Dinis Jørgensen
ca 1657 - 1711

Jørgen Karen Pedersdatter
???? - 1686
- - Peder -
Dinis Jørgensen
ca 1657 - 1711
Anne Jensdatter
ca 1661 - 1701
gift 22. oktober 1682 Hagested, Holbæk Amt
2 børn begge døbt i Hagested, Holbæk Amt
Jørgen Dinesen Døbt 20. juni 1683
Begravet 1. april 1685 Kundby
Johan Ernst Dinesen Døbt 21. december 1684
Begravet 12. juli 1750 Haraldsted

Ved Haralds tip-tip-tipoldefar Johan Ernst Dinesens dåb står der i kirkebogen, at han var søn af Dinis Jørgensen

Den 22. oktober 1682 blev Dines gift. Ved vielsen i Hagested står der i kirkebogen:

D 22 Bleff Dÿnis Jørgens och Anne Jensdatter copulerede som fiek Jens Kuskes huus

Anne døde omkring årsskiftet 1700-1701

Den 6. november 1701 blev Dines gift. Ved vielsen i Kundby står der i kirkebogen:

Dom: 24. d 6 Nov: bleff Dinis Jørgens: og Ingeborg Larsdatter aff Trønninge viede

Dines og Ingeborg fik 4 børn i årene 1703 til 1712

Dines døde i slutningen af oktober 1711. Ved hans begravelseden 5. november i Kundby står der i kirkebogen:

Samme dag blev Dignis Jørgensen af Trønninge jordet

Ingeborg, der blev gift 2 gange mere, døde i maj 1746, 66 år gammel

Sønnen fra 1. ægteskab:

Johan Ernst fra 1684 var Haralds tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Dinis Jørgensen var Haralds tip-tip-tip-tipoldefar 

Linje til Hans Anders Harald Sørensen

Han boede først i Hagested og senere i Trønninge

Vi ved ikke hvor og hvornår Dines Jørgensen blev født, men et gæt kunne være Kundby eller Hagested sogn, men der foreligger ikke kirkebog 

Dines og Anne flyttede til Trønninge i Kundby sogn før april 1685, hvor sønnen Jørgen begraves i Kundby

Nogle kilder nævner, at hans moder var gift med Jørgen Dinesen, men det kan vi ikke eftervise

Lidt om børnene fra Dinis Jørgensens 2. ægteskab:

Jens fra 1703 blev i juni 1728 i Haraldsted gift med Anne Cathrine Frederichsdatter. Jens var på Skee Mølle, da han i marts 1730 døde og blev begravet i Haraldsted

Jørgen fra 1706 blev gift med Ellen Marie Anderdatter fra Gunderslev. 
Vi har fundet vielsen i Soderup kirkebog, og de fik en søn Anders i marts 1737 og en datter Alhed Marie i marts 1739, hun døde samme år. I september 1740 fik de sønnen Dines. 

Jørgen Dinesen døde 35 år gammel i marts 1741 og blev begravet på Hagested kirkegård uden sædvanlig kirkelig cermoni.

Hans enke blev i november samme år gift med forpagter og ridefoged på Hagestedgård Magnus Weinholt

Anne fra 1709 blev i Kundby i marts 1729 gift med Hans Hansen, som måske var fra Skibby, men vi har ikke kunnet følge dem

Dines fra 1712 blev født efter sin fars død og han døde selv i oktober 1728 kun 16 år gammel

Familierapport 2. ægteskab

- Sidens top - Forsiden