Anne Jensdatter
ca 1661 - 1701

Jens (se note) -
Dinis Jørgensen
ca 1657 - 1711
Anna Jensdatter
ca 1661 - 1701
gift 22. oktober 1682 Hagested, Holbæk Amt
2 børn begge døbt i Hagested, Holbæk Amt
Jørgen Dinesen Døbt 20. juni 1683
Begravet 1. april 1685 Kundby
Johan Ernst Dinesen Døbt 21. december 1684
Begravet 12. juli 1750 Haraldsted

Den 22. oktober 1682 blev Haralds tip-tip-tip-tipoldeforældre Anna Jensdatter og Dines Jørgensen gift. Ved deres vielse i Hagested står der i kirkebogen:

D 22 Bleff Dÿnis Jørgens och Anne Jensdatter copulerede som fiek Jens Kuskes huus

Anna døde omkring årsskiftet 1700-1701. Ved hendes begravelse den 4. januar 1701 står der i kirkebogen i Kundby:


Tiirsdag: d 4 Janv: bleff Anne Dinisis aff Trønninge Sep:

Dines, der blev gift igen, døde i slutningen af oktober 1711

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Anne Jensdatter var Haralds tip-tip-tip-tipoldemor

Hun boede først i Hagested og senere i Trønninge

Vi ved ikke hvor og hvornår Anne Jensdatter blev født, men et gæt kunne være Hagested sogn, men der foreligger ikke kirkebog, så vi kan ikke eftervise hendes dåb 

Anne og Dines fik 2 sønner en i 1683 og en i 1684. 

Sønnen fra 1683 døde som lille og Johan Ernst fra 1684 var Haralds tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Dines og Anne flyttede til Trønninge i Kundby sogn før april 1685, hvor sønnen Jørgen begraves i Kundby

I kirkebogen i Hagested er der i april 1682 skrevet:

D 26 Bleff Jens Johanssøn Kusk begravet i Hagested som døde efterat hand tillforn hafde været tillforn skrifte om Løfoerdagen død saa hæftig om Søndag Morgen

Om det skulle være Anne Jensdatters far eller mand kan vi ikke afgøre

Kundby kirke

- Sidens top - Forsiden