Oluf Gregersen
ca 1659-1731

Gregers -
Oluf Gregersen
ca 1659-1731
Maren Olufsdatter
ca 1660-1723
Vielsen: 26. april 1685 i Hagested
8 børn alle døbt i Hagested, Holbæk Amt
Anders Olufsen Døbt 26. september 1686
Død: er ikke eftervist
Oluf Olufsen Døbt 11. november 1688
Død: er ikke eftervist
Kirsten Olufsdatter Døbt 30. november 1690
Død: er ikke efterist
Rasmus Olufsen Døbt 25. marts 1693
Død: er ikke eftervist
Niels Olufsen Døbt 20. oktober 1695
Begravet 13. juni maj 1811 Hagested
Margrete OlufsdatterDøbt 30. januar 1698
Død: er ikke eftervist
Karen OlufsdatterDøbt 6. juni 1700
Begravet 10. juli 1763 Hagested
Mikel Olufsen Døbt 7. oktober 1703
Begravet 4. juni 1704 Hagested

Haralds tip-tip-tipoldefar Niels Olsen kunne vi ikke umiddelbart finde født i Hagested. Ved hans begravelse er der i kirkebogen anført, at han var 69 år, og derfor burde være født omkring 1690. 

Det kunne ikke eftervises i kirkebogen i Hagested, så vi formodede, at han nok var født i et andet sogn. 

Ved en mere systematisk gennemgang af fadderne ved børnenes dåb og en gennemgang af kirkebogen i Hagested, er vi kommet frem til, at Niels Olsen med meget stor sansynlighed er søn efter Oluf Gregersen og Maren Olufsdatter og født i Hagested i oktober 1695. 
Det forekommer, at alder ved begravelse ikke altid er korrekt.

Oluf Gregersen og Maren Olufsdatter blev viedet i april 1685. 
I kirkebogen står der:
Vielse Oluf Gregersen og Maren olufsdatter
C 26. Bleff Oluf Gregersen og Maren Olufsdatter udi Gurrede viede

Oluf og Maren fik i perioden 1686 til 1703, hvor de boede i Gurede, 8 børn.

Maren døde i september 1723. Ved hendes begravelse i Hagested den 17. september står der i kirkebogen:
Marens begravelse
D 17. Sept blef Ouf Gregersens Huustrue Maren Olufsdatter begravedt ætat 63 ann.

Oluf døde i august 1731. Ved hans begravelse i Hagested den 19. august står der i kirkebogen

Eod: die blef Oluf Gregersøn af Gur: begravendt ætat 72 ann

Lidt om børnene der voksede op:

Anders fra 1686 måtte som 18 årig i juli 1704 i Hagested kirke stå til åbenbart skrifte for et lejermål, han havde begået med Anne Hansdatter, som tjente hos Niels Hansen i Gurede. 
Samme år i november blev han gift med Anne Olufsdatter.

Oluf fra 1688 blev i oktober 1712 gift med Anne Pedersdatter. Hun var datter efter Peder Nielsen i Mårsø, som døde i 1721. 
Skifte af februar 1721 Vognstrup Gods.

Kirsten fra 1690 blev i november 1712 gift med Anders Madsen fra Uglerup. Anders Madsen havde samme år i juni fæstet en gård i Uglerup efter afdøde Niels Tuesen. 
Anders og Kirsten bosatte sig i Uglerup i Hørby sogn, hvor der først fra 1814 foreligger kirkebog.

Rasmus fra 1693 blev i oktober 1724 gift med Cathrine Bendtsdatter fra Gurede. De var i august blevet trolovede.

Niels fra 1695 var Haralds tip-tip-tipoldefar i og har sin egen side

Margrete  fra 1698 har vi ikke kunnet følge.

Karen fra fra 1700 var blevet gift med gårdmand Niels Pedersen i Mårsø, og hun døde i 1763 og blev begravet den 10. juli.

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Oluf Gregersen var Haralds tip-tip-tip-tipolderfar.

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Oluf var gårdmand i Gurede

Vi har fundet 8 børn født i Gurede og døbt i Hagested i årene 1686 til 1703 efter Oluf og Maren. 

Børnene blev alle døbt i Hagested kirke

Døbefonden i Hagested

I foråret 1683 tjente Oluf på gården hos Niels Ladefoged blandt andet sammen  Mette Hansdatter med hvem han begik forseelse mod det 6. bud. Han blev udlagt som barnefader til hendes barn. Oluf måtte i juli til åbenbart skrifte i Hagested kirke for sin forseelse.

Hagested kirke hvor også hans børn blev døbt, og hvorfra både Oluf og Maren blev begravet

Vi har ikke kunnet finde noget om Oluf Gregersen hverken i fæsteprotokoller eller skifter, men i 1724 var der blandt  folk i sognet et rygte i omløb. Det gav anledning til en større redegørelse i kirkebogen.

Sagen var:

Efter Marens død i september 1723 blev Oluf i februar 1724 trolovet med Inger Jensdatter fra Hørby sogn, hvilket afstedkom en snak blandt folk i sognet, da hun allerede i juni 1724 fødte en søn Jens, som dog døde 1 uge gammel. 

Almindelig hovedregning kan synliggøre, at Oluf ikke var fader til barnet - eller var han!

I kirkebogen er der en nærmere redegørelse for hændelsen. 
Den kan læses her.

I december 1712 blev en 90 årig Gregers Andersen begravet. Det er den eneste Gregers, vi har fundet begravet i Hagested, så måske var det Olufs far.

Derimod ved vi, at Marens Olufsdatters moder hed Ellen Rasmusdatter. Hun blev begravet som 102 årig i 1720.
Linje til Hans Anders Harald Sørensen

- Sidens top - Forsiden