Datter hos hende stod Anne Kirstine Bents Datter tienende hos Kiøbmand Lind. Faderne vare Jens Sørensen Rokkedrejer, Johan Caspersen Smeds Karl Lars, Peter Kreps

Maren og hendes forældre var kommet til Vig, hvor Maren blev konfirmeret i 1793

Haralds tipoldeforældre Maren Rasmusdatter og Mads Pedersen blev gift i 1806. Ved deres vielse i Kundby står der i kirkebogen:

Dom 5 Trin d: 6. Jylj blev Ungkarl Mads Pedersen Rÿtter ved Eskadronen i Slagelse og Pigen Maren Rasmusdtr i Kundbye ægteviede som forlovere underskriver
Niels Hansen – Ole Normand


Maren og Mads fik 2 børn, dem har vi skrevet lidt om på Mads Pedersens side 

Mads hængte sig i september 1823, 47 år gammel

Den 12. oktober 1830 blev Maren gift. Ved vielsen i Vig står der i kirkebogen:

Enkemand Jørgen Larsen, 60 Aar, Huusfæster i Stenstrup Bye Høÿbÿe Sogn; har haft naturlige Kopper efter Vidnesbyrd af Forloverne. 
Enke Maren Rasmusdatter, 52 Aar, opholdende sig hos Huusmand i Hønsinge Hans Mikkelsen; har haft naturlige Kopper ligeledes efter Vidnesbyrd af Forloverne
Forlovere: Gaardmand i Stenstrup Anders Jacobsen, og Huusmand i Hønsinge Claus Madsen. 
Gift: 12. Octb: 1830. Hjemme i Brudgommens Huus i hans Sygdom, af Hr. Præst Holst i Højbyei Medhold af Forordn: af 30te April 1824 § 16
Forlovede 9. Oct: 1830

Jørgen Larsen døde i maj 1838, 68 år gammel

Maren døde i marts 1851. Ved hendes begravelse i Højby står der i kirkebogen:

Død: 1851 d. 27. Marts, begravet: 2. April, Maren Rasmusdatter, Enke efter Husmand Jørgen Larsen af Stenstrup, 73 Aar, født i Hønsinge(død) af brystsyge

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Maren Rasmusdatter var Haralds tipoldemor

Hun blev født i Holbæk og hendes forældre flyttede til Hønsige i Vig, hvor det næste barn blev født i 1780

Maren blev i 1793 konfirmeret i Vig kirke og hendes andet ægteskab blev også indgået her

Vig kirke

Efter konfirmationen er hun sikkert kommet ud at tjene

Hendes far døde i 1800

Vi kan ikke med sikkerhed eftervise hende ved folketællingen i 1801, men i Kundby sogn forekommer der en Maren Rasmusdatter på 21 år, det behøver dog ikke at være hende

Vi ved hun blev gift i 1806 og kom til at bo i Kundby, hvor hun fødte 2 børn

Kundby kirke

I juni 1825 flyttede Maren til Hønsinge i Vig sogn og datteren Inger Kirstine blev konfirmeret i Vig i 1826

Hun boede sandsynligvis hos sin moder, som var blevet gift med Hans Michelsen

I oktober 1830 indgik Maren sit andet ægteskab. Hun blev i oktober i Vig kirke gift med enkemanden Jørgen Larsen fra Stenstrup i Højby sogn

Maren og Jørgen kom til at bo i et hus i Stenstrup, hvor de opholdt sig ved folketællingen i 1834

Jørgen, som var født i Yderby Odden sogn, døde 68 år gammel

Efter Jørgens død sad Maren som aftægtskone i huset i Stenstrup

Ved folketællingen i 1840 havde hun hos sig datteren Inger Kirstines ældste søn på 6 år

Ved Marens begravelse i 1851 er der i kirkebogen anført, at hun var født i Hønsinge, men det er forkert. Hun er født i Holbæk og kom som ganske lille sammen med forældrene til Hønsinge

Familierapport 2. ægteskab

- Sidens top - Forsiden