Hans Nielsen
1772-1848

Niels Hansen
ca 1716 - 1801
Ludzie Anderdatter
ca 1735 - 1819
Hans - Anders -
Hans Nielsen
1772-1848
Kirstine Andersdatter
ca 1763 - 1837
gift 8. december 1793 i Rørvig, Holbæk Amt
6 børn døbt i Nykøbing Sj., Holbæk Amt
Kirsten Hansdatter Født 9. februar 1794
Begravet 12. maj 1801
Anders Hansen Født 14. september 1796
Død: 15. juni 1859 Nørre Asmindrup
Hans Peter Hansen Født 16. juni 1799
Begravet 8 dec 1799
Kirsten Hansdatter Født 12. maj 1801
Død: 10. april 1882 Nykøbing Sj.
Niels Hansen Født 3. april 1804
Død: 18. august 1840 Nykøbing Sj.
Ole Hansen Født 17. oktober 1807
Død 12 aug 1880 Nykøbing Sj.

Ved Haralds oldefar Ole Hansens dåb står der i kirkebogen at han var søn af "Dagleier Hans Nielsen og  Hustru Kirstine Andersdatter "

Hans Nielsen blev født i marts 1772. Ved hans dåb den 22. marts i Rørvig står der i kirkebogen:

3. Søndag i Fast døbte Hr Bruun Niels Hansens Smed i Nakke Søn Hans. Daniels Larsens Hustru Maria bar ham, fadder vare Niels Christensen, Jacob Pedersen, Christen Michels: Zidse, Anna Andersdatter

Den 8. december 1793 blev Hans gift. Ved vielsen i Rørvig står der i kirkebogen:

Dca 22 p: Trinit D: 27 Octobr trolovede Velærværdige og Høylærde Præst Huulegaard fra Egeberg i Vacancen i Gmd Søren Jensens Stue i Rørvig begge hans tienestetyende ærlig og velagte Ungkarl Hans Nielsen og gudselskende Pige Kirstine Andersdatter fra Egebjerg Sogn, Forlovere vare Søren Jensen og Fæstemandens broder, Gmd Peder Nielsen af Rørvig, som caverede Præsten for denne og følgende Følgende Forretning. Rørvig ut Sup
Søren S I S Jens. – Peder P N S Nielsen

Hans og Kirstine fik 6 børn i perioden 1794 til 1807, heraf døde de 2 som små

Kirstine døde i marts 1837, 74 år gammel

Hans døde i november 1848. Ved hans begravelse i Nykøbing Sj. står der i kirkebogen:

Død: 9. November, begravet: 15. November, Hans Nielsen / Alderdomsf.
Aftægtsmd paa Lyngen Enkem født i Nakke, alder: 76 ¾

Lidt om de børn der voksede op:

Anders fra 1796 blev født, da hans moder opholdt sig hos hendes søster i Grønnehave Skov  ved Nykøbing. Anders var ungkarl og smed på Anneberg, da han i juni 1827 i Nykøbing blev gift med Sidse Pedersdatter på 25 år. Sidse var datter af husmand Peder Jensen og Ellen Jensdatter i Abildøre. Ved folketællingen i 1834 boede de i Kildehusene og  Anders var husmand og smed. De havde sønnerne Niels og Peder. Senere flyttede de til Svendstrup Hestehave i Asmindrup, hvor de bode ved folketælling i 1840 og indtil Anders døde i 1859 som aftægtsmand. Sønnen Niels havde taget over og var smed. Sidse sad enke hos sønnen Niels, hun døde i september 1886.

Kirsten fra 1801 var ved folketællingen i 1834 hjemme hos forældrene på lyngen. 7 måneder senere nedkom Kirsten med en datter, som blev døbt Jacobine Margrethe Sine. Som barnefader blev udlagt brændevinsbrænder Ole Sørensens søn Søren, som var medhjælper hos sin far på Algade i Nykøbing. I juli 1839 blev Kirsten gift med den 18 år yngre ungkarl Niels Jensen. De boede sammen med Kirstens far på lyngen ved folketællingen i 1840. Niels Jensen var daglejer og fisker. Senere flyttede de til et andet sted på lyngen, hvor de boede ved folketællingen i 1845. De flyttede til byen og bosatte sig i Strandstræde i Nykøbing, hvor de var ved folketællingen i 1850. Det forekommer som om de er flyttet noget rundt i Nykøbing og at de havde nogle børn i pleje. En overgang var Niels Jensen værtshusholder.  I 1880 boede de i Nørrefjerdingen i et baghus på matr. nr. 113 og havde en 10 årig pige i pleje, Niels Jensen var fisker. Kirsten døde 80 år gammel i april 1882. Niels døde 4 år senere og i kirkebogen er han da anført som fattiglem af Nykøbing.

Niels fra 1804 blev konfirmeret i 1818 og i 1826 blev han udlagt til barnefader til en dreng født i marts af Sidse Christensdatter i Højby. Drengen blev døbt Hans Peter. Hvem Sidse var og hvad der hændte hende, har vi ikke kunnet opklare. Niels blev i september 1827 gift med Frederiche Christiansdatter på 21 år. Hun stammede fra Højby. I oktober 1827 fik de datteren  Anne Kirstine. Det blev dog et kort ægteskab, idet Frederiche allerede i juni 1828 døde. Herefter boede Niels hos forældrene med sine søn Hans Peter og datter Anne Kirstine på lyngen. I maj 1835 gifte Niels sig med pigen Ellen Kirstine Jensdatter på 25 år. Ellen Kirstine var født i Nykøbing hendes forældre var vægter Jens Ømand Nielsen og Johanne Marie Olsdatter. De fik 1836 datteren Frederikke Marie og i 1838 sønnen Hans Christian. Ved sønnens fødsel boede de på Øster Lyng i Nykøbing. Ægteskab ophørte i august 1840, da Niels døde kun 36 år gammel. Niels kone, som blev kaldt Stine kom til at bo på Algade i Nykøbing og ernærede sig ved dagarbejde. I folketællingen 1850 er hun og børnene anført som fattiglemmer. Sewnere blev hus husholderske hos rebslagersvend Villads Larsen.  Ellen Kirstine døde i juli 1866 knapt 56 år gammel.

Ole fra 1807 var Haralds oldefar og har sin egen side

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Hans Nielsen var Haralds 
tipoldefar og boede som 
husmand på Vesterlyng i 
Nykøbing Sj. sogn

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Hans var født i Rørvig sognRørvig kirke

Hans tjente ved folketællingen i 1787 hos gårdmand Søren Jensen i Rørvig by. 

Søren Jensen havde været forlover ved Hans Nielsens fars vielse i 1759 og Søren Jensen var også forlover ved Hans og Kirstines vielse i 1793. Vielsen fandt sted i Søren Jensens gård, hvor de begge var tjenestefolk

Den anden forlover var en halvbroder til Hans, nemlig Peder Nielsen, som var født i 1749 og var gårdmand i Rørvig

Ved folketællingen i 1801 boede Hans og Kirstine på lyngen (Vesterlyng) i Nykøbing sogn. Hos sig havde de sønnen Anders på 5 år

Det har nok ikke været meget bedre, der hvor Hans og Kirstine boede

Ved folketælling i 1834 boede Hans og Kirstine fortsat på lyngen og hos dem boede endvidere deres ugifte datter Kirsten på 32 år samt deres søn Niels og hans 2 børn Anne Kirstine og Hans Peter

Ved folketællingen i 1840 boede Hans stadig på lyngen. Kirstine var død i 1837, men hos sig havde han datter Kirsten som var blevet gift med Niels Jensen og hendes uægte datter Jacobine Sørensdatter samt sønnesøn Hans Peter 

Ved folketællingen i 1845 boede Hans som aftægtsmand på lyngen hos Christian Christiansen og Sidse Hansdatter, som ikke umiddelbart synes at have relation til Hans 

Datteren Kirsten og sønnen Ole boede med deres familien på lyngen, men ikke sammen med deres far

Hans døde i 1848 og blev begravet i NykøbingNykøbing kirke

I Nykøbing byfogedes skifteprotokol har vi fundet følgende indførsel i forbindelse med skiftet efter Hans Nielsen

heraf fremgår det, hvem der skulle arve ham, men også at han intet efterlod sig

- Sidens top - Forsiden